- Project Runeberg -  Bibeln /
Judas' brev

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
               Judas' brev

        Hälsning. Varning för falska lärare, med
        påminnelse om de straffdomar som i forna
        tider hava övergått både människor och
         änglar, och med åberopande av Enoks
        profetia. Förmaningar och slutönskan.

 1. Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs broder, hälsar de kallade,
   dem som äro upptagna i Guds, Faderns, kärlek och bevarade åt
   Jesus Kristus.
   >1 Petr. 1:5. Jak. 1:1.
 2. Barmhärtighet och frid och kärlek föröke sig hos eder.
   >2 Petr. 1:12.

 3. Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att
   skriva till eder om vår gemensamma frälsning, finner jag det
   nödigt att i min skrivelse förmana eder att kämpa för den tro
   som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga.
   >1 Tim. 6:12.
 4. Några människor hava nämligen innästlat sig hos eder -- några om
   vilka det för länge sedan blev skrivet att de skulle hemfalla
   under den domen -- ogudaktiga människor, som missbruka vår Guds
   nåd till lösaktighet och förneka vår ende härskare och herre,
   Jesus Kristus.
   >Tit. 1:16. 2 Petr. 2:1 f.

 5. Men fastän I redan en gång haven fått kunskap om alltsammans,
   vill jag påminna eder därom, att Herren, sedan han hade frälst
   sitt folk ur Egyptens land, efteråt förgjorde dem som icke
   trodde,
   >4 Mos. 14:27 f. Ps. 106:26 f. 1 Kor. 10:5. Hebr. 3:17 f.
 6. så ock därom, att de änglar som icke behöllo sin furstehöghet,
   utan övergåvo sin boning, hava av honom med eviga bojor blivit
   förvarade i mörker till den stora dagens dom.
   >1 Mos. 6:1 f. 2 Petr. 2:4.
 7. Likaså hava ock Sodom och Gomorra med kringliggande städer,
   vilka på samma sätt som de förra bedrevo otukt och stodo efter
   annat umgänge än det naturliga, blivit satta till ett varnande
   exempel, i det att de få lida straff i evig eld.
   >1 Mos. 19:4 f., 23 f. 2 Petr. 2:6.

 8. Dock göra nu också dessa människor på samma sätt, förblindade av
   sina drömmar: köttet besmitta de, men andevärldens herrar
   förakta de, och dess härlige smäda de.
   >2 Petr. 2:10.
 9. Icke så Mikael, överängeln; när denne tvistade med djävulen
   angående Moses' kropp, dristade han sig icke att över honom
   uttala någon smädande dom, utan sade allenast: »Herren näpse
   dig.»
   >5 Mos. 34:5 f. Dan 12:1. Sak. 3:2. 2 Petr. 2:11.
 10. Dessa åter smäda vad de icke känna till; och vad de, likasom de
   oskäliga djuren, med sina naturliga sinnen kunna fatta, det
   bruka de till sitt fördärv.
   >2 Petr. 2:12.
 11. Ve dem! De hava trätt in på Kains väg, de hava för löns skull
   störtat sig i Balaams villfarelse och hava gått förlorade till
   följd av en gensträvighet lik Koras.
   >1 Mos. 4:6 f. 4 Mos. 16:1 f. 22:2 f. 25:1 f. 31:16. 2 Petr. 2:15.
   >1 Joh. 3:12. Upp. 2:14.

 12. Det är dessa som få hålla gästabud med eder, där de sitta såsom
   skamfläckar vid edra kärleksmåltider och oförsynt se sig själva
   till godo. De äro skyar utan vatten, skyar som drivas bort av
   vindarna. De äro träd som stå nakna på senhösten, ofruktbara, i
   dubbel måtto döda, uppryckta med rötterna.
   >Ords. 25:14. 2 Petr. 2:13, 17.
 13. De äro vilda havsvågor som uppkasta sina egna skändligheters
   skum. De äro irrande stjärnor, åt vilka det svarta mörkret är
   förvarat till evig tid.
   >Jes. 57:20.

 14. Om dessa var det ock som Enok, den sjunde från Adam, profeterade
   och sade: »Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga,
   >1 Mos. 5:21 f. 5 Mos. 33:2.
 15. för att hålla dom över alla och bestraffa alla de ogudaktiga för
   alla de ogudaktiga gärningar som de hava övat, och för alla de
   förmätna ord som de i sin syndiga ogudaktighet hava talat mot
   honom.»

 16. De äro människor som alltid knorra och knota över sin lott,
   medan de likväl vandra efter sina egna begärelser. Och deras
   mun talar stora ord, under det att de dock av egennytta söka
   vara människor till behag.
   >Ps. 73:8 f. 2 Petr. 2:18.

 17. Men kommen ihåg, I mina älskade, vad som har blivit förutsagt av
   vår Herres, Jesu Kristi, apostlar,
 18. huru de sade till eder: »I den yttersta tiden skola bespottare
   uppstå, som vandra efter sina egna ogudaktiga begärelser.»
   >Apg. 20:29. 1 Tim. 4:1. 2 Tim. 3:1 f. 2 Petr. 2:1. 3:2 f.
 19. Det är dessa människor som vålla söndringar, dessa som äro
   »själiska»[1] och icke hava ande.
   >Rom. 8:9. 1 Kor. 2:14. 

 20. Men I, mina älskade, uppbyggen eder på eder allraheligaste tro,
   bedjen i den helige Ande,
   >Kol. 2:7. 1 Tess. 5:11. 
 21. och bevaren eder så i Guds kärlek, under det att I vänten på vår
   Herres, Jesu Kristi, barmhärtighet, till evigt liv.
   >1 Kor. 1:7. 

 22. Mot somliga av dem, sådana som äro tvivlande, mån I vara
   barmhärtiga
 23. och frälsa dem genom att rycka dem ur elden; mot de andra mån I
   också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att I avskyn till
   och med deras livklädnad, den av köttet befläckade.
   >Am. 4:11. Sak. 3:2 f. Jak. 5:19 f. Upp. 3:4. 

 24. Men honom som förmår bevara eder ifrån fall och ställa eder
   inför sin härlighet ostraffliga, i fröjd,
   >Rom. 16:25 f. 1 Kor. 1:8. 
 25. honom som allena är Gud, och som är vår Frälsare genom Jesus
   Kristus, vår Herre, honom tillhör ära, majestät, välde och makt,
   såsom före all tid, så ock nu och i alla evigheter. Amen.
   >1 Petr. 5:11. 

[1] Se Själisk i Ordförkl


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/65.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free