- Project Runeberg -  Sveriges industri - dess stormän och befrämjare / Del 2 /
39

(1894-1907) Author: Herman A. Ring
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Saltsjöqvarn

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.


SaltsjöqvarnGamla Stockholmare, och de behöfva för den skull i alla fall ej vara
så synnneligen lastgamla, minnas ännu den tid, då de pittoreska
väderqvanarne med sina röda väggar och svängande vingar syntes
litet hvarstädes på höjderna både i och omkring staden, under det
att de moderna ångqvarnarne ännu voro en okänd nyhet. Det var på den tid
vår qvarnindustri ännu nästan stod på hemindustriens ståndpunkt, då
små-qvarnar funnos spridda öfver allt vid vattendrag eller på höjder, så snart
platsen var lämplig för sädens förmalande med vind eller vattens tillhjelp.
Dock, en annan tid grydde snart, framtvingad af utlandets allt mer
påträngande konkurrens, ångan, den väldige och lydige jätten, togs äfven
i brödbehofvets tjänst. Dermed var steget taget till qvarnindustriens
ombildning till storindustri, till uppkomsten af de jätte-etablissement, som, ej blott
på en dag kunna förmala större qvantitet säd än många af de gamla
qvar-narne skulle ha kunnat göra under loppet af ett helt år, utan der äfven, tack
vare en fulländad tekniks hjelpmedel, förmätningen kan ske på ett vis,
som på det mest effektiva sätt skyddar mjölet mot hvarje slag af
förorening.

Bland dessa nya jette-etablissement, af hvilka hufvudstaden inom sig
hyser flere, intages väl det mest bemärkta rummet af den Holmberg &
Möllers qvarnaktiebolag tillhöriga Saltsjöqvarn, det ej blott största, utan
äfven nyaste och modernaste bland dem alla.

Den firma, som nu eger detta qvarnetablissement, är redan gammal.
Den grundades 1861 af Ernfrid Holmberg och Gustaf Vilhelm Möller, hvilka
båda nu äro aflidna, ehuru den sist nämnde dock var med om
grundläggandet af i frågavarande etablissementet. Den idkade då ej egen
qvarn-rörelse, utan sålde mjöl, som den lät förmala vid andra qvarnar, bland de
då befintliga väder- och vattenqvarnarne, bl. a. vid Uddby för sin tid stora
och tidsenliga qvarn, upprättad af den man, som sedan skulle gå in i
firman och ge den både dess nuvarande karakter af sjelfindustriidkande
qvarnfirma och föra den framåt till den plats den nu inom vår industriverld
intager: grosshandlaren Carl Bengtson.

År 1869 var det han kom till firman, och delegare deri blef han
1884. Den fortfor imellertid ytterligare ett par tiotal af år derefter att vara
handelsbolag. Först 1891 ombildades den till aktiebolag. med firma Holmberg
v& Möllers qvarnaktiebolag.

Samtidigt härmed var det, som det storartade etablissement bygdes,
som nu utgör en af sevärdheterna vid inseglingen i vår hamn och som redan
på sommaren samma år togs i besittning af bolaget.

Saltsjöqvarn, belägen invid Saltsjöns strand, just der Stockholms stads
och Nacka sockens områden mötas, så att en del af den till c:a 400,000
qvadrat-fot stora tomten ligger i Nacka socken, en del i Stockholms stad, har det mest
vackra och pittoreska läge midt emot Friesens park, Djurgårdens härligaste
punkt, nedanför de der brant stupande södra bergen och med vidsträckt
utsigt såväl utåt segelleden som in öfver den lifliga hamnen. Men ej blott
ur skönhetssynpunkt har etablissementet det bästa läge. Det har det äfven
ur kommunikationssynpunkt, och detta spelar ju för en affär den främsta rollen.
Belägen alldeles utmed stora segelleden, kan qvarnen låta de spanmålsförande
åno-arne urlasta och de mjölafhemtande ilasta direkt vid sin egen kaj, der
vidare ett uppfordringsverk, som står i förbindelse med sjelfva
qvarnbyggna-den, är uppfördt, så att ingen omlastning behöfs, utan spanmålen direkt från
fartygsrummen föres in i qvarnens silos och mjölet direkt från Iagervindarne
ner i fartygets lastrum, en fördel, som ej kan skattas nog högt, vare sig
man ser den ur renlighetssynpunkt eller från synpunkten af arbetets snabba
och i följd deraf billiga drift. Beläget omedelbart invid stadens område, har
etablissementet derjemte den fördelen att också ha nära till sina afnämare i
staden, så att transporten landvägen in till dem äfven kan ske utan allt för
stor tidsutdrägt.

Hvad sjelfva qvarnen angår, är den bygd efter Seck-Darmstadt-system
och försedd med den modernaste och mest tidsenliga inredning, som står att
erhålla. Den utgöres af ett väldigt i rohbau utfördt tegelkomplex, som med

sina prydliga spetsgaflar reser sig åtta våningar i höjden utom den midt på
fasadens framsida belägna tornbyggnaden, som är hela tolf’ våningar hög.

Komplexet sönderfaller i tre eller egentligen fyra, af brandmurar skilda
och från hvarandra fullt sjelfständiga afdelningar: två flyglar, den ena
inrymmande de stora behållarne för spanmålen, bygda efter silosystemet och
rymmande öfver 6,000 tons spanmål, den andra inrymmande Iagervindarne
för det färdiga mjölet, samt midtpartiet, hvilket inrymmer sjelfva qvarnen med
alla dess olika valsar och sigtar samt närmast siloflygeln ett ytterst sinnrikt
rensverk. Bakom hufvudpartiet ligger, lägre än detta och isoleradt från
detsamma, ett maskinhus med ett väldigt maskinrum i midten med maskiner
såväl för qvarnens drift som för den elektriska belysningen. Till venster om
maskinrummet ligger en verkstad och till höger det stora pannrummet. I
såväl detta som maskinrummet råder, trots hettan i de stora eldhärdarne,
en frisk och behaglig temperatur, möjliggjord deraf att pannorna äro klädda
med isolerande asbest och ventilationen god. Fristående på gården strax
bredvid maskinhuset står den jättelika skorstenen.

Men med dessa afdelningar är dock ej hela qvarnen skildrad.
Framför fasaden ligger, som redan är nämdt, ett högt torn; dettas ena afdelning
är isolerad och innehåller det med branddörrar till alla våningar försedda
trapphuset, som i händelse af eldfara erbjuder en fullt säker nedgång, den
andra inrymmer ett förrensverk, dit spanmålen kommer direkt öfver en viadukt
från elevatorn, hvarifrån den, efter att automatiskt ha vägts, går till
siloflygeln till lagring eller till qvarnen till förmalning utan att ha berörts af
menniskohand.

Från fartyget till elevatorn, derifrån till förrenshuset, från detta till
siloflygeln, der den allt jemt hålles i vandring, och genom rensningen passerar
alltså spanmålen utan att behöfva röras af händer in i qvarnen, der den
likaledes mekaniskt går genom de olika maskinerna, valsar och sigtar, för att
förmalas till de olika märken af mjöl etablissementet för. Efter förmalningens
slut tömmes mjölet äfven automatiskt i säckar. Dessa hopknytas, plomberas och
föras till Iagervindarne, der den färdiga varan magasineras ulan att allt från det
spanmålen lemnade fartyget en enda gång behöft röras af handen. Härigenom
och genom den minutiösa snygghet liksom den ypperliga ventilation, som
råder i hela etablissementet, kan qvarnen lemna den renaste vara man kan
önska.

Utom qvarnbyggnaden med dess olika afdelningar finnas på tomten
stall, der etablissementets, upprepade gånger prisbelönta, hästar stå i sina
spiltor, bostadshus, kolgård, materialskjul och slip för etablissementets pråmar.

Funktionärer i bolagets styrelse äro för närvarande grosshandlarne J.
Bäckström, ordförande och Carl Bengtson, verkställande direktör. Bolagets
omsättning har emot första åren af firmans tillvaro mer än tjugudubblats. Främsta
förtjensten häraf har naturligtvis den energiske verkställande direktören.

Han föddes den 6 maj 1848, ingick, som nämdt, i affären 1869 och
blef delegare deri 1884. Men utom till den verksamhet han inom densamma
utöfvat ha hans tid och krafter äfven hunnit till en mängd andra, enskilda
och offentliga, uppdrag af alla slag. Den roll han spelat vid införandet af
det för vårt industriella lif så betydelsefulla skyddssystemet är känd. Som
sakkunnig har han upprepade gånger af statsmakterna tillkallats att
lägga sitt ord i vågskålen vid afgörandet af tullsatser. Han är vidare
ledamot af köpmannaföreningens styrelse, ordförande i Stockholms
skilje-nämd för spanmålshandel, ordförande i Svenska
qvarnindustriidkareför-eningen, ledamot och vice ordförande i Sveriges allmänna handelsförenings
förvaltningsutskott, inspektor vid uppfostringsanstalten för gossar och ledamot
i styrelsen för uppfostringsanstalten för gossar och flickor, ordförande i
Spanmåls- och Viktualihandlarnes pensionsinrättning, stadsfullmäktig, kyrkoråd,
skolråd, mångårig ledamot och ordförande i bevillnings-, berednings- och
taxeringsnämderna, ledamot i Nya Dagligt Allehandas och Oskarsströms
Juteväfveriaktiebolags styrelser m. m.

Bland vår industris och våra näringars märkesmän intager han alltså
en framskjuten plats.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Wed Nov 10 19:25:36 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/rhasvindus/2/0039.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free