- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
709-710

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sveriges allmänna fjäderfäafvelsförening ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

709

Sveriges biodlares riksförbund-Sveriges förenade studentkårer

710

ningar af lokalafd.) och yrkesgrupper (fristående
sammanslutningar af medlemmar tillhörande samma
yrkes- eller industrigrupp). Samtliga dessa af d.
ha egna styrelser. Högsta beslutande myndighet
är en hvart 3:e år sammanträdande kongress (50
ombud, utsedda af distriktsorganisationerna). Denna
utser för 3 år centralstyrelsen (11 led.), hvaraf 5
led. bilda ett verkställande utskott. Förbundet,
hvars inkomster utgöras af medlemsafgifter, har ar-
betslöshetsunderstöds-, nödhjälps-, skydds- och ad-
ministrationsfonder, vidare begrafningsfond (un-
derstödsförening) samt platsförmedlingsbyrå. För-
bundets föreläsningsverksamhet är statsunderstödd.
Förbundet utger veckotidskriften "Arbetsledaren".
-. 1924 sammanslogs Svenska förmansförbundet
med Sveriges arbetsledareförbund.

Sveriges biodlares riksförbund. Se Biodlär-
föreningar. Suppl.

.Sveriges bokbinderiidkares arbetsgifvareför-
bund. Se Svenska arbets g ifvareför-
e n i n g e n äíven i Suppl.

’Sveriges buteljglasbruksförbund. Se Sven-
ska arbetsgivareföreningen af ven i
Suppl.

Sveriges byggmästareförbund. Se Svenska
arbetsgivareföreningen. Suppl.

*Sveriges centralförening för idrottens främ-
jande. Se Idrottsorganisationer äfven
i Suppl.

Sveriges choklad-, konfekt- och karamellfa-
brikanters arbetsgifvareförbund. Se Svenska
arbetsgivareföreningen. Suppl.

Sveriges dramatiska författares förening stifta-
des 20 okt. 1915 och har till ändamål att tillvara-
taga svenska dramatiska författares litterära och
ekonomiska intressen. Föreningen står i förbin-
delse med utländska sammanslutningar af liknande
art. Ordf. i föreningen ha varit författarna E.
Didring (1915-17), A. Euhe (1917-20) och efter
rekonstruktion 1921 Ejnar Smith. Medlemmarna
uppgå till ett 50-tal.

Sveriges elektroindustriförening, stiftad 28 aug.
1918, har till ändamål att tillvarataga den svenska
elektroindustriens gemensamma intressen bl. a. i
organisatoriska, handelspolitiska och teknisk-ekono-
miska frågor, d. v. s. sådana gemensamma intres-
sen, som icke beröra de elektriske entreprenörernas
verksamhet eller sådana förhållanden mellan arbets-
gifvare och arbetare, som äro föremål för annan
förenings verksamhet. Utom dessa arbetsfält har för-
eningen genom den huívudsakligen på föreningens
initiativ bildade Elektriska standardiserings-kommit-
tén (E. S. K.) att verka för en standardisering af
elektrotekniska tillverkningar. Antalet anslutna in-
dustrier utgjorde 1925 15 st., representerande omkr.
5,000 arbetare. Föreningens angelägenheter hand-
has af en årligen vald styrelse om minst 5, högst
10 pers. med säte i Stockholm. De löpande ären-
dena skötas af en af styrelsen utsedd ombudsman,
som tillika är sekreterare i E. S. K. Fmn.

Sveriges extralärareförening, bildad 1906, har
till syfte att vara en sammanslutning mellan de obe-
fordrade ämneslärarna vid Sveriges högre läroan-
stalter för att tillvarataga gemensamma intressen.
En hufvuduppgift för föreningen har varit att verka
för inrättandet af ett tillräckligt antal ord. platser
(se Extra lärare). Medlemskap af föreningen

vinnes af hvarje obefordrad ämneslärare, manlig
eller kvinnlig, som genomgått eller är berättigad att
genomgå profår. Hösten 1920 uppdelades före-
ningen i 3 kretsar, Stockholms-, Göteborgs- och
Malmökretsarna, med kretsstyrelser i nämnda stä-
der. Kretsstyrelsen i Stockholm i förening med ordf.
i Göteborgs- och Malmökretsarna utgör en central-
styrelse, som sammanträder i Stockholm. H. Gjt.

Sveriges farmaceutförbund, bildadt 1903, är en
sammanslutning af apotekarkårens obefordrade med-
lemmar med syfte att arbeta för apotekaryrkets ut-
veckling och att vara det organ, hvarigenom med-
lemmarnas gemensamma intressen tillvaratagas.
Förbundet är deladt i kretsar (f. n. 9), hvar och en
med sin styrelse. Högsta ledningen utöfvas af full-
mäktige, som väljas af kretsarna och årligen utse
en centralstyrelse af 5 led. för de löpande ären-
denas handläggning. Sedan 1920 kollektivaftal rö-
rande löne- och tjänstgöringsförhållanden ingåtts
med Sveriges apotekareförbund äro, praktiskt taget,
alla på apotek tjänstgörande farmaceuter medlem-
mar af Sveriges farmaceutförbund. T. D.

Sveriges flagga, förbund för nationell fostran.
Se Föreningen "Sveriges flagga".
Suppl.

*Sveriges fosterländska ungdomsförbund.
Förbundets centralorganisation har numera definitivt
ändrat sitt namn till Fosterländska
förbundet, sedan det 1922 preliminärt beslutit
antaga namnet Nationaldemokratiska
förbundet
. Förbundet lämnar åt sina
medlemmar frihet att efter egen uppfattning välja det parti
de önska tillhöra; det har emellertid i det lokala
politiska arbetet i ett flertal fall samverkat med
högerpartiet.

*Sveriges frivilliga motorbåtskår. Flottiljsty-
relserna ha sitt säte å orter, som bestämmas af
K. M:t. Utbildningen sker dels inom de särskilda
flottiljerna genom föredrag, militära kurser och öf-
ningar, dels ock genom deltagande i öfningar vid
armén och marinen. Kårens flottiljer äro f. n.
(april 1926): Stockholms, Stockholms skärgårds,
Göteborgs och Norrköpings frivilliga motorbåtsflot-
tiljer (sedan 1915-16) samt Karlskrona och Härnö-
sands frivilliga motorbåtsflottiljer (sedan 1922). Kå-
rens medlemsantal utgjorde i april 1926 omkr.
220, och båtantalet uppgick till omkr. 110 motor-
båtar. Ax. L.

Sveriges fångvårdsmannaförbund. Se Fång-
vårdssällskap. Suppl.

Sveriges förenade studentkårer (förk. SFS) är
en sammanslutning (bildad 1921) af Uppsala stu-
dentkår, Lunds studentkår, Stockholms högskolas
studentförening och Göteborgs högskolas studentkår,
med uppgift att verka för ett närmande mellan de
anslutna kårerna samt att företräda dem gentemot
utländska studentorganisationer. SFS:s angelägen-
heter handhas af en styrelse, bestående af de fyra
kårernas ordförande samt l vald medlem för hvarje
kår. Från 1926 utger SFS "Svenskstudentkalender",
innehållande uppgifter om studier, examina, lef-
nadskostnader m. m. vid Sveriges universitet och
högskolor. SFS:s sekretariat förmedlar upplysningar
om studieförhållandena vid utländska universitet,
utfärdar rekommendationer för svenska studenter
till utländska studentorganisationer, ordnar resor i

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jul 3 21:47:49 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfcr/0391.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free