- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 26. Slöke - Stockholm /
1053-1054

(1917) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Statens lifsmedelskommission - Statens meteorologiska centralanstalt - Statens presskommission - Statens profskola - Statens provianteringskommission - Statens rättskemiska laboratorium - Statens sjökrigshistoriska samlingar - Statens skogsförsöksanstalt

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

varor, såsom socker, smör, potatismjöl och kalfkött.

Äfven ha åtgärder vidtagits af kommissionen eller
af denna föreslagits inför K. M:t i syfte att
utnyttja och utdryga de tillgängliga förråden
af lifsmedel för landets eget behof
. Sålunda
har på framställning af kommissionen utfärdats
exportförbud på så godt som samtliga varor,
som kunna ega någon betydelse som lifs-, foder-
eller gödselmedel. På hemställan af kommissionen
utfärdades hösten 1916 förbud mot att fodra kreaturen
med brödsäd. Sedermera har kommissionen jämväl
påyrkat reglering af användning af potatis till
stärkelsetillverkning, mjölk för osttillverkning,
hvilka förslag äfven vunnit regeringens bifall. Så
godt som samtliga andra förordningar under krisåren
för reglering af förhållandena på lifsmedelsmarknaden
ha tillkommit på förslag af kommissionen eller
efter dess hörande. Genom fröbyråns försorg har 1916
igångsatts omfattande odling af köksväxter. Vedbyrån,
som emellertid våren 1917 öfverflyttats till Statens
bränslekommission (se d. o.), har vidtagit vidlyftiga
åtgärder för anskaffning af hushållsbränsle.

Kommissionen har på regeringens anmaning dessutom
afgett utlåtande öfver en mängd skilda framställningar
rörande lifsmedelsförhållandena under krisen,
hvarjämte vid olika tillfällen utarbetats ett stort
antal promemorior och utlåtanden rörande förhållanden
i in- och utlandet inom de af kommissionens verksamhet
berörda områdena.

Sedan regeringen i sept. 1916 tillsatt en särskild
kommission, Folkhushållningskommissionen (se d. o.,
suppl.), med uppgift att utarbeta förslag till och
genomföra allmän konsumtionsreglering speciellt
å bröd och socker, öfvertogs småningom af denna
nya kommission en del af de uppgifter, som förut
handhafts af lifsmedelskommissionen. 1 juli 1917
öfverflyttades på Folkhushållningskommissionen
samtliga de befogenheter i förvaltningshänseende,
som tidigare ankommit på lifsmedelskommissionen,
hvarvid denna återfördes till sin ursprungliga uppgift
att vara rådgifvande.

C. M–t.

Statens meteorologiska centralanstalt.
Se Meteorologiska centralanstalten.

Statens presskommission, en af K. M:t i
sept. 1916 tillsatt kommission, bestående af
chefen för Utrikesdepartementets pressafdelning
kanslirådet T. Höjer (ordf.), riksdagsmannen
K. E. Svensson och konsul K. G. Wetterlund
med uppdrag att förmedla förbindelsen mellan
handels-, industri-, lifsmedels-, bränsle-,
krigsförsäkrings- och arbetslöshetskommissionerna
samt tidningspressen. Denna kommission upprättade
Statskommissionernas pressbyrå med direktör
P. Sundgren som föreståndare. Pressbyrån har till
uppgift att följa de svenska tidningarnas uttalanden
på de olika områden af handels- och näringslifvet, som
do förutnämnda kommissionerna äro satta att bevaka,
och att delge dem dessa uttalanden samt att ge akt
på de annonser om försök till öfver-trädelser af
utfärdade exportförbud och lämnade utförsellicenser,
som kunna förekomma i pressen. Pressbyrån går pressen
tillhanda med de meddelanden och kommunikéer, som de
olika kommissionerna kunna få anledning utsända. Den
mottar vidare förfrågningar från hvarje särskild
tidning rörande ärenden, med hvilka ofvannämnda
statskommissioner eller deras olika byråer ha att
skaffa, och lämnar de svar på förfrågningarna,
som erhållas från vederbörande. Pressbyrån verkar
sålunda som en uppsamlingscentral för att underlätta
tidningarnas bemödanden att erhålla de korrekta
nyhetsunderrättelser, som stå att inhämta hos de
olika statsorgan, som kunna komma ifråga. Pressbyrån
besvarar äfven frågor rörande till tidningarna
ingående eller i pressen publicerade uppgifter,
hvilkas riktighet kan dragas i tvifvelsmål.

P. S–gren.

Statens profskola kallas Nya elementarskolan i
Stockholm
(se d. o.), emedan den har till särskild
uppgift att vara ett läroverk, där förutsatta
förändringar i undervisning eller organisation
företrädesvis må på försök tillämpas.

Statens provianteringskommission. Se
Provideringskommissionen.

Statens rättskemiska laboratorium.
Se Statsmedicinska anstalten.

Statens sjökrigshistoriska samlingar.
Se Museum, sp. 1432.

Statens skogsförsöksanstalt, på grund af k. br. 9
april 1905 namn på en under namnet Forstliga
försöksanstalten (se äfven Använd botanik)
1902 inrättad statsinstitution för skogliga
undersökningar. Den står fr. o. m. hösten 1912
under öfverinseende af en för Skogshögskolan (se
d. o.) och anstalten gemensam styrelse. Anstalten är
uppdelad på två hufvudafdelningar, skogsafdelningen
för skogsskötsel och skogsuppskattning, samt
naturvetenskapliga afdelningen, för skogsbotanik
och marklära. Hvar och en af dessa afdelningar
förestås af en föreståndare (professor), af hvilka
den ene tillika skall vara chef för anstalten i dess
helhet. Vidare finnas anställda en laborator för de
entomologiska undersökningarna och en försöksledare,
jägmästare, för vissa frågor rörande de norrländska
skogarnas föryngring, samt assistenter, skogsbiträden,
kemist- och skrifbiträden. Personalon bestod 1917
af 16 personer och det årliga anslaget var något
öfver 100,000 kr. – Skogsförsöksanstaltens uppgift är
att lösa frågor, soni äro grundläggande för landets
skogshushållning. I sådant afseende har anstalten att
förebringa utredning om de inom landet förekommande
skogsträden och af dom bildade samhällen (se
Skogstyper), deras raser, deras sjukdomar samt sådana
skador, som orsakas af insekter eller andra yttre
faktorer. Den skall vidare utröna verkan af olika sätt
för skogens skötsel, hvad angår såväl dess föryngring
genom själfsådd eller kultur som dess behandling under
uppväxttiden, samt undersöka lämpligheten af att inom
landet uppdraga främmande trädslag. För olika slag af
skogar skola beräknas lämpliga omloppstider i skilda
delar af landet samt förebringas utredning om andra
förhållanden, som äro grundläggande för skogarnas
uthålliga afkastning. Slutligen skall ock utrönas,
huru skogsmarken bör behandlas och vårdas, för att
dess alstringskraft med afseende på skogsbestånden må
bli den största möjliga. Undersökningarna ske såväl å
statens skogar som å enskildas marker, då platsen för
undersökningen kan antagas få för ändamålet disponeras
under erforderlig tid. För sådana undersökningar,
som kräfva en längre tid för sin lösning,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Nov 21 01:34:08 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfcf/0569.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free