- Project Runeberg -  Bibeln /
Paulus' andra brev till Timoteus, 2 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
       Paulus' andra brev till Timoteus, 2 Kapitlet

          Förmaning till Timoteus att vara
        ståndaktig i evangelii tjänst och att
          undfly falska läror och onyttiga
               ordstrider.

 1. Så bliv nu du, min son, allt starkare i den nåd som är i Kristus
   Jesus.
   >Ef. 6,10.
 2. Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen,
   det må du betro åt män som äro förtroende värda, och som kunna
   bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.
   >Tit. 1,5 f.

 3. Bär ock du ditt lidande såsom en god Kristi Jesu stridsman.
   >2 Tim. 1,8. 4,5.
 4. Ingen som tjänar i krig låter sig insnärjas i näringsomsorger,
   ty han vill vara den till behag, som har tagit honom i sin sold.
 5. Likaså, om någon deltager i en tävlingskamp, så vinner han icke
   segerkransen, ifall han icke kämpar efter stadgad ordning.
   >1 Kor. 9,25.
 6. Åkermannen, han som gör arbetet, bör främst av alla få njuta av
   frukten.
   >1 Kor. 9,7 f.
 7. Fatta rätt vad jag säger; Herren skall giva dig förstånd i allt.
 8. Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda, av Davids
   säd, enligt det evangelium som jag förkunnar,
   >2 Sam. 7,12. Ps. 132,11. Matt. 1,1, 6. Apg. 2,30 f. 13,22 f.
   >Rom. 1,3 f.
 9. och i vars tjänst jag jämväl utstår lidande, ja, till och med
   måste bära bojor såsom en ogärningsman. Men Guds ord bär icke
   bojor.
   >Fil. 1,12 f. 2 Tim. 1,12.
 10. Därför uthärdar jag ståndaktigt allting för de utvaldas skull,
   på det att också de må vinna frälsningen i Kristus Jesus och
   därmed evig härlighet.
   >Kol. 1,24.
 11. Detta är ett fast ord; ty
    hava vi dött med honom,
    så skola vi ock leva med honom;
   >Rom. 6,8. 8,17. 2 Kor. 4,10 f. 1 Petr. 4,13.
 12.  äro vi ståndaktiga,
    så skola vi ock få regera med honom.
    Men förneka vi honom,
    så skall ock han förneka oss;
   >Matt. 10,33. Mark. 8,38. Luk. 9,26. 12,9.
 13.  äro vi trolösa,
    så står han troget fast vid sitt ord.
    Ty han kan icke förneka sig själv.
   >4 Mos. 23,19. Rom. 3,3.

 14. Påminn dem om detta, och uppmana dem allvarligt inför Gud att
   icke befatta sig med ordstrider; ty sådana gagna till intet,
   utan äro allenast till fördärv för dem som höra därpå.
   >1 Tim. 6,4.
 15. Sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud
   såsom en som håller provet, en arbetare som icke behöver blygas,
   utan rätt förvaltar sanningens ord.
   >1 Tim. 4,6 f. Tit. 2,7 f.
 16. Men undfly oandligt och tomt prat. Ty de som befatta sig med
   sådant komma att gå allt längre i ogudaktighet,
   >1 Tim. 6,20 f. Tit. 1,14.
 17. och deras tal skall fräta omkring sig såsom ett kräftsår. Av det
   slaget äro Hymeneus och Filetus;
   >1 Tim. 1,20.
 18. ty när dessa säga att uppståndelsen redan har skett, hava de
   farit vilse från sanningen, och de förvända så tron hos somliga.
   >1 Kor. 15,12.
 19. Dock, Guds fasta grundval förbliver beståndande och har ett
   insegel med dessa ord: »Herren känner de sina», och: »Var och en
   som åkallar Herrens namn, han vände sig bort ifrån
   orättfärdighet.»
   >4 Mos. 16,5, 26. Ps. 1,6. Jes. 28,16. Matt. 7,23.
   >Joh. 10,14. 13,18.

 20. Men i ett stort hus finnas kärl icke allenast av guld och
   silver, utan ock av trä och lera; och somliga äro till hedersamt
   bruk, andra till mindre hedersamt.
   >Rom. 9,21.
 21. Om nu någon håller sig ren och obesmittad av sådant folk, då
   bliver han ett kärl till hedersamt bruk, helgat, gagneligt för
   sin herre, tjänligt till allt vad gott är.
   >2 Tim. 3,17.

 22. Fly ungdomens onda begärelser, och far efter rättfärdighet, tro
   och kärlek, och frid med dem som av rent hjärta åkalla Herren.
   >1 Tim. 6,11. Hebr. 12,14.
 23. Men undvik dåraktiga och barnsliga tvistefrågor; du vet ju att
   de föda av sig strider.
   >1 Tim. 1,4. Tit. 3,9.
 24. Och en Herrens tjänare bör icke strida, utan vara mild mot alla,
   väl skickad att undervisa, tålig när han får lida.
   >1 Tim. 3,2 f. Tit. 1,7.
 25. Han bör med saktmod tillrättavisa de motspänstiga, i hopp att
   Gud till äventyrs skall förläna dem bättring, så att de komma
   till kunskap om sanningen,
   >Apg. 5,31. 11,18. Gal. 6,1. 2 Tim. 4,2.
 26. och i hopp att de så skola bliva nyktra och därigenom befrias ur
   djävulens snara; ty av honom äro de fångade, så att de göra hans
   vilja.


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/55_02.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free