- Project Runeberg -  Bibeln /
Paulus' första brev till korintierna, 7 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
      Paulus' första brev till korintierna, 7 Kapitlet

         Råd och föreskrifter för korintierna
        angående äktenskap och ogift stånd m. m.

 1. Vad nu angår det I haven skrivit om, så svarar jag detta:

   En man gör visserligen väl i att icke komma vid någon kvinna;
 2. men för att undgå otuktssynder må var man hava sin egen hustru,
   och var kvinna sin egen man.
 3. Mannen give sin hustru vad han är henne pliktig, sammalunda ock
   hustrun sin man.
 4. Hustrun råder icke själv över sin kropp, utan mannen; sammalunda
   råder ej heller mannen över sin kropp, utan hustrun.
 5. Dragen eder icke undan från varandra, om icke möjligen, med
   bådas samtycke, till en tid, för att I skolen hava ledighet till
   bönen. Kommen sedan åter tillsammans, så att Satan icke frestar
   eder, då I nu icke kunnen leva återhållsamt.
 6. Detta säger jag likväl såsom en tillstädjelse, icke såsom en
   befallning.
 7. Jag skulle dock vilja att alla människor vore såsom jag. Men var
   och en har fått sin särskilda nådegåva från Gud, den ene så, den
   andre så.

 8. Till de ogifta åter och till änkorna säger jag att de göra väl,
   om de förbliva i samma ställning som jag.
 9. Men kunna de icke leva återhållsamt, så må de gifta sig; ty det
   är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär.

 10. Men dem som äro gifta bjuder jag -- dock icke jag, utan Herren;
   En hustru må icke skilja sig från sin man
 11. (om hon likväl skulle skilja sig, så förblive hon ogift eller
   förlike sig åter med mannen), ej heller må en man förskjuta sin
   hustru.

 12. Till de andra åter säger jag själv, icke Herren: Om någon som
   hör till bröderna har en hustru som icke är troende, och denna
   är villig att leva tillsammans med honom, så må han icke
   förskjuta henne.
 13. Likaså, om en hustru har en man som icke är troende, och denne
   är villig att leva tillsammans med henne, så må hon icke
   förskjuta mannen.
 14. Ty den icke troende mannen är helgad i och genom sin hustru, och
   den icke troende hustrun är helgad i och genom sin man, då han
   är en broder; annars vore ju edra barn orena, men nu äro de
   heliga. --
 15. Om däremot den icke troende vill skiljas, så må han få
   skiljas. En broder eller syster är i sådana fall intet tvång
   underkastad, och Gud har kallat oss till att leva i frid.
 16. Ty huru kan du veta, du hustru, om du skall frälsa din man?
   Eller du man, huru vet du om du skall frälsa din hustru?
 17. Må allenast var och en vandra den väg fram, som Herren har
   bestämt åt honom, var och en i den ställning vari Gud har kallat
   honom. Den ordningen stadgar jag för alla församlingar.
 18. Har någon blivit kallad såsom omskuren, så göre han sig icke
   åter lik de oomskurna; har någon blivit kallad såsom oomskuren,
   så låte han icke omskära sig.
 19. Det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren; allt
   beror på huruvida han håller Guds bud.
 20. Var och en förblive i den kallelse vari han var, när han blev
   kallad.
 21. Har du blivit kallad såsom träl, så låt detta icke gå dig till
   sinnes; dock, om du kan bliva fri, så begagna dig hellre
   därav[1].
 22. Ty den träl som har blivit kallad till att vara i Herren, han är
   en Herrens frigivne; sammalunda är ock den frie, som har blivit
   kallad, en Kristi livegne.
 23. I ären köpta, och betalningen är given; bliven icke människors
   trälar.
 24. Ja, mina bröder, var och en förblive inför Gud i den ställning
   vari han har blivit kallad.

 25. Vad vidare angår dem som äro jungfrur, så har jag icke att
   åberopa någon befallning av Herren, utan giver allenast ett råd,
   såsom en som genom Herrens barmhärtighet har blivit förtroende
   värd.
 26. Jag menar alltså, med tanke på den nöd som står för dörren, att
   den människa gör väl, som förbliver såsom hon är.
 27. Är du bunden vid hustru, så sök icke att bliva lös. Är du utan
   hustru, så sök icke att få hustru.
 28. Om du likväl skulle gifta dig, så syndar du icke därmed; ej
   heller syndar en jungfru, om hon gifter sig. Dock komma de som
   så göra att draga över sig lekamliga vedermödor; och jag skulle
   gärna vilja skona eder.

 29. Men det säger jag, mina bröder: Tiden är kort; därför må
   härefter de som hava hustrur vara såsom hade de inga,
 30. och de som gråta såsom gräte de icke, och de som glädja sig
   såsom gladde de sig icke, och de som köpa något såsom finge de
   icke behålla det,
 31. och de som bruka denna världen såsom gjorde de icke något bruk
   av den. Ty den nuvarande världsordningen går mot sitt slut;
 32. och jag skulle gärna vilja att I voren fria ifrån omsorger. Den
   man som icke är gift ägnar nämligen sin omsorg åt vad som hör
   Herren till, huru han skall behaga Herren;
 33. men den gifte mannen ägnar sin omsorg åt vad som hör världen
   till, huru han skall behaga sin hustru,
 34. och så är hans hjärta delat. Likaså ägnar den kvinna, som icke
   längre är gift eller som är jungfru, sin omsorg åt vad som hör
   Herren till, att hon må vara helig till både kropp och ande; men
   den gifta kvinnan ägnar sin omsorg åt vad som hör världen till,
   huru hon skall behaga sin man.
 35. Detta säger jag till eder egen nytta, och icke för att lägga
   något band på eder, utan för att I skolen föra en hövisk vandel
   och stadigt förbliva vid Herren.

 36. Men om någon menar sig handla otillbörligt mot sin ogifta dotter
   därmed att hon får bliva överårig, då må han göra såsom han
   vill, om det nu måste så vara; han begår därmed ingen synd. Må
   hon få gifta sig.
 37. Om däremot någon är fast i sitt sinne och icke bindes av något
   nödtvång, utan kan följa sin egen vilja, och så i sitt sinne är
   besluten att låta sin ogifta dotter förbliva såsom hon är, då
   gör denne väl.
 38. Alltså: den som gifter bort sin dotter, han gör väl; och den som
   icke gifter bort henne, han gör ännu bättre.

 39. En hustru är bunden så länge hennes man lever; men när hennes
   man är avsomnad, står det henne fritt att gifta sig med vem hon
   vill, blott det sker i Herren.
 40. Men lyckligare är hon, om hon förbliver såsom hon är. Så är min
   mening, och jag tror att också jag har Guds Ande.

[1] Eller: Har du blivit kallad såsom träl, så låt detta icke gå dig
   till sinnes; om du än kunde bliva fri, så behåll hellre din
   ställning.


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/46_07.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free