- Project Runeberg -  Bibeln /
Jeremia, 29 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Jeremia, 29 Kapitlet

        Brev från Jeremia till de fångna judarna
        i Babel. Två falska profeter. Straffdom
               över Semaja.

 1. Detta är vad som stod i det brev som profeten Jeremia sände från
   Jerusalem till de äldste som ännu levde kvar i fångenskapen, och
   till prästerna och profeterna och allt folket, dem som
   Nebukadnessar hade fört bort ifrån Jerusalem till Babel,
 2. sedan konung Jekonja hade givit sig fången i Jerusalem, jämte
   konungamodern och hovmännen, Judas och Jerusalems furstar, så
   ock timmermännen och smederna.
   >2 Kon. 24,12 f. Jer. 24,1.
 3. Han sände brevet genom Eleasa, Safans son, och Gemarja, Hilkias
   son, när Sidkia, Juda konung, sände dessa till Babel, till
   Nebukadnessar, konungen i Babel; det lydde så:

 4. Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag
   har låtit föra bort ifrån Jerusalem till Babel:
 5. Byggen hus och bon i dem; planteren trädgårdar och äten deras
   frukt.
 6. Tagen hustrur, och föden söner och döttrar; och tagen hustrur åt
   edra söner och given edra döttrar åt män, och må dessa föda
   söner och döttrar; och föröken eder där, och förminskens icke.
 7. Och söken den stads bästa, dit jag har fört eder bort i
   fångenskap, och bedjen för den till HERREN; ty då det går den
   väl, så går det ock eder val.
   >Bar. 1,11.
 8. Ty så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Låten icke bedraga eder
   av de profeter som äro bland eder, ej heller av edra spåman, och
   akten icke på de drömmar som I drömmen.
   >Jer. 27,9 f., 14 f.
 9. Ty man profeterar lögn för eder i mitt namn; jag har icke sänt
   dem, säger HERREN.
   >Jer. 14,14. 23,21.

 10. Ty så säger HERREN: Först när sjuttio år hava gått till ända i
   Babel, skall jag se till eder och uppfylla på eder mitt
   löftesord att föra eder tillbaka till denna plats.
   >2 Krön. 36,21 f. Esr. 1,1. Jer. 25,12. 27,22. Dan. 9,2. Sak. 1,12.
 11. Jag vet väl vilka tankar jag har för eder, säger HERREN,
   nämligen fridens tankar och icke ofärdens, till att giva eder en
   framtid och ett hopp.
   >Ords. 23,18. 24,20.
 12. Och I skolen åkalla mig och gå åstad och bedja till mig, och jag
   vill höra på eder.
   >Matt. 7,7.
 13. I skolen söka mig, och I skolen ock finna mig, om I frågen efter
   mig av allt edert hjärta.
   >5 Mos. 4,29.
 14. Ty jag vill låta mig finnas av eder, säger HERREN; och jag skall
   åter upprätta eder och skall församla eder från alla de folk och
   alla de arter till vilka jag har drivit eder bort, säger HERREN;
   och jag skall låta eder komma tillbaka till denna plats,
   varifrån jag har låtit föra eder bort i fångenskap.
   >5 Mos. 30,1 f. Ps. 106,45. Jer. 30,3, 18. 33,7, 26. 2 Mack. 2,18.
 15. Detta skriver jag, därför att I sägen: »HERREN har låtit
   profeter uppstå åt oss i Babel.»

 16. Ty så säger HERREN om den konung som sitter på Davids tron, och
   om allt det folk som bor i denna stad, edra bröder som icke hava
   med eder gått bort i fångenskap,
 17. ja, så säger HERREN Sebaot: Se, jag skall sända mot dem svärd,
   hungersnöd och pest, och låta dem räknas lika med odugliga
   fikon, som äro så usla att man icke kan äta dem.
   >Jer. 24,8 f.
 18. Ja, jag skall förfölja dem med svärd, hungersnöd och pest, och
   göra dem till en varnagel för alla riken på jorden, till ett
   exempel som man nämner, när man förbannar, till ett föremål för
   häpnad, begabberi och smälek bland alla de folk till vilka jag
   skall driva dem bort --
 19. detta därför att de icke ville höra mina ord, säger HERREN, när
   jag titt och ofta sände till dem mina tjänare profeterna. Ty I
   villen ju icke höra, säger HERREN.
   >Jer. 7,25 f. 25,4 f.

 20. Men hören nu I HERRENS ord, alla I fångna som jag från Jerusalem
   har sänt bort till Babel:
 21. Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud, om Ahab, Kolajas son, och
   om Sidkia, Maasejas son, som i mitt namn profetera lögn för
   eder: Se, jag skall giva dem i Nebukadressars, den babyloniske
   konungens, hand, och han skall låta dräpa dem inför edra ögon.
 22. Och alla fångar ifrån Juda, som äro i Babel, skola från dem
   hämta ett förbannelsens ord; de skola »HERREN göre med dig såsom
   med Sidkia och Ahab, vilka Babels konung lät steka i eld.»
 23. De hava ju gjort vad som är ens galenskap i Israel, de hava
   begått äktenskapsbrott med varandras hustrur och hava fört
   lögnaktigt tal i mitt namn, sådant som jag icke hade bjudit
   dem. Jag är den som vet det och betygar det, säger HERREN.
   >Jer. 23,14,

 24. Och till nehelamiten Semaja skall du säga sålunda:
 25. Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Du har i ditt namn sänt
   brev till allt folket i Jerusalem och till prästen Sefanja,
   Maasejas son, och till alla de andra prästerna, så lydande:
 26. »HERREN har satt dig till präst i prästen Jojadas ställe, för
   att i HERRENS hus skall finnas tillsyningsmän över alla
   vanvettingar som profetera, så att du kan sätta sådana i stock
   och halsjärn.
 27. Varför har du då icke näpst Jeremia från Anatot, som profeterar
   för eder?
 28. Därigenom att du har underlåtit detta har han kunnat sända bud
   till oss i Babel och låta säga: 'Ännu är lång tid kvar, byggen
   eder hus och bon i dem, och planteren trädgårdar och äten deras
   frukt.'»
 29. Och prästen Sefanja har läst upp detta brev för profeten
   Jeremia.
 30. Och nu har HERRENS ord kommit till Jeremia, han har sagt:
 31. Sänd bud till alla de fångna och låt säga dem: Så säger HERREN
   om nehelamiten Semaja: Eftersom Semaja, utan att vara sänd av
   mig, har profeterat för eder och förlett eder att sätta eder lit
   till lögn,
 32. därför säger HERREN så: Se, jag skall hemsöka nehelamiten Semaja
   och hans avkomlingar. Ingen av dem skall få bo ibland detta
   folk, och han skall icke få se det goda som jag vill göra med
   mitt folk, säger HERREN. Ty han har predikat avfall från
   HERREN.
   >Jer. 28,16.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/24_29.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free