- Project Runeberg -  Sveriges industri - dess stormän och befrämjare / Del 3 /
15

(1894-1907) Author: Herman A. Ring
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Björkå bruk

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.


BJÖRKÅ BRUK.skrefs socken 1314 då den synes hafva bildat eget gäll;
fram i tiden, mot slutet af unionen, framträder
benäm-i »Öfver-Lennes» till skillnad från »Ytter-Lennes».
Sock-ir 1571 annex till Boteå. Byggden är egentligen att söka vid
och på begge stränderna af Ångermanelfven. På norra stranden af elfven
ligger kyrkan, af sten och obekant ålder. I kyrkogårdens sydvestra hörn
finnes ett grafkor, uppfördt af sten, för familjen Nordenfalck, som länge var
innehafvare af Holms Säteri.

Största egendomen är Holms Säteri med Björkå jern- och sågverk
samt en mängd underlydande hemman inom denna och flera angränsande
socknar.

Både Holm och Björkå hafva ett utomordentligt vackert läge nära
Ångermanelfven och på en kilometers afstånd ifrån hvarandra. Båda
går-darne äro väl bebyggda, Holm med ett gammalt ståtligt corps de logis i
tvenne våningar, omgifvet af vackra trädgårdsanläggningar, Björkå med en
modernare manbyggnad i schweizerstil, uppförd på en dominerande höjd
ofvanför den vackra Björkån, hvilken här bildar flera smärre fall, för att till
sist kasta sig i Ångermanelfven. Utsigten från altanen på Björkå gård torde
höra till de mest storartade inom hela provinsen.

Holms Säteri, i sitt slag det enda i länet, skall i slutet af 1500-talet
hafva varit bebodt af underlagmannen Edvard Henrikson, och tjenstgjorde i
midten af 1600-talet några år såsom landshöfdingssäte. År 1676 skall Holm,
förut af krononatur, hafva blifvit upplåtet åt landshöfdingen och guvernören
friherre Carl Larsson Sparre i utbyte mot några frälsehemman i Småland
och på Öland. Af hans arfvingar fösåldes egendomen, då varande i
förfallet skick, till brukspatron Pollack och tillföll sedan hans måg
brukspatronen Jacob Classon, efter hvilkens år 1750 inträffade död gården åter skali
hafva kommit i vanhäfd. Den egdes sedan en tid af lagmannen i
Vester-norrlands lagsaga Martin Ehrensvan, hvilken 1759 ingick gifte med
brukspatronen Classons enka och sjelf af led barnlös i början af år 1765. Enligt
Hulphers uppgift, kom Holm 1766 till revisionssekreteraren Johan Noréen,
sedermera adlad Nordenfalck, hvilken nyss förut blifvit gift med Christina
Elisabeth Classon, dotter af brukspatronen Jacob Classon och Elisabeth
Pollack. Denne man slog sig ned på Holm, bebyggde det med en vacker
manbyggnad, förskönade stället samt utvidgade och förbättrade på alla sätt
egendomen. Ar 1771 anlade Nordenfalck vid Björkån och på Holms egor
Björkå Bruk, begagnande sig af ett den 26 sept. 1761 förlagman Ehrensvan
utfärdadt privilegium att från öåhlsjö få hitflytta en stångjernshammare och
2 härdar för 600 skeppund smide. Johan Nordenfalck afled på Holm 1806,
och gården öfvergick till sonen Carl Fredrik Nordenfalck, hvilken såsom
bruks- och egendomsegare verkade i Ångermanland och afled på sin
fädernegård 1825. Hans enka Hedvig Sofia Hjärne synes efter mannens död
ensam, eller jämte sina barn innehaft egendomen, på hvilken hon slutade
sina dagar 1848.

Jordmånen vid Holm, i stora åkerfält, är af god beskaffenhet, och
man anar icke, då man ser den yppiga vegetationen der, att man vistas så
högt uppe i norden.

Holm har gamla anor. En mängd ättehögar finnas der vid stranden,
och allt antyder, att trakten ganska tidigt varit bebyggd, att väldiga strider
der utkämpats. Fyra bondbyar sägas här först blifvit sammanlagde
nämligen: Harleken, Holm, Oppom och Staberg, hvarefter gårdstomter finnes.

Revisionssekreteraren Nordenfalck nedlade mycken kostnad vid
jordbruket, hvarigenom sädesafkastningen ökades från 180 till 450 tunnland
vid Holm.

Sedan hufvudbyggnaden vid Holm nedbrunnit 1769, uppfördes här
ett vackert boningshus, två våningar högt och 50 alnar långt. Från öfra
våningen har man en af de skönaste utsigter.

Enligt sägen skall rikskansleren Axel Oxenstierna, som på 1600-talet
var »förste lagman öfver all Nordlanden», hafva bott på Holm.

Oåhlsjö bruk privilegierades 1694 för häradshöfding Lars Stridsberg,
hvilken erhöll tillåtelse att vid Högfors ström anlägga en hammare med 2
härdar. Denna hammare flyttades emellertid 1704 en half mil längre upp
till det ställe der bruket nu ligger. År 1734 tillträddes Gåhlsjö af
brukspatron Jacob Pollack, hvilken ombyggde och utvidgade det då förfallna
bruket. År 1848 öfvergick bruket genom köp till Holm och Oraninge bolag,
som sedermera försålde det till brukspatron Erik Rinman år 1850 eller 1851.
1867 köptes Oåhlsjö bruk af brukspatron Carl Rinman, som något år
der-efter sålde egendomen till häradshöfding Enblom. Af honom såldes egen-

domen år 1881 till Offers Aktiebolag, som bildades med ett aktiekapital af
kr. 200,000. Delegarne i bolaget sålde år 1895 sina aktier till Björkå
Aktiebolag, hvarefter Offers Aktiebolag 1898 upplöstes och helt ingick bland
Björkå Aktiebolags tillgångar.

Det nuvarande Björkå Aktiebolag bildades 1898 och har tillkommit
genom sammanslagning af Lugnviks Nya Ångsågsakticbolag, Björkå
Aktiebolag och Offers Aktiebolag med ett aktiekapital af 1,000,000 kronor.

Moderaffären utgjordes af Lugnviks Nya Ångsågsaktiebolag, som
bildades 1874 af brukspatron Ole Ojörud, grosshandlaren Const. Falck och
inspektören Gustaf Hamnqvist, hvilket bolag år 1877 inköpte Björkå
Aktiebolag, hvilket i sin ordning 1895 förvärfvade Offers Aktiebolag, och
samman-slogos såsom nämdt dessa trenne bolag till det nuvarande.

De industriella verk, vid hvilka bolaget drifver sin rörelse äro följande:

Lugnviks Ångsåg

belägen i Bjertrå socken vid en vik af Ångermanelfven med 5 ramar,
elektriskt kapverk och byggd 1884 sedan den gamla sågen nedbrunnit.

Hallsta Ångsåg

belägen vid samma vik. Der har förut funnits 2 hyflar, men dessa
borttogos och ditsattes i stället 2 ramar.

Tillverkningen vid båda dessa sågar uppgår till 10,000 std. trävaror
och 8,000 hl. träkol.

Högforsens Trämassefabrik

belägen i Boteå socken vid Högforsån och byggd 1897—98. Den har två
slipstenar och 6 pappmaskiner, drifves med c:a 800 hästars vattenkraft och
tillverkar i medeltal årligen c:a 2,200 tons mekanisk torr trämassa.

Vid fabriken sysselsättas omkring 50 arbetare.

Gåhlsjö Jernbruk

likaledes i Boteå. Drifves med vattenkraft, har franche-comté-härd och
manufaktursmide, men är nu till största delen nedlagdt.

Björkå Trämassefabrik

belägen i Öfverlännes vid Björkån och byggd 1889. Har 2 slipstenar och
6 pappmaskiner, drifves med en vattenkraft af c:a 500 hästkrafter och
tillverkar c:a 1,400 tons mekanisk torr trämassa årligen.

Björkå Vattensåg

med 2 ramar och 1 hyfvel. Användes numera endast för husbehofssågning.

Björkå Vattenkvarn

har 4 par stenar och 2:ne valsverk.

Sammanlagda tillverkningsvärdet vid bolagets verk utgör cirka

1,300,000 kronor.

Bolagets skogsegendomar äro betydliga.

Vid Björkå är bruksrörelsen sedan flera år helt och hållet nedlagd.
Bolagets stora framgång får i första rummet tillskrifvas dess
initiativrika och verksamma grundläggare, brukspatron Ole Gjörud, född den 9
juli 1841 på Ringerike i Norge.

Herr G. flyttade från broderlandet i början af 70-talet.

Under hans 24-åriga chefskap hafva de här ofvan omnämnda
nuvarande industriella anläggningarna planlagts och delvis utförts. Betydliga
kostnader hafva nedlagts äfven på jordbrukets förbättrande och de flesta till
jordbruket hörande ekonomibyggnaderna hafva nybyggts och moderniserats.

Mänskligt att döma bortgick med döden brukspatron Gjörud den 6
Nov. 1896 i sina bästa verksamhetsår vid ett besök å bolagets egendom
Björksjön.

Efter hans frånfälle ledes bolagets verksamhet af hans måg
brukspatron P. Henr. Norberg å Björkå som chef och verkställande direktör.
Styrelsens säte är Björkå Bruk, der ock egen poststation finnes.

Den första styrelsen utgjordes af de här ofvan förstnämde
grundläg-garne af bolaget.

Nuvarande styrelsen utgöres af verkställande direktören brukspatron
P. Henr. Norberg å Björkå, grosshandlare A. J. Norberg i Hernösand och
Frih. W. Stjernblad.

Postadress: Björkå Bruk.

Telegramadress: Norberg, Nyland.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 12:59:50 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/rhasvindus/3/0015.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free