- Project Runeberg -  Bibelen /
5. Mosebog 4

(1933) Tema: Christian Literature, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

5.Mosebog 4

 1. Og nu, Israel! Hør de Anordninger og Lovbud, som jeg vil lære
   eder at holde, for at I kan blive i Live og komme ind og tage
   det Land i Besiddelse, som HERREN, eders Fædres Gud, vil give
   eder.
 2. I må hverken lægge noget til eller trække noget fra, hvad jeg
   byder eder, men I skal holde HERREN eders Guds Bud, som jeg
   pålægger eder.
 3. I har med egne Øjne set, hvad HERREN gjorde i Anledning af Ba'al
   Peor: Hver eneste Mand, som fulgte Ba'al Peor, udryddede HERREN
   din Gud af din Midte.
 4. Men I, som holdt fast ved HERREN eders Gud, er alle i Live den
   Dag i Dag.
 5. Se, jeg har lært eder Anordninger og Lovbud, således som HERREN
   min Gud har pålagt mig, for at I skal handle derefter i det
   Land, I skal ind og tage i Besiddelse;
 6. hold dem og følg dem! Thi det skal være eders Visdom og eders
   Kløgt i de andre Folks Øjne. Når de hører om alle disse
   Anordninger, skal de sige: "Sandelig, det er et vist og klogt
   Folk, dette store Folk!"
 7. Thi hvor er der vel et stort Folk, som har Guder, der kommer til
   det, således som HERREN vor Gud gør det, når vi kalder på ham;
 8. og hvor er der vel et stort Folk, der har så retfærdige
   Anordninger og Lovbud som hele denne Lov, jeg forelægger eder i
   Dag?

 9. Kun skal du vogte dig og omhyggeligt tage Vare på dig selv, at
   du ikke glemmer, hvad du med egne Øjne har set, og at det ikke
   viger fra dit Hjerte, så længe du lever; og du skal fortælle
   dine Sønner og dine Sønners Sønner derom.
 10. Glem ikke den Dag, du stod for HERREN din Guds Åsyn ved Horeb,
   da HERREN sagde til mig: "Kald mig Folket sammen, for at jeg kan
   kundgøre dem mine Ord, så de kan lære at frygte mig, så længe de
   lever på Jorden, og lære deres Sønner det samme!"
 11. Da trådte I frem og stod ved Bjergets Fod, medens Bjerget
   brændte i lys Lue helt ind i Himmelen, hylet i Mørke, Skyer og
   Mulm;
 12. og da HERREN talede til eder ud fra Ilden, hørte I kun Ordene,
   men nogen Skikkelse så I ikke, kun en Røst fornam I.
 13. Da kundgjorde han eder sin Pagt, som han bød eder at holde, de
   ti Ord, og han skrev dem på to Stentavler.
 14. Og mig bød HERREN dengang at lære eder Anordninger og Lovbud,
   som I skulde overholde idet Land, I nu skal over og tage i
   Besiddelse.

 15. Eftersom I ikke så nogen Skikkelse, dengang HERREN talede til
   eder på Horeb ud fra Ilden, så vogt eder nu omhyggeligt for
 16. at handle så ryggesløst, at I laver eder et Gudebillede, en
   Stenstøtte i en eller anden Skikkelse, enten det nu er et
   Afbillede af en Mand eller en Kvinde
 17. eller et Afbillede af et eller andet Dyr, der lever på Jorden,
   eller et Afbillede af en eller anden vinget Fugl, der flyver
   under Himmelen,
 18. eller et Afbillede af et eller andet Kryb, der kryber på Jorden,
   eller et Afbillede af en eller anden Fisk i Vandet under Jorden;
 19. og når du løfter dit Blik til Himmelen og ser Solen og Månen og
   Stjernerne, hele Himmelens Hær, så vogt dig for at lade dig
   forføre til at tilbede og dyrke dem. Thi HERREN din Gud har
   tildelt alle de andre Folk under hele Himmelen dem;
 20. men eder tog HERREN og førte ud af Smelteovnen, af Ægypten, for
   at I skulde være hans Ejendomsfolk, som I nu er.
 21. Men HERREN blev vred på mig for eders Skyld og svor, at jeg ikke
   skulde komme over Jordan ind i det herlige Land, som HERREN din
   Gud vil give dig i Eje,
 22. thi jeg skal dø i Landet her; jeg skal ikke komme over Jordan,
   men I skal komme over og tage dette herlige Land i Besiddelse.
 23. Så vogt eder for at glemme HERREN eders Guds Pagt, som han
   sluttede med eder, og for at lave eder noget Gudebillede i
   Skikkelse af noget som helst, HERREN din Gud har forbudt dig
 24. Thi HERREN din Gud er en fortærende Ild, en nidkær Gud!

 25. Når du får Børn og Børnebørn, og I bliver gamle i Landet, og I
   da handler så ryggesløst, at I laver eder Gudebilleder i en
   eller anden Skikkelse og gør, hvad der er ondt i HERREN din Guds
   Øjne, så at I fortørner ham,
 26. så kalder jeg i Dag Himmelen og Jorden til Vidne imod eder på,
   at I hastigt skal blive udryddet af det Land, I skal over Jordan
   og tage i Besiddelse; I skal ikke få noget langt Liv der, men
   visselig gå til Grunde;
 27. og HERREN vil splitte eder mellem Folkene, og kun nogle få af
   eder skal blive tilbage blandt de Folkeslag, HERREN driver eder
   hen iblandt.
 28. Der skal I komme til at dyrke Guder, der er Menneskehænders
   Værk, Træ og Sten, som hverken kan se eller høre, spise eller
   lugte!
 29. Der skal I så søge HERREN din Gud, og du skal finde ham, når du
   søger ham af hele dit Hjerte og hele din Sjæl.
 30. I de kommende Dage, når du er i Nød, og alle disse Ting kommer
   over dig, skal du vende om til HERREN din Gud og adlyde hans
   Røst.
 31. Thi en barmhjertig Gud er HERREN din Gud; han slipper dig ikke
   og lader dig ikke gå til Grunde og glemmer ikke Pagten med dine
   Fædre, som han tilsvor dem.

 32. Thi gransk dog i de henfarne Tider, der gik forud for dig, lige
   fra den Tid af da Gud skabte Menneskene på Jorden, og fra den
   ene Ende af Himmelen til den anden, om der er sket noget så
   stort som dette, eller om dets Lige er hørt.
 33. Har noget Folk hørt Guds Røst ud fra Ilden, således som du hørte
   det, og levet?
 34. Eller har nogen Gud søgt at komme og hente sig et Folk midt ud
   af et andet Folk ved Prøvelser, Tegn og Undere, ved Krig, med
   stærk Hånd og udstrakt Arm og store Rædsler, således som du med
   egne Øjne så HERREN eders Gud gøre med eder i Ægypten?
 35. Du fik det at se, for at du skulde vide, af HERREN og ingen
   anden er Gud.
 36. Fra Himmelen lod han dig høre sin Røst for at undervise dig, og
   på Jorden lod han dig se sin store Ild, og hans Ord hørte du ud
   fra Ilden.
 37. Og fordi han elskede dine Fædre og udvalgte deres Afkom efter
   dem og selv førte dig ud af Ægypten ved sin store Vælde
 38. for at drive Folk bort foran dig, der er større og mægtigere end
   du selv, og lade dig komme ind i deres Land og give dig det i
   Eje, som det nu er sket,
 39. derfor skal du i Dag vide og lægge dig på Sinde, at HERREN og
   ingen anden er Gud oppe i Himmelen og nede på Jorden.
 40. Og du skal holde hans Anordninger og Bud, som jeg pålægger dig i
   Dag, for at det kan gå dig og dine Børn efter dig vel, og for at
   du alle Dage kan leve længe i det Land, HERREN din Gud giver
   dig!

 41. På den Tid udskilte Moses tre Byer hinsides Jordan, på den østre
   Side,
 42. som Tilflugtsteder for Manddrabere, der uforsætligt slår et
   andet Menneske ihjel uden i Forvejen at have båret Nag til ham,
   for at de kan redde Livet ved at ty til en af disse Byer,
 43. nemlig Bezer i Ørkenen på Højsletten for Rubeniterne, Ramot i
   Gilead for Gaditerne og Golan i Basan for Manassiterne.

 44. Dette er den Lov, Moses forelagde Israelitterne.
 45. Dette er de Vidnesbyrd, Anordninger og Lovbud, Moses kundgjorde
   Israelitterne, da de drog bort fra Ægypten,
 46. hinsides Jordan i Dalen lige for Bet Peor i det Land, der havde
   tilhørt Amoriterkongen Sihon, som boede i Hesjbon, og som Moses
   og Israelitterne havde slået, da de drog bort fra Ægypten.
 47. De havde erobret hans og Kong Og af Basans Land, de to
   Amoriterkonger hinsides Jordan, på den østre Side,
 48. fra Aroer ved Arnonflodens Bred til Sirjons Bjerg, det er
   Hermon,
 49. tillige med hele Arabalavningen hinsides Jordan, på den østre
   Side, lige til Arabahavet neden for Pisgas Skrænter.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:07:55 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dkbibel/05_04.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free