- Project Runeberg -  Genom världsrymden /
Markattan

(1895) Tema: Science Fiction
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Resans mål var nådt. Vi voro nu framme vid

X.

(Östgötarne.)

Markattan

och stodo i begrepp att se märkvärdigheterna på denna mönsterplanet. Naturligtvis började vi uppifrån, med suveränen och befunno oss inför

Markattan med sitt hof,

men funno det mindre märkvärdigt än vi väntat oss och i det stora hela tämligen likt de hof, vi sett på jorden, hvarför vi öfvergingo till studiet af

A. Planeten Markattans politiska lif

och då först togo i betraktande

Planeten Markattans representation

som, liksom hos oss består af en

Den stora sammanslagningen

och representerades af

De förnämsta landtmannaprodukterna

B. Planeten Markattans akademiska lif,

hvilket tog sin början först efter

Den akademiska kvarten.

Vi gingo då att betrakta

Alma Maters förtretligheter.

Dessa förtretligheter, oundvikliga i ett större hushåll, uppvägdes dock till fullo af den sista glada händelsen, en duktig pojkes födelse, en riktig duktig pojke, som visserligen ej fick vara ensam om bröstet, men som dock rikligen kunde lifnära sig. Vi hade också glädje att se denna

Alma Maters sistfödde

åtföljd af en riklig skörd af faddergåfvor, afsedda att så mycket som möjligt inspara Alma Maters hårdt medtagna nålpengar. Andra af Alma Maters söner fingo vi ock skåda. De voro till åren komne och sågo allvarliga och förnumstiga ut och låtsade förstå allt hvad de hörde. De kallades

Examensvittnena.

I sammanhang med examensväsendet lyckades vi äfven få skåda

En teologie jubel-doktor,

som egentligen hvarken var ful eller vacker men såg djupsinnigare ut än de flesta af sona kamrater. Och dessutom hade det förståndet att i tid böja sitt hufvud under stormen.

I en tid då så många anslag slopas gladde det vårt hjärta att en gång få se

Ett beviljadt riksdagspetitum

i det den energiska professorn i egyptologi på planeten utan särskilda föreläsningar lyckats förskaffa sitt universitet en ny och aldrig förut begagnad mumie.

I hög grad tilltalade oss en

Ovanligt vacker Högskolebild

bestående af

och hoppas man att lärare och elever alltjämt måtte tillväxa i samma proportion. Härefter begåfvo vi oss för att åhöra

En föreläsning till förmån för Mesopotamiska Museet

som alldeles intet hade att skaffa med nyssnämnda mumie, ehuru den nog understundom kunde stöta på lik-torn. Slutligen studerade vi grundligt

Studentlifvet

hvarvid vi gjorde bekantskap med följande typer

Ej mindre betydelsefullt än det politiska och akademiska funno vi

(Smålänningar.)

Planeten Markattans allmänna kulturlif.

Välgörenheten

står så högt, och allt hvad man gör, gör man väl, en sak som vi snart funno besvarad. Först besågo vi nämligen

Gillbergska Barnhuset

der hvarje barn fick sin ordentliga portion om dagen och der mjölken och hon-ungen flöt. Ett utmärkt prof på

Sport

mötte oss i en storartad

Markattans innevånare voro ej blott stora sportsmän utan idkade äfven med framgång

Konst och Litteratur.

Ibsen-figurer.

 • a) Gengangere,

  som vi förut sett på någon annan planet, nämligen

  En kines,

  som synbarligen kom hem från sin kinesning -- och

  En japanes

  som hade ett mycket vinnande utseende.

  Derpå kom en liten gosse emot oss. Han hade stora röda ögon med vatten i (fiskögon?), var klädd i kolt, stödde sig på en krycka, och på en barnvagn drog han den mycket berömda Råttjungfrun sådan hon här förekommer i naturligt tillstånd. Vi frågade denna besynnerliga gosse hvad han hette och han svarade

 • b) Lille Eyolf.

  Han berättade, att hans pappa hette Ibsen och att han var så klen att att han hållit på att dö redan vid sin födelse. -- Han efterföljdes af

 • c) Byggmästar Solnæs med harpor i luften.

  Vi gingo nu att beskåda det berömda

  Mycket roade oss

  En helgonhistoria,

  bilder med sång, som vi sedermera hörde föredragas.

  Journalistiken

  står icke högt på Markattan. Den representerades af

  Sedan vi sålunda gjort oss förtrogna med konsten, litteraturen och de sociala förhållandena på planeten, återstodo oss endast

  De naturvetenskapliga samlingarna,

  som ej voro särdeles rika, ity att de blott representerades af

  Och härmed hade vi fulländat vår intressanta och lärorika resa i Världsrymden.


  The above contents can be inspected in scanned images: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

  Project Runeberg, Mon Dec 17 21:25:06 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
  http://runeberg.org/markatta/markatta.html

  Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free