- Project Runeberg -  Bibeln /
Petrus' första brev, 1 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Petrus' första brev, 1 Kapitlet

         Petrus hälsar de kristna i provinsen
        Asien, lovar Gud för frälsningen genom
          Kristus, som var förebådad av
         profeterna, och som de troende böra
        förbida i hoppet, under helig vandel och
             broderlig kärlek.

 1. Petrus, Jesu Kristi apostel, hälsar de utvalda främlingar som bo
   kringspridda i Pontus, Galatien, Kappadocien, provinsen Asien
   och Bitynien,
   >Apg. 2,9 f. 1 Petr. 2,11. Jak. 1,1.
 2. utvalda enligt Guds, Faderns, försyn, i helgelse i Anden, till
   lydnad och till bestänkelse med Jesu Kristi blod. Nåd och frid
   föröke sig hos eder.
   >2 Mos. 24,8. Rom. 1,5. 8,29. Hebr. 12,24. 2 Petr. 1,2.

 3. Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin
   stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de
   döda fött oss på nytt till ett levande hopp,
   >Joh. 3,3. Ef. 1,3.
 4. till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv, som i
   himmelen är förvarat åt eder,
   >Kol. 1,5, 12. 2 Tim. 1,12.
 5. I som med Guds makt bliven genom tro bevarade till en frälsning
   som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden.
   >Joh. 10,28. Rom. 5,2 f. 1 Kor. 2,5. Kol. 3,4.
 6. Därför mån I fröjda eder, om I ock nu en liten tid, där så måste
   ske, liden bedrövelse under allahanda prövningar,
   >Rom. 8,18. 2 Kor. 4,17. Hebr. 12,11. 1 Petr. 5,10. Jak. 1,2 f.
 7. för att, om eder tro håller provet -- vilket är mycket mer värt
   än guldet, som förgås, men som dock genom eld bliver beprövat --
   detta må befinnas lända eder till pris, härlighet och ära vid
   Jesu Kristi uppenbarelse.
   >Ords. 17,3. Jes. 48,10. Mal. 3,2 f. Vish. 3,6. Syr. 2,5.
   >1 Kor. 3,13. 1 Petr. 4,12 f.
 8. Honom älsken I utan att hava sett honom; och fastän I ännu icke
   sen honom, tron I dock på honom och fröjden eder över honom med
   outsäglig och härlig glädje,
   >Joh. 17,20. 20,29. 2 Kor. 5,7. Hebr. 11,1, 27
 9. då I nu ären på väg att vinna det som är målet för eder tro,
   nämligen edra själars frälsning.
   >Rom. 6,22.

 10. Angående denna frälsning hava profeter ivrigt forskat och
   rannsakat, de som profeterade om den nåd som skulle vederfaras
   eder.
   >Matt. 13,17.
 11. De hava rannsakat för att finna vilken och hurudan tid det var
   som Kristi Ande i dem hänvisade till, när han förebådade de
   lidanden som skulle vederfaras Kristus, och den härlighet som
   därefter skulle följa.
   >Jes. 53,3 f. Luk. 24,26 f. Fil. 2,7 f. Hebr. 12,2.
 12. Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva,
   utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en
   förkunnelse kommit till eder genom de män som i helig ande,
   nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium; och i
   de tingen åstunda jämväl änglar att skåda in.
   >Dan. 12,4 f. Luk.2,13 f. Ef. 3,8 f.

 13. Omgjorden därför edert sinnes länder och varen nyktra; och
   sätten med full tillit edert hopp till den nåd som bjudes eder i
   och med Jesu Kristi uppenbarelse.
   >Luk. 12,35. 21,34. Rom. 13,13. Ef. 6,14. 1 Tess. 5,6.
 14. Då I nu haven kommit till lydnad, så följen icke de begärelser
   som I förut, under eder okunnighets tid, levden i,
   >Apg. 17,30. Rom 12,2.
 15. utan bliven heliga i all eder vandel, såsom han som har kallat
   eder är helig.
   >Matt. 5,48.
 16. Det är ju skrivet: »I skolen vara heliga, ty jag är helig.»
   >3 Mos. 11,44 f.
 17. Och om I såsom Fader åkallen honom som utan anseende till
   personen dömer var och en efter hans gärningar, så vandren ock i
   fruktan under denna edert främlingsskaps tid.
   >Rom. 2,11. Fil. 2,12.
 18. I veten ju att det icke är med förgängliga ting, med silver
   eller guld, som I haven blivit »lösköpta» från den vandel I
   förden i fåfänglighet, efter fädernas sätt,
   >Jes. 52,3. 1 Petr. 4,3.
 19. utan med Kristi dyra blod, såsom med blodet av ett felfritt lamm
   utan fläck.
   >Joh. 1,29. Apg. 20,28. 1 Kor. 5,7. 6,20. Hebr. 9,12 f. Upp. 5,9.
 20. Så var förutsett om honom före världens begynnelse; men först nu
   i de yttersta tiderna har han blivit uppenbarad för eder skull,
   >Rom. 16,25 f. Gal. 4,4. Ef. 1,9 f. Hebr. 1,2.
 21. I som genom honom tron på Gud, vilken uppväckte honom från de
   döda och gav honom härlighet, så att eder tro nu ock kan vara
   ett hopp till Gud.
   >Rom. 6,4. Fil. 2,9.

 22. Renen edra själar, i lydnad för sanningen, till oskrymtad
   broderlig kärlek, och älsken varandra av hjärtat med uthållig
   kärlek,
   >Rom. 12,10. Ef. 4,3. 1 Tim. 1,5. 1 Petr. 2,17. 1 Joh. 5,1 f.
 23. I som ären födda på nytt, icke av någon förgänglig säd, utan av
   en oförgänglig: genom Guds levande ord, som förbliver.
   >Luk. 8,11 f. Joh. 1,13. 1 Kor. 4,15. Jak. 1,18.
 24.  Ty
    »allt kött är såsom gräs
    och all dess härlighet såsom gräsets blomster;
    gräset torkar bort,
    och blomstret faller av,
   >Ps. 102,12 f. 103,15 f. Jes. 40,6 f. Jak. 1.10.
 25.  men Herrens ord
    förbliver evinnerligen».

   Och det är detta ord som har blivit förkunnat för eder såsom ett
   glatt budskap.
   >Matt. 5,l8. 24,35.


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/59_01.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free