- Project Runeberg -  Bibeln /
Brevet till hebréerna, 11 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Brevet till hebréerna, 11 Kapitlet

        Trons kraft, bevisad av trosvittnen från
           det gamla förbundets tid.

 1. Men tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en
   övertygelse om ting som man icke ser.
 2. På grund av den fingo ju de gamle sitt vittnesbörd.
 3. Genom tron förstå vi att världen har blivit fullbordad genom ett
   ord av Gud, så att det man ser icke har blivit till av något
   synligt.
 4. Genom tron frambar Abel åt Gud ett bättre offer än Kain, och
   genom den fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, i
   det Gud själv gav vittnesbörd om hans offergåvor; och genom tron
   talar han ännu, fastän han är död.
 5. Genom tron togs Enok bort, för att han icke skulle se döden; och
   »man såg honom icke mer, ty Gud tog honom bort». Förrän han togs
   bort, fick han nämligen det vittnesbördet att han hade täckts
   Gud;
 6. men utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill
   komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem
   som söka honom.
 7. Genom tron var det som Noa, sedan han hade fått uppenbarelse om
   något som man ännu icke såg, i from förtröstan byggde en ark för
   att rädda sitt hus; och genom den blev han världen till dom och
   fick till arvedel den rättfärdighet som hör tron till.
 8. Genom tron var Abraham lydig, när han blev kallad, och han drog
   så ut till det land som han skulle få till arvedel; han drog ut,
   fastän han icke visste vart han skulle komma.
 9. Genom tron bosatte han sig såsom främling i det utlovade landet,
   likasom i ett främmande land, och bodde i tält med Isak och
   Jakob, som voro hans medarvingar till samma löfte.
 10. Ty han väntade på »staden med de fasta grundvalarna», vars
   byggmästare och skapare är Gud.
 11. Genom tron fick jämväl Sara, fastän överårig, kraft att bliva
   stammoder för en avkomma, i det hon höll den för trovärdig, som
   hade givit löftet.
 12. Därför föddes ock av en och samme man, en som var så gott som
   död, avkomlingar »så talrika som stjärnorna på himmelen och som
   sanden på havets strand, som man icke kan räkna».
 13. I tron dogo alla dessa, innan de ännu hade fått vad utlovat var;
   de hade allenast sett det i fjärran och hade hälsat det och
   bekänt sig vara »gäster och främlingar» på jorden.
 14. De som så tala giva ju därmed till känna att de söka efter ett
   fädernesland.
 15. Och om de hade menat det land som de hade gått ut ifrån, så hade
   de haft tillfälle att vända tillbaka dit.
 16. Men nu stod deras håg till ett bättre, nämligen det
   himmelska. Därför blyges icke Gud för att kallas deras Gud; ty
   han har berett åt dem en stad.
 17. Genom tron var det som Abraham frambar Isak såsom offer, när han
   blev satt på prov; ja, sin ende son frambar han såsom offer, han
   som hade mottagit löftena,
 18. han till vilken det hade blivit sagt: »Genom Isak är det som säd
   skall uppkallas efter dig.»
 19. Ty han tänkte på att Gud var mäktig att till och med uppväcka
   från de döda; från de döda fick han honom ock tillbaka,
   liknelsevis talat.
 20. Genom tron gav jämväl Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau för
   kommande tider.
 21. Genom tron välsignade den döende Jakob Josefs båda söner och
   tillbad, lutad mot ändan av sin stav.
 22. Genom tron talade Josef, när han låg för döden, om Israels barns
   uttåg och gav befallning om vad som skulle göras med hans ben.
 23. Genom tron blev Moses vid sin födelse dold av sina föräldrar och
   hölls av dem gömd i tre månader, eftersom de sågo att »det var
   ett vackert barn»; och de läto icke förskräcka sig av konungens
   påbud.
 24. Genom tron försmådde Moses, sedan han hade blivit stor, att
   kallas Faraos dotterson.
 25. Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid
   leva i syndig njutning;
 26. han höll nämligen Kristi smälek för en större rikedom än
   Egyptens skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen.
 27. Genom tron övergav han Egypten, utan att låta förskräcka sig av
   konungens vrede; ty därigenom att han likasom såg den Osynlige
   kunde han härda ut.
 28. Genom tron har han ock förordnat om påsken och
   blodbestrykningen, på det att »Fördärvaren», som förgjorde allt
   förstfött, icke skulle komma vid dem.
 29. Genom tron drogo de fram genom Röda havet likasom på torra
   landet; men när egyptierna försökte gå samma väg, dränktes de.
 30. Genom tron föllo Jerikos murar, sedan man i sju dagar hade gått
   runt omkring dem.
 31. Genom tron undgick skökan Rahab att förgås tillsammans med de
   ohörsamma, eftersom hon hade tagit emot spejarna såsom vänner.
 32. Och vad skall jag nu vidare säga? Tiden bleve mig ju för kort,
   ifall jag skulle förtälja om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om
   David och Samuel och profeterna,
 33. om dessa som genom tron besegrade konungariken, övade
   rättfärdighet, fingo löften uppfyllda, tillstoppade lejons gap,
 34. dämpade eldens kraft, undkommo svärdets egg, blevo starka från
   att hava varit svaga, blevo väldiga i krig och drevo främmande
   härar på flykten.
 35. Kvinnor funnos som fingo igen sina döda genom deras
   uppståndelse. Andra läto sig läggas på sträckbänk och ville icke
   taga emot någon befrielse, i hopp om en så mycket bättre
   uppståndelse.
 36. Andra åter underkastade sig begabberi och gisselslag, därtill
   ock bojor och fängelse;
 37. de blevo stenade, marterade, söndersågade, dödade med svärd. De
   gingo omkring höljda i fårskinn och gethudar, nödställda,
   misshandlade, plågade,
 38. dessa människor som världen icke var värdig att hysa; de irrade
   omkring i öknar och bergstrakter och levde i hålor och
   jordkulor.
 39. Och fastän alla dessa genom tron hava fått sitt vittnesbörd,
   undfingo de ändå icke vad utlovat var;
 40. ty Gud hade åt oss utsett något bättre, på det att de icke oss
   förutan skulle bliva fullkomnade.


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/58_11.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free