- Project Runeberg -  Bibeln /
Paulus' första brev till Timoteus, 1 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
      Paulus' första brev till Timoteus, 1 Kapitlet

        Paulus hälsar Timoteus, uppmanar honom
        att stå emot främmande läror, tackar Gud
         för hans oförskyllda nåd, styrker
          Timoteus till den goda striden.

 1. Paulus, Kristi Jesu apostel, förordnad av Gud, vår Frälsare, och
   Kristus Jesus, vårt hopp,
 2. hälsar Timoteus, sin sannskyldige son i tron. Nåd,
   barmhärtighet och frid ifrån Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår
   Herre!

 3. Jag bjuder dig, nu såsom när jag for åstad till Macedonien, att
   stanna kvar i Efesus och där förmana somliga att icke förkunna
   främmande läror
 4. eller akta på fabler och släktledningshistorier utan ände, som
   ju snarare vålla ordstrider än främja den Guds ordning som
   kommer till fullbordan i tron.
 5. Och förmaningens ändamål är kärlek av ett rent hjärta och av ett
   gott samvete och av en oskrymtad tro.
 6. Från dessa stycken hava somliga farit vilse och vänt sin håg
   till fåfängligt tal --
 7. människor som vilja vara lärare i lagen, fastän de icke förstå
   ens vad de själva tala, eller vad de ting äro, som de med sådan
   säkerhet orda om.

 8. Men vi veta att lagen är god, om man nämligen brukar den såsom
   lagen bör brukas,
 9. och om man förstår detta, att lagen är till icke för rättfärdiga
   människor, utan för dem som trotsa lag och myndighet, för
   ogudaktiga och syndare, oheliga och oandliga människor,
   fadermördare och modermördare, för mandråpare,
 10. för dem som öva otukt och onaturlig vällustsynd, för dem som äro
   människosäljare, lögnare, menedare eller något annat som strider
   mot den sunda läran --
 11. detta i enlighet med det evangelium om den salige Gudens
   härlighet, varmed jag har blivit betrodd.

 12. Vår Herre Kristus Jesus, som har givit mig kraft, tackar jag för
   att han har tagit mig i sin tjänst och funnit mig vara
   förtroende värd,
 13. mig som förut var en hädare och förföljare och våldsverkare. Men
   barmhärtighet vederfors mig, eftersom jag icke bättre visste,
   när jag i min otro handlade så.
 14. Och vår Herres nåd blev så mycket mer överflödande, med tron och
   kärleken i Kristus Jesus.
 15. Det är ett fast ord och i allo värt att mottagas, att Kristus
   Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare, bland vilka
   jag är den främste.
 16. Men att barmhärtighet vederfors mig, det skedde just för att
   Kristus Jesus skulle främst på mig bevisa all sin långmodighet,
   och låta mig bliva en förstlingsbild av dem som skulle komma att
   tro på honom och så vinna evigt liv.
 17. Men evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden,
   vare ära och pris i evigheternas evigheter! Amen.

 18. Att så förmana dem, det ålägger jag dig, min son Timoteus, i
   enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig. Må du
   i kraft av dem strida den goda striden,
 19. rustad med tro och med ett gott samvete. Detta hava nu
   visserligen somliga skjutit å sido, men de hava därigenom lidit
   skeppsbrott i tron.
 20. Till dem höra Hymeneus och Alexander, vilka jag har överlämnat
   åt Satan, för att de skola bliva så tuktade, att de icke vidare
   smäda.


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/54_01.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free