- Project Runeberg -  Bibeln /
Hesekiel, 40 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
            Hesekiel, 40 Kapitlet

        Det nya templet. Dess yttre portar och
               förgårdar.

 1. I det tjugufemte året sedan vi hade blivit bortförda i
   fångenskap, vid årets begynnelse, på tionde dagen i månaden, i
   det fjortonde året sedan staden hade blivit intagen, på just den
   dagen kom HERRENS hand över mig, och han förde mig ditbort.
   >2 Kon. 25,4. Hes. 33,21.
 2. I en syn från Gud förde han mig till Israels land och satte mig
   ned på ett mycket högt berg, och på detta var likasom en stad
   byggd söderut.
   >Jes. 2,2.
 3. Och dit förde han mig, och se, där stod en man vilkens utseende
   var såsom koppar; han hade ett linnesnöre i sin hand, så ock en
   mätstång; och han stod vid porten.
   >Sak. 2,1. Upp. 21,15.
 4. Och mannen talade till mig: »Du människobarn, se med dina ögon
   och hör med dina öron, och akta på allt som jag kommer att visa
   dig, ty du har blivit förd hit, för att jag skall visa dig det;
   förkunna för Israels hus allt vad du får se.»

 5. Och jag såg att en mur gick utomkring huset, runt omkring det.
   Och mätstången som mannen hade i sin hand var sex alnar lång,
   var aln en handsbredd längre än en vanlig aln. Och han mätte
   murbyggnadens bredd: den var en stång, och dess höjd: den var en
   stång.
   >Hes. 43,13. 2 Krön. 3,3.
 6. Därefter gick han till en port som låg mot öster och steg uppför
   dess trappsteg; och han mätte portens ena tröskel: den var en
   stång bred och sedan den andra tröskeln: den var en stång bred.
 7. Och var vaktkammare var en stång lång och en stång bred, och
   avståndet mellan vaktkamrarna var fem alnar; och porttröskeln
   invid portens förhus på inre sidan mätte en stång.
   >Hes. 44,11.
 8. Och han mätte upp portens förhus på inre sidan: det mätte en
   stång.
 9. Han mätte upp portens förhus det höll åtta alnar, och dess
   murpelare: de höllo två alnar. Och portens förhus låg på inre
   sidan.
 10. Och vaktkamrarna i porten mot öster voro tre på var sida, alla
   tre lika stora; och murpelarna på båda sidorna voro lika stora.
 11. Och han mätte portöppningens bredd: den var tio alnar, och
   portens längd: den var tretton alnar.
 12. Och framför vaktkamrarna var en avskrankning, som höll en aln;
   en aln höll ock avskrankningen på motsatta sidan; och var
   vaktkammare, på vardera sidan, höll sex alnar.
 13. Och han mätte porten från den ena vaktkammarens tak till den
   andras: den var tjugufem alnar bred; och dörr låg mot dörr.
 14. Och han tog upp murpelarna till sextio alnar; och intill
   förgårdens murpelare sträckte sig porten runt omkring.
 15. Och avståndet mellan ingångsportens framsida och förhusets
   framsida vid den inre portöppningen var femtio alnar.
 16. Och slutna fönster funnos till vaktkamrarna och till deras
   murpelare invändigt i porten runt omkring, och likaledes i
   förhusen; fönstren sutto runt omkring invändigt, och murpelarna
   voro prydda med palmer.

 17. Och han förde mig till den yttre förgården, och jag såg att där
   voro tempelkamrar och ett stengolv, anlagt runt omkring
   förgården; trettio tempelkamrar voro uppbyggda på stengolvet.
 18. Och stengolvet gick utefter portarnas sidoväggar, så att det
   motsvarade portarnas längd; detta var det nedre stengolvet.
 19. Och han mätte avståndet från den nedre portens framsida till den
   inre förgårdens yttre framsida: det var hundra alnar, både på
   östra sidan och på norra.
 20. Sedan mätte han ock längden och bredden på den port som låg mot
   norr på den yttre förgården.
 21. Också den hade tre vaktkamrar på var sida och likaledes
   murpelare och förhus, lika stora som den förra portens; den var
   femtio alnar lång och tjugufem alnar bred.
 22. Och fönstren, förhuset och palmerna däri voro lika stora som i
   den port som låg mot öster; och man steg upp till den på sju
   trappsteg, och dess förhus låg framför dessa.
 23. Och en port till den inre förgården fanns mitt emot denna port,
   det var i norr såsom i öster; och han mätte avståndet från den
   ena porten till den andra: det var hundra alnar.
 24. Därefter lät han mig gå till södra sidan, och jag såg att också
   på södra sidan fanns en port. Och han mätte dess murpelare och
   förhus; de voro lika stora som de andra.
 25. Och fönster funnos på den och på dess förhus runt omkring,
   likadana som de andra fönstren. Den var femtio alnar lång och
   tjugufem alnar bred.
 26. Och trappan ditupp utgjordes av sju trappsteg, och dess förhus
   låg framför dessa; och den var prydd med palmer på sina
   murpelare, på båda sidor.
 27. Och en port till den inre förgården fanns ock på södra sidan;
   och han mätte avståndet från den ena porten till den andra på
   södra sidan: det var hundra alnar.

 28. Därefter förde han mig till den inre förgården genom södra
   porten. Och han mätte den södra porten den var lika stor som de
   andra
 29. Och dess vaktkamrar, murpelare och förhus voro lika stora som de
   andra, och fönster funnos på den och på dess förhus runt
   omkring. Den var femtio alnar lång och tjugu fem alnar bred.
 30. Och förhus funnos runt omkring tjugufem alnar långa och fem
   alnar breda.
 31. Och dess förhus låg utåt den yttre förgården, och dess murpelare
   voro prydda med palmer; och uppgången därtill utgjordes av åtta
   trappsteg.

 32. Sedan förde han mig till den inre förgårdens östra sida och
   mätte porten där; den var lika stor som de andra.
 33. Och dess vaktkamrar, murpelare och förhus voro lika stora som de
   andra, och fönster funnos på den och på dess förhus runt
   omkring. Den var femtio alnar lång och tjugufem alnar bred.
 34. Och dess förhus låg mot den yttre förgården, och dess murpelare
   voro prydda med palmer på båda sidor; och uppgången därtill
   utgjordes av åtta trappsteg.

 35. Därefter förde han mig till den norra porten och mätte den; den
   var lika stor som de andra.
 36. Så ock dess vaktkamrar, murpelare och förhus, och fönster funnos
   på den runt omkring. Den var femtio alnar lång och tjugufem
   alnar bred.
 37. Och dess murpelare stodo vid den yttre förgården, och dess
   murpelare voro prydda med palmer på båda sidor; och uppgången
   därtill utgjordes av åtta trappsteg.

 38. Och en tempelkammare med sin ingång fanns vid murpelarna, i
   portarna; där skulle man skölja brännoffren.
 39. Och i portens förhus stodo två bord på var sida, och på dem
   skulle man slakta brännoffers-, syndoffers- och
   skuldoffersdjuren.
 40. Och vid den yttre sidovägg som låg norrut, när man steg upp till
   portens ingång, stodo två bord; och vid den andra sidoväggen på
   porten förhus stodo ock två bord.
 41. Alltså stodo vid portens sidoväggar fyra bord på var sida, eller
   tillsammans åtta bord, på vilka man skulle slakta.
 42. Och för brännoffret stodo där fyra bord av huggna stenar, en och
   en halv aln långa, en och en halv aln breda och en aln höga; på
   dessa skulle man lägga de redskap som man slaktade brännoffers-
   och slaktoffersdjuren med.
 43. Och dubbelkrokar, en handsbredd långa, voro fästa innantill runt
   om kring; och på borden skulle offerköttet läggas.

 44. Och utanför den inre porten funnos för sångarna, på den inre
   gården, tempelkamrar, som lågo vid den norra portens sidovägg,
   med sin framsida åt söder; och en annan låg vid den östra
   portens sidovägg med sin framsida åt norr.
 45. Och han talade till mig: »Denna tempelkammare, vars framsida
   ligger mot söder, är för de präster som förrätta tjänsten inne i
   huset.
 46. Och den tempelkammare vars framsida ligger mot norr är för de
   präster som förrätta tjänsten vid altaret, alltså för Sadoks
   söner, vilka äro de av Levi barn, som få träda fram till HERREN
   för att göra tjänst inför honom.»
   >1 Sam. 2,35. 1 Kon. 2,35. Hes. 48,11.
 47. Och han mätte förgården; den var hundra alnar lång och hundra
   alnar bred, en liksidig fyrkant; och altaret stod framför huset.

            Hesekiel, 41 Kapitlet

               Tempelhuset.

 48. Sedan förde han mig till huset förhus. Och han mätte för
   husets murpelare: de höllo fem alnar var på sin sida, så ock
   porten bredd: den var på var sida tre alnar.
 49. Förhuset var tjugu alnar lång och elva alnar brett, nämligen vid
   trappstegen på vilka man steg ditupp. Och vid murpelarna stodo
   pelare, en på var sida.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/26_40.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free