- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 12. Hyperemi - Johan /
25-26

(1910) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Hyracoidea l. Lamnungia, Klippdassar - Hyrax - Hyresafgift - Hyresaftal

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

(Hyrax, Euhyrax l. Procavia) med omkr. 15
arter, förekommande i Afrika, Syrien, Arabien
och Palestina. De bebo i stora kolonier torra
klipptrakter; en individ är utställd som vakt för att
vid annalkande fara varsko sällskapet, som då snabbt
drar sig tillbaka

Damanen (Hyrax capensis).

i klipphålorna. De klättra ej allenast å klippor,
utan ock å träd; några arter hålla till uteslutande
i träd och ha sina gömställen i trädhålor. Deras
föda är uteslutande vegetabilisk. Deras kött,
som smakar som kaninkött, förtäres i Arabien och
Syd-Afrika. Bland hithörande arter må nämnas aschkokon,
Hyrax abyssinicus, från Abessinien, som blir
25–30 cm. lång, och den i Syd-Afrika förekommande
damanen l. dassien, H. capensis (se fig.).
L-e.

Hyrax, zool. Se Hyracoidea.

Hyresafgift. Se Sjömanshus.

Hyresaftal, jur., det aftal, hvarigenom en person mot
vederlag (hyra) till en annan upplåter rätten (1) att
nyttja hus, del däraf eller lösören (jfr Legoaftal)
eller (2) att tillgodogöra sig en sjömans tjänst
(se nedan). Enligt svenskt rättsspråk falla icke
under hyresaftal aftal, som hufvudsakligen gälla
brukandet af annans jord (jfr Arrende) eller
tillgodogörande af arbetskraften hos andra personer
an sjömän.

1. I främsta rummet komma härvid i betraktande de
upplåtelser, hvilkas hufvudsakliga innehåll är rätt
att nyttja ett hus eller en del däraf till bostad
eller för annat ändamål.
Om dessa gäller, för så
vidt de skett efter l jan. 1908, Lag om nyttjanderätt
till fast egendom 14 juni 1907 kap. 3. Enligt denna
äro de kortvariga hyresaftalen h. o. h. formfria,
hvaremot vid upplåtelse på ett år eller längre tid
fordras skriftlig form, där ej parterna annorledes
åsämjas (§ 1). Om längsta tid, på hvilken hyresaftal
får slutas,
gälla den svenska rättens allmänna
bestämmelser om tiden för nyttjanderättsaftals
bestånd. Hyresaftal kan ingås äfven på obestämd tid,
och ett för viss tid slutet hyresaftal öfvergår till
ett hyresförhållande på obestämd tid, om hyresgästen
suttit kvar i lägenheten efter hyrestidens utgång
och hyresvärden ej inom en månad anmanat honom att
afflytta (§ 5). Hyra på viss tid upphör vid tidens
utgång utan föregående uppsägning. Har åter hyresaftal
slutits på obestämd tid eller på bestämd tid, men med
förbehåll om uppsägning, upphör aftalet att gälla,
först sedan uppsägning skett (§4). I sammanhang härmed
böra äfven märkas bestämmelserna om fardag samt om ett
visst utrymme för själfva flyttningens verkställande
(§§ 2, 3 och 27; jfr Fardag). – Beträffande hyrans
förfallotid
är, för så vidt densamma skall utgå i
penningar och annat ej aftalats, afgörande det sätt,
på hvilket hyran beräknas: där hyran beräknas för
helt, halft eller fjärdedels år, skall densamma
betalas senast å näst sista
dagen af hvart fjärdedels år samt, om den beräknas
för månad, vecka eller dag, före utgången af hvarje
sådan tidrymd. Är icke någon beräkningsgrund utsatt,
skall betalning ske vid hyrestidens slut (§ 6). –
Någon substitutionsrätt förefinnes i regel icke för
hyresgästen; för det fall att hyresgästen dör före
hyrestidens utgång, ega emellertid delegarna i boet
att i sitt ställe sätta annan, hvilken hyresvärden
skäligen kan taga för god som hyresgäst (§8). I
öfrigt beröres ej hyresaftalets gällande kraft
af hyresgästens död. Hvad åter angår sublokation
(se d. o.) är partiell sådan i princip tillåten,
under det att för total sublokation alltid fordras
hyresvärdens medgifvande, dock att, om samtycke utan
skälig anledning vägras eller besked icke lämnas
inom en vecka efter skedd framställning, hyresgästen,
ändock att aftalet innehåller annat förbehåll, eger
uppsäga aftalet (§8). – Med afseende å hyresvärdens
skyldigheter
anmärkes, att han är pliktig att vid
tiden för tillträdet hålla hyresgästen lägenheten
till handa, såvida detta icke omöjliggöres därigenom,
att lägenheten, innan tiden för tillträde är inne,
genom vådeld eller annorledes förstöres, i hvilket
fall aftalet förfaller (§ 9). Föreligger åter icke
omöjlighet att fullgöra hyresaftalet, men befinnes
den förhyrda lägenheten vid tiden för tillträdet
icke i kontraktsenligt tillstånd, eger hyresgästen,
där ej hyresvärden på tillsägelse genast vidtager
åtgärd för bristens afhjälpande, själf därom besörja
på hyresvärdens bekostnad. Kan ej bristen utan
uppehåll af hjälpas eller underlåter hyresvärden
att efter tillsägelse, så snart ske kan, därom
besörja, eger hyresgästen, där bristen är afsevärd,
uppsäga aftalet. Hyresgästen njuter därjämte för
den tid lägenheten är i bristfälligt skick skälig
nedsättning i hyran samt rätt till ersättning för
skada, om bristen uppkommit genom hyresvärdens
vållande eller förelåg redan vid aftalets ingående
och då var hyresvärden bekant eller med vanlig
uppmärksamhet kunnat af honom upptäckas eller om
hyresvärden visar försumlighet vid afhjälpande
af brist (§ 10). Likaledes här hyresgästen, om
tillträde å den bestämda tiden hindras däraf,
att lägenheten ej blifvit utrymd af den, som
skall afflytta, för den tid, han är i mistning
af lägenheten eller del däraf, rätt till skälig
afkortning å hyran. Undanröjes icke hindret genast
efter tillsägelse, svarar hyresvärden för skada, där
han icke visar, att uppehållet ej kan tillräknas honom
som försummelse, hvarjämte hyresgästen, om hindret
ej är af ringa betydenhet, eger uppsäga aftalet (§ 11).
Genom liknande bestämmelser är ock reglerad
hyresvärdens skyldighet att äfven efter tillträdet
tillhandahålla lägenheten i kontraktsenligt tillstånd
(§ 12). Särskildt må i detta samband anmärkas, att
efter föredöme i utländsk rätt svensk lag, i syfte att
gifva stöd och styrka åt gällande hälsovårdsstadgas
förbud mot hälsovådliga bostäder, stadgar rätt för
hyresgäst att, ändå ett annat förbehåll skett,
frånträda aftalet, om den förhyrda bostaden är
uppenbart hälsovådlig. – Hyresgästens skyldigheter
omfatta bl. a. plikt för honom att under hyrestiden
väl vårda och aktsamt handtera lägenheten med hvad
därtill hör; att ersätta skada därå, uppkommen genom
vårdslöshet eller försummelse af någon, som hör
till hans husfolk eller som af hyresgästen inrymts i
lägenheten, dock med undantag af brandskada, för hvars
ersättande hyresgästen svarar, endast om han brustit

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 14:43:03 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfbl/0029.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free