- Project Runeberg -  Bibeln /
Daniel, 2 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Daniel, 2 Kapitlet

          Nebukadnessars dröm om de fyra
              världsrikena.

 1. I sitt andra regeringsår hade Nebukadnessar drömmar av vilka han
   blev orolig till sinnes, och sömnen vek bort ifrån honom.
   >1 Mos. 41,1, 8.
 2. Då lät konungen tillkalla sina spåmän, besvärjare, trollkarlar
   och kaldéer[1], för att de skulle giva konungen till känna vad
   han hade drömt, och de kommo och trädde fram för konungen.
   >Jes. 47,12 f.

 3. Och konungen sade till dem: »Jag har haft en dröm, och jag är
   orolig till sinnes och ville veta vad jag har drömt.»
 4. Då talade kaldéerna till konungen på arameiska: »Må du leva
   evinnerligen, o konung! Förtälj drömmen för dina tjänare, så
   skola vi meddela uttydningen.»
   >Dan. 3,9. 5,10. 6,6,21.
 5. Konungen svarade och sade till kaldéerna: »Nej, mitt oryggliga
   beslut är, att om I icke sägen mig drömmen och dess uttydning,
   skolen I huggas i stycken, och edra hus skola göras till platser
   för orenlighet.
   >2 Kon. 10,27. Esr. 6,11. Dan. 3,29.
 6. Men om I meddelen drömmen och dess uttydning, så skolen I få
   gåvor och skänker och stor ära av mig. Meddelen mig alltså nu
   drömmen och dess uttydning.»
 7. De svarade för andra gången och sade: »Konungen må förtälja
   drömmen för sina tjänare, så skola vi meddela uttydningen.»
 8. Konungen svarade och sade: »Jag märker nogsamt att I viljen
   vinna tid, eftersom I sen att mitt beslut är oryggligt,
 9. att om I icke sägen mig drömmen, domen över eder icke kan bliva
   annat än en. Ja, I haven kommit överens om att inför mig föra
   lögnaktigt och bedrägligt tal, i hopp att tiderna skola förändra
   sig. Sägen mig alltså nu vad jag har drömt, så märker jag att I
   ock kunnen meddela mig uttydningen därpå.»
 10. Då svarade kaldéerna konungen och sade: »Det finnes ingen
   människa på jorden, som förmår meddela konungen det som han vill
   veta; aldrig har ju heller någon konung, huru stor och mäktig
   han än var, begärt sådant som detta av någon spåman eller
   besvärjare eller kaldé.
 11. Ty det som konungen begär är alltför svårt, och ingen finnes,
   som kan meddela konungen det, förutom gudarna; och de hava icke
   sin boning ibland de dödliga.

 12. Då blev konungen vred och mycket förtörnad och befallde att man
   skulle förgöra alla de vise i Babel.
 13. När alltså påbudet härom hade blivit utfärdat och man skulle
   döda de vise, sökte man ock efter Daniel och hans medbröder för
   att döda dem.
 14. Då vände sig Daniel med kloka och förståndiga ord till Arjok,
   översten för konungens drabanter, vilken hade dragit ut för att
   döda de vise i Babel.
 15. Han tog till orda och frågade Arjok, konungens hövitsman:
   »Varför har detta stränga påbud blivit utfärdat av konungen?» Då
   omtalade Arjok för Daniel vad som var på färde.
 16. Och Daniel gick in och bad konungen att tid måtte beviljas
   honom, så skulle han meddela konungen uttydningen.
 17. Därefter gick Daniel hem och omtalade för Hananja, Misael och
   Asarja, sina medbröder, vad som var på färde,
 18. och han uppmanade dem att bedja himmelens Gud om förbarmande, så
   att denna hemlighet bleve uppenbarad, på det att icke Daniel och
   hans medbröder måtte förgöras tillika med de övriga vise Babel.

 19. Då blev hemligheten uppenbarad för Daniel i en syn om
   natten. Och Daniel lovade himmelens Gud därför;
 20. Daniel hov upp sin röst och sade: »Lovat vare Guds namn från
   evighet till evighet! Ty vishet och makt höra honom till.
   >Ps. 113,2.
 21. Han låter tider och stunder omskifta, han avsätter konungar och
   tillsätter konungar, han giver åt de visa deras vishet och åt de
   förståndiga deras förstånd.
   >Job 32,8.
 22. Han uppenbarar det som är djupt och förborgat, han vet vad i
   mörkret är, och hos honom bor ljuset.
   >Ps. 104,2. 1 Kor. 2,10.
 23. Dig, mina fäders Gud, tackar och prisar jag för att du har givit
   mig vishet och förmåga, och för att du nu har uppenbarat för mig
   det vi bådo dig om; ty det som konungen ville veta har du
   uppenbarat för oss.»

 24. I följd härav gick Daniel in till Arjok, som av konungen hade
   fått befallning att förgöra de vise i Babel; han gick åstad och
   sade till honom så: »De vise i Babel må du icke förgöra. För mig
   in till konungen, så skall jag meddela konungen uttydningen.»
 25. Då förde Arjok med hast Daniel inför konungen och sade till
   honom så: »Jag har bland de judiska fångarna funnit en man som
   kan säga konungen uttydningen.»
 26. Konungen svarade och sade till Daniel, som hade fått namnet
   Beltesassar: »Förmår du säga mig den dröm som jag har haft och
   dess uttydning?»
   >Dan. 1,7.
 27. Daniel svarade konungen och sade:

   »Den hemlighet som konungen begär att få veta kunna inga vise,
   besvärjare, spåmän eller stjärntydare meddela konungen.
 28. Men det finnes en Gud i himmelen, som kan uppenbara hemligheter,
   och han har låtit konung Nebukadnessar veta vad som skall ske i
   kommande dagar. Detta var din dröm och den syn du hade på ditt
   läger:

 29. När du, o konung, låg på ditt läger, uppstego hos dig tankar på
   vad som skall ske i framtiden; och han som uppenbarar
   hemligheter lät dig veta vad som skall ske.
 30. Och för mig har denna hemlighet blivit uppenbarad, icke i kraft
   av någon vishet som jag äger framför alla andra levande
   varelser, utan på det att uttydningen må bliva kungjord för
   konungen, så att du förstår ditt hjärtas tankar.
   >1 Mos. 41,16.

 31. Du, o konung, såg i din syn en stor bildstod stå framför dig,
   och den stoden var hög och dess glans övermåttan stor, och den
   var förskräcklig att skåda.
 32. Bildstodens huvud var av bästa guld, dess bröst och armar voro
   av silver, dess buk och länder av koppar; dess ben voro av järn,
 33. dess fötter delvis av järn och delvis av lera.
 34. Medan du nu betraktade den, blev en sten lösriven, dock icke
   genom människohänder, och den träffade bildstoden på fötterna,
   som voro av järn och lera, och krossade dem.
 35. Då blev på en gång alltsammans krossat, järnet, leran, kopparen,
   silvret och guldet, och det blev såsom agnar på en tröskloge om
   sommaren, och vinden förde bort det, så att man icke mer kunde
   finna något spår därav. Men av stenen som hade träffat
   bildstoden blev ett stort berg, som uppfyllde hela jorden.

 36. Detta var drömmen; och vi vilja nu säga konungen uttydningen:
 37. Du, o konung, konungarnas konung, åt vilken himmelens Gud har
   givit rike, väldighet, makt och ära,
   >Hes. 26,7 f. Dan. 4,19. 5,18.
 38. och i vilkens hand han har givit människors barn och djuren på
   marken och fåglarna under himmelen, varhelst varelser bo, och
   som han har satt till herre över allasammans, du är det gyllene
   huvudet.
   >Jer. 27,6. 28,14.
 39. Men efter dig skall uppstå ett annat rike, ringare än ditt, och
   därefter ännu ett tredje rike, ett som är av koppar, och det
   skall råda över hela jorden.
 40. Ett fjärde rike skall ock uppstå och vara starkt såsom järn, ty
   järnet krossar och sönderslår ju allt; och såsom järnet förstör
   allt annat, så skall ock detta krossa och förstöra.
 41. Men att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera
   och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett söndrat
   rike, dock så att det har något av järnets fasthet, ty du såg ju
   järn vara där, blandat med lerjord.
 42. Och att tårna på fötterna voro delvis av järn och delvis av
   lera, det betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis
   svagt.
 43. Och att du såg järnet vara blandat med lerjord, det betyder att
   väl en beblandning där skall äga rum genom människosäd, men att
   delarna likväl icke skola hålla ihop med varandra, lika litet
   som järn kan förbinda sig med lera.

 44. Men i de konungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike
   som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt icke skall
   bliva överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra
   en ände på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå
   evinnerligen;
   >Ps. 2,8 f. 110,1 f., 6. Dan. 7,14, 27. Mik. 4,7.
   >Luk. 1,33. 1 Kor. 15,24.
 45. ty du såg ju att en sten blev lösriven från berget, dock icke
   genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparen,
   leran, silvret och guldet.

   Så har en stor Gud uppenbarat för konungen vad som skall ske i
   framtiden, och drömmen är viss, och dess uttydning är
   tillförlitlig.»

 46. Då föll konung Nebukadnessar på sitt ansikte och tillbad inför
   Daniel, och befallde att man skulle offra åt honom spisoffer och
   rökoffer.
   >Apg. 14,1l f.
 47. Och konungen svarade Daniel och sade: »I sanning, eder Gud är en
   Gud över andra gudar och en herre över konungar och en
   uppenbarare av hemligheter, eftersom du har kunnat uppenbara
   denna hemlighet.»
   >2 Mos. 15,11. Ps. 86,8. 1 Tim. 6,15.

 48. Därefter upphöjde konungen Daniel och gav honom många stora
   skänker och satte honom till herre över hela Babels hövdingdöme
   och till högste föreståndare för alla de vise i Babel.
   >1 Mos. 41,41.
 49. Och på Daniels bön förordnade konungen Sadrak, Mesak och
   Abed-Nego att förvalta Babels hövdingdöme; men Daniel själv
   stannade vid konungens hov.
   >Dan. 1,7. 3,12, 30.

[1] Se Kaldéer i Ordförkl.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/27_02.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free