- Project Runeberg -  Bibeln /
Evangelium enligt Matteus, 10 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Evangelium enligt Matteus, 10 Kapitlet

         Jesus sänder ut sina tolv lärjungar.

 1. Och han kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt
   över orena andar, till att driva ut dem, så ock makt att bota
   alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet.
 2. Och dessa äro de tolv apostlarnas namn: först Simon, som kallas
   Petrus, och Andreas, hans broder; vidare Jakob, Sebedeus' son,
   och Johannes, hans broder;
 3. Filippus och Bartolomeus; Tomas och Matteus, publikanen; Jakob,
   Alfeus' son, och Lebbeus;
 4. Simon ivraren och Judas Iskariot, densamme som förrådde honom.
 5. Dessa tolv sände Jesus ut; och han bjöd dem och sade:

   »Ställen icke eder färd till hedningarna, och gån icke in i
   någon samaritisk stad,
 6. utan gån hellre till de förlorade fåren av Israels hus.
 7. Och där I gån fram skolen I predika och säga: 'Himmelriket är
   nära.'
 8. Boten sjuka, uppväcken döda, gören spetälska rena, driven ut
   onda andar. I haven fått för intet; så given ock för intet.
 9. Skaffen eder icke guld eller silver eller koppar i edra bälten,
 10. icke någon ränsel för eder färd, ej heller dubbla livklädnader,
   ej heller skor eller stav; ty arbetaren är värd sin mat.
 11. Men när I haven kommit in i någon stad eller by, så utforsken
   vilken därinne som är värdig, och stannen hos honom, till dess I
   lämnen den orten.
 12. Och när I kommen in i ett hus, så hälsen det.
 13. Om då det huset är värdigt, så må den frid I tillönsken det
   komma däröver; men om det icke är värdigt, då må den frid I
   tillönsken det vända tillbaka till eder.
 14. Och om man på något ställe icke tager emot eder och icke hör på
   edra ord, så gån ut ur det huset eller den staden, och skudden
   stoftet av edra fötter.
 15. Sannerligen säger jag eder: För Sodoms och Gomorras land skall
   det på domens dag bliva drägligare än för den staden.

 16. Se, jag sänder eder åstad såsom får mitt in ibland ulvar. Varen
   fördenskull kloka såsom ormar och menlösa såsom duvor.
 17. Tagen eder till vara för människorna; ty de skola draga eder
   inför domstolar, och i sina synagogor skola de gissla eder;
 18. och I skolen föras fram också inför landshövdingar och konungar,
   för min skull, till ett vittnesbörd för dem och för hedningarna.

 19. Men när man drager eder inför rätta, gören eder då icke bekymmer
   för huru eller vad I skolen tala; ty vad I skolen tala skall
   bliva eder givet i den stunden.
 20. Det är icke I som skolen tala, utan det är eder Faders Ande som
   skall tala i eder.

 21. Och den ene brodern skall då överlämna den andre till att dödas,
   ja ock fadern sitt barn; och barn skola sätta sig upp mot sina
   föräldrar och skola döda dem.
 22. Och I skolen bliva hatade av alla, för mitt namns skull. Men
   den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst. --
 23. När de nu förfölja eder i en stad, så flyn till en annan; och om
   de också där förfölja eder, så flyn till ännu en annan. Ty
   sannerligen säger jag eder: I skolen icke hava hunnit igenom
   alla Israels städer, förrän Människosonen kommer.

 24. Lärjungen är icke förmer än sin mästare, ej heller är tjänaren
   förmer än sin herre.
 25. Det må vara lärjungen nog, om det går honom såsom hans mästare,
   och tjänaren, om det går honom såsom hans herre. Om de hava
   kallat husbonden för Beelsebul, huru mycket mer skola de icke så
   kalla hans husfolk!
 26. Frukten alltså icke för dem; ty intet är förborgat, som icke
   skall bliva uppenbarat, och intet är fördolt, som icke skall
   bliva känt.
 27. Vad jag säger eder i mörkret, det skolen säga i ljuset, och vad
   I hören viskas i edert öra, det skolen I predika på taken.
 28. Och frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke
   hava makt att dräpa själen, utan frukten fastmer honom som har
   makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna. --
 29. Säljas icke två sparvar för en skärv[1]? Och icke en av dem
   faller till jorden utan eder Faders vilja.
 30. Men på eder äro till och med huvudhåren allasammans räknade.
 31. Frukten alltså icke; I ären mer värda än många sparvar.
 32. Därför, var och en som bekänner mig inför människorna, honom
   skall ock jag kännas vid inför min Fader, som är i himmelen.
 33. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall ock
   jag förneka inför min Fader, som är i himmelen.

 34. I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på
   jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd.
 35. Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring, så att
    'sonen sätter sig upp mot sin fader
    och dottern mot sin moder
    och sonhustrun mot sin svärmoder,
 36.  och envar får sitt eget husfolk till fiender'.

 37. Den som älskar fader eller moder mer än mig, han är mig icke
   värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är
   mig icke värdig;
 38. och den som icke tager sitt kors på sig och efterföljer mig, han
   är mig icke värdig.
 39. Den som finner sitt liv, han skall mista det, och den som mister
   sitt liv, för min skull, han skall finna det. --
 40. Den som tager emot eder, han tager emot mig, och den som tager
   emot mig, han tager emot honom som har sänt mig.
 41. Den som tager emot en profet, därför att det är en profet, han
   skall få en profets lön; och den som tager emot en rättfärdig
   man, därför att det är en rättfärdig man, han skall få en
   rättfärdig mans lön.
 42. Och den som giver en av dessa små allenast en bägare friskt
   vatten att dricka, därför att det är en lärjunge -- sannerligen
   säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön.»

[1] Se Skärv i Ordförklaringarna.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/40_10.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free