- Project Runeberg -  Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige / Fjerde Bandet. I. J. K. L /
198

(1859-1870) [MARC]
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

198 Klågerup.

Kläckeberga.

ty man trodde, att dessa utverkat förordningen
för att fa så mycket bättre tillgång till de
rote-ringskarlar, som de skulle uppställa. Då
författningen öfverlät åt förstärkningsmanskapets
fria val att lega eller gå sjelf efter lottning,
fingo drängarna en ökad anledning till missnöje,
enär husbönderna företogo sig att på möten
sinsemellan härom besluta. Drängarne höllo nu
äfven möten, på hvilka enhälligt beslöts, att
icke underkasta sig lottuing, utan antingen gå
ut alla eller ingen. På fem särskilda ställen
utbröto oroligheter, men ingenstädes blef utgån->
gen sorgligare än vid Klågerup. —
Söndagen den 9:de Juli hölls sockenstämma i Hyby
kyrka, hvarvid åtskilliga bullersamma uppträden
egde rum. Kyrkoherden A. Eriksson anmälde
för landshöfdiuge-embetet tvänne drängar, hvilka
fällt brottsliga och hotande yttranden, och dessa
blefvo den 13:de genom utsända hussarer
arresterade. Underrättelsen derom väckte stor harm
bland bönderna, och det beslöts, att man straxt
skulle befria dem. Budkaflar utsändes till
kringliggande Jbyar med uppmaning att mangrannt
infinna sig vid Torup Fredagen den 14:de; de,
som icke inställde sig, hotades med mord och
brand. Innan Hyby bönder afmarscherade,
iu-fuuno de sig på Klägerups sätesgård, der
kyrkoherden Eriksson befann sig, och togo honom med
sig. Efter ankomsten till Torup tvingades han att
uppsätta och skrifva en böneskrift till
landshöfdiuge-embetet om de fängslades frigifvande, och
derpå fattade man det tanklösa beslutet att
sända honom sjelf jemte den likaledes
tillfångatagna presten i Bara till Malmö med
böneskriften, under bevakning af tvänne starka och
pålitliga drängar. Presten i Bara undkom under
vägen, och kyrkoherden Erikssons första åtgärd
efter ankomsten till Malmö blef naturligtvis, att
få sin bevakning arresterad, hvarefter, med
anledning af hans berättelse, militär genast blef
utkommenderad mot de samlade bönderna. Från
Torup hade bönderna, nu omkring 1200 man,
utan plan, utan egentlig anförare, beväpnade
med käppar, hötjugor, liar och en och annan
bössa, den 15 Juni begifvit sig till Klågerup.
Baron Nils Trolle var frånvarande och vistades
på Trollenäs; men inspektoreu tvingades att
öppna skafferi och källare, och bönderna läto
sig bränviuet väl smaka. Under det de dermed
voro sysselsatta, ankom generalmajor Hampus
Mörner med 100 man infanteri af konungens
eget värfvade regemente, 40 husarer och 2
tre-puudiga kanoner. En stor del af bönderna
skingrades genast; men 500 man, till större
delen rusiga, qvarstannade och drogo sig in på
Klågerups ladugård. De uppmanades att
återvända till sina hem och utrymma ladugården,
men svarade endast med smädelser och
oanständiga åtbörder. Då aflossades ett kanonskott
löst krut, men när böuderna sågo, att det icke
gjorde någon verkan, besvarade de det med ett
hånfullt hurrarop. Då laddades kanonen med
drufhagel, och ett skott aflossades mot porten.
Nu blef förskräckelsen allmän, några sökte sin
rädduing i flykten, andra sökte gömma sig i
lador och hus, några sprungo ned i den lilla
sjön, der de sjönko ned i gyttjan, så att endast
hufvudet syntes ofvan vattnet. Husarerna och
infanteriet bröto in på gården, höggo in och

sköto på den värnlösa hopen. Mycken onödig
grymhet föröfvades. Soldaterna, som till större
delen voro värfvade tyskar, uppsökte de
undangömda i lador och stallar; och dä de i en lada
upptäckte en mäugd bönder, dolda i halmeu,
anställdes på dem ett fruktansvärdt blodbad,
som endast med möda kunde hämmas af en
tillstädeskommande officer, löjtuant v. K. En
annan officer, löjtnant M., säges deremot hafva
uppmuntrat truppen till dessa illbragder.
Följande morgonen lågo i en hög framför
Klåge-rupsgården 20 lik af dödade bönder; men under
natten hade af vänner och anförvandter minst
lika många blifvit undanskaffade, emedan man
befarade, att liken icke skulle blifva begrafna i
vigd jord; också blefvo de helt enkelt nedgräfda
i Hyby bys »markaskäl» eller rågång. Omkring
300 bönder blefvo fångne; af militären dödades
ingen, men 1 underofficer och 4 man blefvo
särade.

Klågerup består nu af följande: Säteri 6*/4
mant., 55/8 mant. insockne frälse af hemmanen
Tejarp, Wissmarslöf, Eksholm och Yddinge, 3
gatuhus, Hyby smedja, 7/8 mant. uts. fr. af byn
Bara. Gårdens areal utgör 2,302 tunnl. jord,
af hvilka 262 tunnl. utgöra skogen vid
Tro-berga. Af de öfriga liggga 1,493 i klump kring
gården. — Under gården skötes 450 tunnl. åker,
hvaraf 360 tunnl. af säteriets och 90 tunnl. af
Wissmarlöfs jord, vidare 450 tunnl. äng och
100 tunnl. beteshagar. Under Tejarps ladugård
skötes 200 tunnl. åker och 52 tunnl. äng och
torfmosse. Det öfriga är anslaget åt 34 större
och mindre torpare, hvilka utgöra dels arbete,
dels arrende; Barahemmanet är upplåtet på
arrende åt en bonde. — Gårdens herrligheter
utgöras af de stora ängarna, som dock till större
delen äro torfmosse, (af ängsmarken äro 100
tunnland silade); vidare skog till husbehof, en
skattlagd vattenqvarn, en väderqvarn, ett af
nuvarande egaren anlagdt tegelbruk, ett mejeri
på 100 till 120 kor. Taxeringsvärdet år 1860
var 122,950 rdr riksmynt. Enligt en attest
i danska geheime-archivet af den 17 Augusti
1687 skulle fru Anna Ramel hafva betalt för
patronrätten 2,568V2 riksdaler. — Krono- och
kyrkotionden af detta jus uppgår årligen till
222 tunnor säd.

Kläckeberga. Annex-socken till
Dör-by pastorat, hörande till Norra Möre
kontrakt af Kalmar stift, ligger % mil
n. v. från Kalmar vid hafvet och 70
fot högt öfver detsamma; innefattar 7,545
tunnl. fast land. Marken är jämn,
endast här och der besådd med små kullar.
Endast få hemman hafva nödig skog,
de höfriga lida brist derpå. Socknen,
som år 1805 beboddes af 701 och 1860
af 1147 personer, består af 161/* mant.
skatte, V2 mant. krono, 165/8 mant. fr.
och tax. jemte 15 lägenheter, 5 qvarnar
och sågar till 271,000 rdr rmt. —
Kläckeberga blef tillika med Dörby præbende
till biskopen i Kalmar år 1621. Kyrkan

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri May 10 19:59:08 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/hgsl/4/0202.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free