- Project Runeberg -  Handledning uti nivelleringskonsten /
Förord II-III

(1853) [MARC] Author: Adolf Helander
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Förord

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

deruti skulle vara aldeles obehöflig; men, om också en och
annan snart nog hunnit lära och nöjt sig med att handtverksmässigt
behandla och operera med ett afvägnings-instrument, är
dock säkert, att en sådan ofta torde varit villrådig om sättet
huru han lämpligen borde lösa en förekommande uppgift i detta
ämne, om ej rent af deruti misslyckats; hvaremot den i
saken hemmastadde, som grundligt studerat densamma,
opererar med mera urskiljning, lättnad, säkerhet och
skyndsamhet; och torde, för den som ej oftare har tillfälle att
praktiskt tillämpa nivellerings-konsten, läroboken dessutom
vara en ej ovälkommen hjelpreda för minnet, särdeles om
densamma på ett någorlunda praktiskt sätt afhandlar ämnet.

Sedan några år tillbaka anförtrodd att bereda och
examinera landtmäteri-elever uti de ämnen, som tillhöra den
mathematiska afdelningen af landtmäteri-examen, deribland
äfven nivellerings-konsten räknas, har jag under denna tid
städse efter bästa förmåga sökt komplettera föreläsningarne
med egna iakttagelser i de delar jag medhunnit och ansett
sådant behöfvas. Då, som kändt är, landtmäteri-förrättningarne
inom Riket äro i starkt aftagande, har jag deraf slutat,
att den stora landtmäteri-personalen för sin utkomst allt
mer och mer måste komma att egna sig åt andra göromål,
och dervid funnit naturligt, att sådana, som äro mest
närbeslägtade med deras förra arbeten, först skulle komma i fråga
och mest tillgripas, samt att således läran om geografiska
kartors (eller härads- och socknekartors) upprättande samt
nivelleringen (som för en mängd geometriska arbeten mer
eller mindre vidsträckt tillämpas) voro bland de mest
angelägna af de ämnen, som ingå uti landtmäteri-examen. Jag
har derföre företagit mig att för mera praktiskt behof
komplettera hvad härom förut funnits att tillgå, samt
offentliggör nu mina samlingar och iakttagelser i afseende å
nivelleringen, hvilket dessutom blifvit påskyndadt af en nyligen
inträffad händelse. Ofvannämnda mitt uppdrag att vara
lärare för landtmäteri-eleverne grundade sig ej på något
officielt förordnande, utan endast på Öfver-Direktörs-Embetets
vid Landtmäteriet enskildta förtroende. Oaktadt herr
Öfver-Direktören Falkman vid åtskilliga examenstillfällen offentligt
lemnat högst smickrande loford öfver de lyckade resultaterna
af mina bemödanden, har likväl innevarande år, utan någon
af mig gifven anledning, detta uppdrag af honom blifvit
lemnadt till andra personer, och jag endast händelsevis derom
fått känedom, sedan jag vidtagit alla anstalter för läsningens
påbörjande. De reflexioner, hvartill detta förhållande
föranleder, framställa sig utan tvifvel sjelfva, helst när jag
upplyser att, utom vid examenstillfällena, då på sätt nämndt är,
herr Öfver-Direktören förnyade gånger uttalat Embetets
belåtenhet med de framsteg eleverne under min ledning gjort,
han aldrig behagat personligen göra sig närmare underrättad
om förhållandet med elevernes handledande, för att derpå
grunda sitt omdöme. Det återstår mig således att rättfärdiga
mig mot den beskyllning, som detta herr Öfver-Direktörens
handlingssätt innebär, hvilket ock bidragit till att jag nu, till
en början, meddelar allmänheten detta arbete, hvilket torde
vittna om mitt nit för saken, och hvaruti, som jag hoppas,
ingenting väsendtligt blifvit förbigånget, om ock, såsom
nybörjare på författarebanan, jag ej kan göra mig förhoppning
att fullkomligt hafva lyckats gifva åt min bok den strängare
vetenskapliga hållning, som måhända erfordrats; måtte
derföre en skickligare hand framdeles afhjelpa sådana brister
och tillika lemna ett i öfrigt mera fullständigt verk! Skulle
någon sådan nöja sig med att enskildt lemna mig några
bidrag i ämnet eller kännedom om de anmärkningar, som
tvifvelsutan i ett eller annat hänseende kunna göras mot
detta mitt arbete, skall jag derföre vara erkänsam och efter
omständigheterna begagna mig deraf.

Herr Öfver-Ingenieuren och Riddaren Alreiks
ofvannämnda lärobok, såsom förut begagnad vid läsningen för
landtmäteri-examens afläggande, har hufvudsakligen legat
till grund för detta arbete, hvarföre ock någon gång
ordställningen häruti är densmma som der, då dervid, efter min
åsigt, intet varit att tillägga eller ändra. I vissa fall har
jag begagnat mig af hvad herrar Schneitler och Stampfer
m. fl. i ämnet offentliggjort; men i öfrigt, och för det mesta,
grundar sig arbetet på den erfarenhet jag hunnit samla dels
såsom före detta praktiserande Landtmätare och dels under
utförande af det mig år 1848 med Kongl. Maj:ts Nådiga
tillstånd af Kongl. Landtbruks-Akademien lemnade uppdrag,
att utrikes inhemta kännedom om

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Thu Sep 30 02:43:44 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nivel/0004.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free