- Project Runeberg -  Hvar 8 dag / Årg. 10 (1908/1909) /
48

(1899-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - N:o 3, den 18 oktober 1908 - Veckans porträttgalleri - Resultatet af Hvar 8 Dags litterära septembertäflan - Hvar 8 Dags Förslagstäflan - Hvar 8 Dags fotografipremiering - Innehåll

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

VECKANS PORTRÄTTGALLERI


(Till porträtten å föregående sidor).

CARL ALBERT HOLGER ROSENCRANTZ. Student 42, löjtnant vid
Kronprinsens husarregemente 43, ryttmästare 59, kammarherre 70, major 73
afsked med tillstånd att kvarstå som major i armén s. å.

NILS PERSSON. Ledamot af Riksdagens Andra kammare för Rönnebergs
och Harjagers härader 85—87, 91—96. Mångårig landstingsman.
Ordförande i ett flertal styrelser och föreningar.

EMIL JOHAN OLDEVIG. Officer vid Jönköpings regemente 68,
gymnastiklärare i Uddevalla 72—75, i Strängnäs 75—84. Innehar sedan 83 ett
mycket ansedt sjukgymnastikinstitut i Dresden med titel Geheimerhofrat.
Ledamot af Strängnäs stadsfullmäktige 78—83.

ALBERT HALLDIN. Varit anställd i Surahammars Bruks Aktiebolags
tjänst i 25 år som kassör, sedan 07 äfven som kontorschef. Ordförande
i kommunalnämnd och kommunalstämma, ledamot i kyrko- och skolråd,
fattig- och hälsovårdsnämnd, ordförande i taxeringskommittén, ledamot i
pröfningsnämnden m. m., i Sura socken i Västmanland.

ERIK RUDOLF HENSCHEN. Student 40, fil. doktor 48, fil. jubeldoktor
98, konsistorienotarie 67, afsked 03. Led. af stadsfullmäktige i Uppsala
65—72, sekreterare i Universitetskommittén sedan 74.

CARL HUGO HERNLUND. Student 67, fil. doktor 82, lektor och t. f.
rektor i Visby 83—84, rektor vid Nya elementarskolan i Stockholm 84,
lektor därstädes 94. Ordförande i Stockholms drätselkammare, ledamot
af stadsfullmäktige, ledamot af styrelsen för A.-B. Göteborgssystemet,
vice ordförande för styrelsen för stadens statistiska kontor, ledamot af
Klara församlings kyrkoråd, ordförande i kyrkofullmäktige, ledamot af
öfverstyrelsen för Stockholms folkskolor.

GUSTAF FREDRIK EKEROTH. Student 69, med. lic. 81, amanuens och
underläkare vid Sabbatsbergs sjukhus 79—82, distrikts- och järnvägsläkara
i Motala 82—93, provinsialläkare i olika distrikt 93—94, förste provinsialläkare i Göteborgs och Bohus län och provinsialläkare i Göteborgs distrikt från 1900.

AUG. HEDBERG. Ordförande i kommunalnämnden, vice ordförande i
kommunalstämman m. m.

ANDERS FRITHIOF EKELUND. Student 55, major vid Bohusläns
regemente 90, öfverstelöjtnant vid Värmlands regemente 94, i reserven 96,
afsked ur krigstjänsten 03. Ordförande i Uddevalla stadsfullmäktige,
landstingsman, ledamot af styrelsen för Uddevalla sparbank, ordförande i
Bohusläns Enskilda Banks styrelse m. m.

CARL OSKAR SYLVANDER. Student 61, underlöjtnant vid Vendes
Artilleriregemente 67, major vid Vaxholms artillerikår 93, öfverstelöjtnant 95,
öfverste och chef 96, kommendant å Vaxholms och Oskar Fredriksborgs
fästningar s. å. Chef för Vaxholms kustartilleriregemente 02, generalmajor
i kustartilleriet 04, i generalitetets reserv s. å. Kommendant å Karlsborgs
fästning. F. d. ordförande hos stadsfullmäktige i Vaxholm, f. d. ledamot af
Stockholms läns landsting, f. d. ledamot af stadsfullmäktige i Kristianstad.

NILS GUSTAF EKHOLM. Studentexamen 69, fil. doktor 89, amanuens
vid Upsala meteorologiska observatorium 76—81 och 83—90, lärare vid
Ultuna landtbruksinstitut 78—81 och 83—91, chef för meteorologiska
expeditionen till Spetsbergen 82—83, docent vid Upsala universitet 88—92,
amanuens vid statens meteorologiska centralanstalt 02. Vetenskaplig författare.

JOHN EDVARD MAGNUS SAGER. Underlöjtnant vid Lifregementets
Dragoncorps 74, ordonnansofficer hos Kronprins Gustaf 79, chef för
Kronprins Gustafs hofstall 81—1900.

CARL GUSTAF HUGO THEDENIUS. Apotekareex. 67, apotekare i Tanum,
Hörby och Stockholm, sedan 91 å apoteket Enhörningen i Göteborg. Varit
ordförande i Tanums sockens kommunalstämma, vice ordförande och
sekreterare i Tanums härads sparbank, verkställande direktör i Malmöhus läns
sjukhus i Hörby, direktör i Frosta härads sparbank i Hörby, ordförande
i Farm. Föreningen i Stockholm. Ledamot af Kungl. Patriotiska
sällskapets förvaltningsutskott, fullmäktig och vice ordförande i fullmäktige för
Apotekarekårens Lifränte- och pensionskassa sedan 04, ordförande i
Göteborgs apotekareförening sedan 05. Ordförande i Västra Sveriges
apotekareförening 05. Ordförande i Göteborgs musei naturvetenskapliga nämnd
05. Ledamot af Svenska läkaresällskapet sedan 87. Kassaförvaltare i
Göteborgs läkaresällskap sedan 05. Ledamot af Apotekaresocietetens
direktion 89—91.

FRIDOLF NATHANAEL EKDAHL. Student 74, prästvigd 85, kyrkoherde
i Bjellerup 88, docent 89, e. o. hofpredikant 91, kontraktsprost 01,
kyrkoherde i Fjelie 01, teol. d:r 07. Ledamot af Malmöhus läns
hushållningssällskap.

WILHELM WIDSTRAND, ene delägaren i den bekanta bokförlagsfirman
Wahlström och Widstrand i Stockholm, hvilken i år kan fira sitt
25-års-jubileum.

Friherre GUSTAF FREDRIK NILS ÅKERHIELM. Studentex. 81, attaché
i utrikesdepartementet och vid beskickningen i London 88, tillförordnad
legationssekreterare i Köpenhamn och Paris, kammarherre och vice
ceremonimästare 07, legationssekreterare i disponibilitetet 99, tjänstgörande
kabinettskammarherre 1900. Led. af Lövenströmska lasarettets styrelse och
i styrelsen för Stockholms läns idiotanstalt 03.

F. M. BERNDTSON. † Stor delägare i Korsnäs sågverksaktiebolag och
en af grundläggarne för detta bolag, i hvilket han sedan varit revisor
under 40 år. Rysk konsul 59.

JÖNS JÖNSSON, † Donerat 50,000 kronor till allmännyttiga ändamål.

Friherre STEN ERIK GABRIEL LEIJONHUFVUD. † Student 45, officer vid
Svea Lifgarde 46, major 68, öfverstelöjtnant vid Södermanlands regemente 72,
afsked ur krigstjänsten 79. Ledamot af Riksdagens Första Kammare 88—94
Mångårig ledamot af Södermanlands läns landsting, dess vice ordf. 1900.

ANDERS LINDBLAD, † Student 69, med. lic. 78, t. f. lasarettsläkare i
Eskilstuna 78, underläkare vid Stockholms stads och läns kurhus 78—80,
öfverläkare därstädes 89, distriktsläkare i Östermalms västra distrikt 80—89.

CHRISTIAN AHLGREN. † Student i Lund 48, hofrättsexamen 52, notarie
i Svea hofrätt 65, assessor 68, hofrättsråd 75, justitieråd 82.

OTTO B. BOLM. † Intresserad i Göteborgs kommunala lif. Mångårig
ledamot af stadsfullmäktige. Hög frimurare.

ERIC AXEL HALLENBORG. † Student 52, telegrafingeniör i statens
järnvägar 66 med hufvudstation först i Malmö och sedan i Göteborg,
afsked 97.

Grefve CARL GUSTAF WRANGEL. † Hippolog. Skriftställare.
Hufvudman för grefliga ätten Wrangel. Helsidesporträtt med utförlig biografi
återfinnes i årg. III N:o 30.

*Resultatet af H. 8. D:s litterära septembertäflan
blef att de flesta rösterna afgifvits på
"Löjtnant Loke Fredrik Bråkenlans’ papper" af Amalia
Björck, sign. Ingemar, inf. i n:o 49—50, som sålunda
erhöll förf.-priset, 40 kr.

1:ste röstande var Alfhild Hellgren, Orsa. . Kr. 25.—
2:dre „ „ E. W. Eriksson, Hising-

stad............„ 15.—

3:dje „ „ A. Nordin, Stehag . . . . „ 10.—

4:de „ „ Eric Björkman, Kalmar . „ 5.—

5:te „ „ A. Andersson, Malmö . . „ 5.—

Redaktionens litterära extrapris kr. 75 har

för tiden juli—sept. tilldelats Hjalmar Höglund,
Parteboda, för berättelsen "För barnets skull", införd i
n:o 52.

*H. 8. D:S FOTOGRAFIPREMIERING

for insända fotografier till N:o 2 utföll med 2:a pris kr. 10.—
till hr Ivan Zetterlöf, Stora Tuna.

A. (aktualitet och värde i öfrigt) 2 point

B. (raskhet vid insändandet) ... 3 „

C. (utförande)............2 ,
Summa 7 point

för foto å sid. 21 (Minnessten).


Hvar 8 Dags Förslagstäflan.

Vi äro i en högst förarglig situation: många förslag
äro inkomna — hvaraf tydligt framgår att intresse för
själfva täflingen ej saknas; men — antingen äro dessa
förslag orealiserbara eller ock äro de af intet värde
i och för sig. Så har åtminstone fallet varit de
senaste månaderna. Sålunda se vi oss nu icke heller nu
i tillfälle utdela något pris. — Hur skola vi nu tyda
detta: är det bra som det är när allt kommer omkring?
Ja, i någon mån måste ju detta vara fallet, ty att
våra läsare delge oss sina anmärkningar och förslag
när de finna anledning därtill det ha vi all anledning
anta.

Vi räkna emellertid alltjämt med allmänhetens
intresse för att tillföra oss verkligt goda nya uppslag,
som kunna finna praktiskt utnyttjande i H. 8 D.

RED.

X ÅRG. 3:E HÄFTET INNEHÅLLER:

J. S. Edström och A. S. E. A. i Västerås. — Från Svenska
scener. — Stockholmsbilder för dagen. — Cyklon i
Stockholmstrakten. — Hvalrossar på Skansen. — Bulgariska bilder.
— Ballongtäflingar. — Tvenne nya monumentala verk af Ville
Vallgren. — Tsarens bror. — Albert Seberg †. — Till
100-årsminnet af Thomas Thorilds död den 1 oktober 1808. —
Veckans porträttgalleri. — Nyvalda ledamöter af Riksdagens
Första (1) och Andra kammare (V).


<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri May 10 20:04:43 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/hvar8dag/10/0048.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free