- Project Runeberg -  Hvar 8 dag / Årg. 16 (1914/1915) /
94

(1899-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - N:o 6, den 8 november 1914 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

SVENSKT MOTORFARTYG I SAN FRANCISCO.

Rfter fobjgraji, _

REDERI-A. B. NORDSTJERNANS NYA MOTORFARTYG, "KRONPRINS GUSTAF ADOLF" I SAN
FRANCISCO EFTER ATT HA PASSERAT PANAMAKANALEN.

Rederi-a–b.
Nordstjernans i
Stockholm stora
motorfartyg "kronprins
Gustaf A tolf", som
i höst via
Panamakanalen företagit en första resa
till den
nordamerikanska Stilla-hafskusten anlände den 24 sept.
xil I San Francisco,
i hvars hamn den
blågula flaggan
icke vajat under
de senaste tio
åren. Besöket har
väckt
entusiastisk glädje hos [-svensk-amerikanarne-]
{+svensk-amerika-
narne+} på platsen,
hvilka däri vilja
se inledningen ti 1
en liflig svensk
export på
Stilla-hafskusten och en
närmare
förbindelse mellan
svenskarne där
ute och det gamla
hemlandet. I den

svensk-amerikanska prässen framhållas de enorma afsätta
ningsmöjligheter, som den amerikanska västkusten erbjuder
för svenska exportartiklar. Särskildt nämnes därvid borrstål.
konserver, fiskvaror, tjära, glasvaror, träleksaker, emaljerade
hushållsartiklar, handskar, sten m. m.

Den nyutnämnde affärsföreståndaren för Svenska handels-

(TILLHÖR VECKANS PORTRÄTTGALLERI.)

JONAS ARBMAN. Stud.-ex. 63, prestv. 66, past.-ex. 82, kyrkoherde i
Döderhult o. Oskarshamn sedan 84, kontr.-prost 02—07. Inspektor f.
Os-Karshamns allm. lärov. 84—95, i. elem.-lärnv. f. fi. 94—04.

HILDA AHNFELT, f. Runnerström. Ingick 71 äktenskap m.
skriftställaren fil d:r Arvid A., utgifvare af den på sin tid populära tidskriften "Ur
dagens krönika". — Fortsatte en följd af år efter makens frånfälle, 90,
utgifvandet. — Redan under mannens lifstid grundade fru A. den plymaffär
i Stockholm som hon ännu innehar, ehuru affärsskötseln är öfverlemnad
t. sonen, och hvilken affär åtnjuter stort anseende och torde vara en af
de största i sin branch i landet.

KLAS PONTUS ARNOLDSON. Inträdde, efter afslutade skolstudier i
Stat. jvg. tjenst, stat.-insp. i Tumba 71—81. Egnade sig samtidigt och
allt derefter åt skriftställarverksamhet. Led af Riksd A. K, derunder
han verkat för neutralitet f. de Skandinav, länderna. Stiftade 83 Svenska
freds- o skiljedomsföreningen. Tilldelades Nobels fredspris 08. Biografi
o. helsid.-portr. årg. X : 12.

IVAR INSULANDER. Stud.-ex. 60, elev v. Ultuna landtbr.-inst. 61—63,
lär. v. landtbr.-skolor. inspektor på Ultuna 68, förestånd, f- Klastorps
landtbr.-skola 70, förvalt. v. Bjärka-Säby 76, förestånd. f. österg. läns
landtbr -skola der 82—1900. V. ordf i Hushålln.-sällsk. 01, hedersled i
Sv, landtbr. lärarefören 09; v. ordf. i centralstyr. f. österg. ensk. bank 05.
Erhöll 98 hushålln -sällskapets hederspris f. framgångsrika bemödanden
till nötkreatursafvelns höjande. Biogr. o. helsid.-poitr. årg. VII:5.

VICTOR KILLANDER. U.-löjtn. v. Smål. gren.-kår 64, kapten 81—95.
Stadsfullm. i Jönköping 91—03. Styr-led. i Jönk. läns pens-fören. sedan
88. i sparb. sedan 02, lasarettsdir. 03, v. ordf. 10—12; ordf. i Byarums f:s
pens. nämnd 14 Stat.-insp. v. Halmstad—Nässjö jvg. 94—03.

HUGO BERCH. U.-löjtn. v. Skån. hus.-reg. 75, major v. Skån.
drag.-reg. 03, öfv. löjtn. i reg. 06, vid reg 07, öfverste o. chef f. samma reg.
sistn. år från hviken befattn. i dagarne tagit afsked. Led. af
Remonterings-styr. sedan 02. På sin tid en af landets yppersta och mest populäre
kapp-öpningsryttare på svenska o. danska banor.

JOHN FLODIN. F. 65, stud.-ex. 85, hofr.-ex. 95, bokh. i Jemv.-styr.
trafikbyrå 99, notarie der. 01—03, å tax -byrån 03—07, byrådirektör i
Jemv.-styr. 07; i dagarne utnämnd t. öfverdirektör o. souschef v. Statens
Jernvägar. Led. af jernvägstaxekommittén 07.

WILHELM VON GEGERFELT Elev v. Köpenhamns kunstakad. 61—63.
v. Fria konst. akad. 64—67, vistades i Düsseldorff 67—72, derefter en följd
af år bosatt i Daris. En af våra mest betydande landskapsmålare,
representerad v. ett flertal muséer och ensk. gallerier, ss. Nationalmuseum,
Furstenbergska galleriet m. fi.

GUSTAF KEIJSER. Stud -ex. 62, fil. dr. 69, lektor i kristend. v. h.
lä-rarinnesem. i Stockholm 75—09. Kyrkohist. o. filos. förf.

JOHANNES (JANNE) RYDBERG. Stud-ex. 73, fil lic. 78, fil. dr 79,
åman. v. fys. instit i Lund 76, docent i matern, v Lunds univ. 80, i fysik
82, e. o. professor i fysiK 01. ord. prot. 09. Aktuarie i återförsäkr-a.-b.
Hermes i Malmö sedan 05, hufvudman i Sparbanken i Lund sedan 01, led.
a i styr. f. Skånska lifränteanst 02—12, v. ordf. 07—12. Led. af Fysiogr.
sällsk. i Lund Vetenskapl. förf.

LEVIN CARLBOM. Stud.-ex. 75, fil. lic. 98. fil. dr. 1900, lär. V. h. lärov
f. fi. i Lund 82—84. i Göteborg 86—88, v. allm lärov. i Göteborg sedan
85, adj v. h latinlärov. derst 1900 Medstift. af Geotraf. fören i Gbg. o.
stvr-led OK, verkst led. i C. X. G-fören. Omfattande forskn. o. hist.
förf.-skap Carl X Gustafs tid, hist förf.

kammaren i Newyork, hr John Lokrantz, har i anslutning til)
det svenska fartygets besök riktat en inträngande
uppmaning-till de svenska affärsmännen i Californien att tillgodogöra sig
den stora fördel som ligger i den direkta svenska linjen och
slå ett kraftigt slag för den svenska marknaden på
Stilla-hafskusten. (Korresp. frän S■ Francisco.)

chef f. lagärenden i samma dep. o. led. af nya lagberedn. 74, justitieråd
76 Statsråd o. chef f. Just.-dep. 89—96. president i Kammarrätten 96—99.
Led. af Riksd. A. K. 74—76, af F. K. 90—98; led. af bankoutsk. 97, af
konst.-utsk. 98.

HENRIK BERGGREN †. Stud.-ex. 74, eg egend. i Blek. län. Deleg i
a.-b. Förenade brygg, i Karlskrona o. Lyckeby. Ordf. i Karlskrona
stadsfullm 02—05, i drätselk. 92—99, v. ordf. i landstinget sedan 03. Styr.-led.
i Mell Blek jernv. a.-b., styr.-ordf. i Karlskrona lärov. f. fi. Led. af Riksd.
F. K. 1900-08.

NILS STYF †. Kamrer i Bollnäs sparb. 96, i Gefleb. ensk. bank 07,
Bollnäs Folkbank 13. Nämndeman 92, v. ordf, i komm.-nämnden 99, led
af skolråd. Stift, af Bollnäs tryck.-a.-b. (utg. af Bollnäs-Tidningen) samt
sedan 11 dess ordf.

(TILLHÖR NYVALDA RIKSDAGSMÄN.)

CARL HALLENDORFF. F. 69, stud.-ex. 88, fil. lic. 95, fil. dr. 97. docen
i hist v. Upsala univ. 97—04, adj i Upsala 01, lektor i Örebro 03, i.
Stockholm 04—11, professors n h. o. v. 08, rektor v. Handelshögskolan i
Stockholm sedan 09, prof. i statskunskap o. ekonom, hist. derst. sedan 11. Led.
af Samf. f. Skand. hist., utg. Sveriges traktater med främmande makter;
hist. förf.

ZETH HÖGLUND. F. 84, stud.-ex. 02, medarb. i Ny Tid 04-05, red. f.
Stormklockan sedan 08. »

JOACHIM ÅKERMAN. F. 68, u.-löjtn. v. Lifreg t. f. (Lifreg. gren.) 89,
löjtn v. Gen -stab 98, kapt. derst. 02, v. Norrb. reg 06, lär. v. Krigshögsk.
04—09. major v. Gen-stab 08, öfv.-löitn. v. S. Skån. inf.-reg. 11. Ordf. i
Militärfören K. H. S. sedan 08, led. af Krigsvet.-akad. Biogr. o. helsid
-portr. årg. XV: 47.

SVEN LUBECK. F. 77, ex. fr. Tekn. högsk. 98. konstruktör hos prof.
J. G. Richert 99, anst. v. och deleg. i a -b. Vattenbyggnadsbyrån i
Stockholm sedan 02, arbetschef v. Södertelge vattenledn. nybyggn. 03, löjtn. i
V. o. V.-byggn -kåren 04, verkst. dir. i a.-b. Vattenbyggn.-byrån sedan 09
led. af kommittén ang. elektr. kraft 11.

CARL WINBERG. F. 67, anst. v. Stat. jernv. 91—06. red. af tidn.
Signalen sedan 09, led. af riksförb f. arb. bildn. verks, representantskap 12,
led. af Riksd. A. K. 11. v. ordf. i 3:e tilif.-utsk.

ERIK EURÉN. F. 59. eg. egend. Hammarby, komm -nämndsordf. sedan
02, nämndeman, led. af tax.-, pens - o. byggnadsnämnderna, styr.-led. i
i Norrtelge miss-fören. Hufvudman i länets sparbank.

KONSTANS WESTERSTRÖM. F. 51, stud-ex. 71, idkade flera års
stud. v. Upsala univ. till 76. Inneh. af firman Öfver-Järfvas mjölkhandel i
Stockholm sedan 86, eger egend. Riksten sedan 06 o. arrend. Öfver-Järfva
sedan 86. V. ordf. ordf. i komm.-nämnd 02—06, ordf i komm.-stämma
03—06, landstingsman 04—07, bevilln. beredn. ordf. 03—06, v. ordf. eller
ordf. i vägstyr. 03—08, kyrkovärd o. kassaförvalt. m. m.: led. af Ulfsunda
sinnessjukanst. sedan 07.

AXEL LUNDSTRÖM. F. 66, eg. småbr.-egend. Wreten. Led. af
skolråd o. pens.-nämnd.

AUGUST LINGSTRÖM. F. 60, folkskollär -ex. 80, lär. v. Klintehamns
folksk sedan 83; styr.-led., sekr. o. räkenskapsför. v. sparbanken sedan
85; har tidigare inneh. en hel del kommun, uppdrag. Led. af
försvars-riksd. 14.

CARL FREDRIK WASENIUS †. Landtbrukare, eg. t. egend. i Bettna
s:n. F. d. folkskollärare. Har i testamente instiftat en betydande
donationsfond t Upsala universitet f. utdeln. t. obemedlade mani. studenter v.
universitetet.

AUGUST ÖSTERGREN †. Stud.-ex. 51, hofr.-ex 53, v. häradshöfd. 58,
ass. v. G. hofr. 63, rev.-sekr. 66, exped.-sekr. i Civildep. 66—71, tf. byrå-

BLIF MEDARBETARE I HVAR 8 DAG.

Skrif aldrig och fråga först — tid går därvid förlorad
— utan insänd hvad Ni tror lämpar sig för tidningen,
vare sig berättelser, uppsatser eller goda fotografier
af tilldragelser för dagen.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 00:35:41 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/hvar8dag/16/0116.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free