- Project Runeberg -  Sveriges industri - dess stormän och befrämjare / Del 3 /
167

(1894-1907) Author: Herman A. Ring
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Kramfors Aktiebolag

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

t

Kramfors Aktiebolag.ALLT sedan den tid, hvarifrån Norrlands trävaruexport räknar sin
begynnelse, har Ångermanelfvens jemte bivattendragens floddalar
utgjort en af hufvudorterna för trävaruindustriens uppblomstring
inom Sverige, och äldst bland dervarande sågverksanläggningar
är Kramfors sågverks etablissement, hvarmed äfven Lo sågverk var förenadt
intill år 1897, då detta senare sågverk såldes såsom olämpligt beläget,
hvar-efter Brunne ångsåg år 1902 inköptes och under benämning Kramfors södra
såg inkorporerades med etablissementet.

Kramfors sågverk anlades af Handlanden Johan Sellström i form af
en finbladig vattensåg under första hälften af sjuttonhundratalet vid ett
mindre vattenfall, som ligger på gränsen mellan Limsta och Öds byar i
Gudmundrå socken af Vesternorrlands län och med ett för öfrigt synnerligt
naturskönt och för den stora industriella verksamheten af naturen gynnadt
läge. Sågbygget börjades år 1742 och afslöts år 1744 af Direktören
Chri-stoffer Kramm från Liffland, efter hvilken också verket erhöll sitt namn.
Bristen på skickliga byggmästare inom landet var denna tid så stor, att
Direktör Kramm såsom byggmästare måste från Liffland införskrifvas och
betingade sig en fjerdedel af verket i byggmästarearvode.

Mot slutet af århundradet erhölls för såväl Kramfors som Lo s. k.
stockfångstprevilegier, d. v. s. rättighet att från Ångermanelfvens ådalars
allmänningsskogar afverka visst antal träd årligen mot erläggande af
stubb-öresafgift. Då afvittringeii af skogsmarkerna under medlet af adertonde
århundradet sedan framgick, afsattes vissa skogsarealer, från hvilka
ofvan-nämnda previlegiiträd skulle få afverkas, hvilka skogar sedan dess benämndes
previlegiiskogar och stodo under Domänstyrelsens kontroll. Vid slutet af
adertonde århundradet träffades emellertid uppgörelse mellan sågverksegarne
och Domänstyrelsen om öfverlåtelse till Kronan af previlegiiskogarna mot
att sågverksegarne dessförinnan finge afverka alla träd, som vid brösthöjd
höllo 26 centimeter i diameter, hvilken uppgörelse visade sig vara till
ömsesidig fördel för såväl kronan som sågverksegarne och ej minst till
skogsmarkens verkliga bästa, enär den, derigenom befriad från den gamla
öfver-mogna skogen, lemnade tillfälle till ungskogens förkofran och stäldes för
all framtid under Domänstyrelsens vård. Deremot egde förut hvarken
sågverksegarne eller Domänstyrelsen befogenhet att på egen handj
vidtaga några arbeten i skogskulturens intresse utom den stipulerade
afverk-ningen.

Sedan en dotter af sågverkets anläggare, Handlanden Sellström,
blif-vit gift med Majoren Clement af Huss, gick detsamma i arf inom familjen
af Huss intill år 1848 då sågverket inköptes af Grosshandlaren J. A.
Kjellberg, som sedermera i gemenskap med sina båda söner, Jonas H. R.
Kjellberg och Carl O. Kjellberg, under firma J. A. Kjellberg & Söner, med
hufvudkontor i Göteborg och med herr Robert Bagge såsom Disponent för
sågverket, utvecklade affären genom inköp af stora skogsarealer och
uppförande af en 4-ramig ångsåg år 1852 samt ytterligare en ångsåg om 6
ramar år 1869.

Under åren 1880—1887, då Brukspatron Per Erland Lagerhjelm var
Kramforsverkens Disponent organiserades såväl de vidtomfattande
skogsför-valtningarne som sågverksrörelsen på ett synnerligen förtjenstfullt sätt, hvilket
i väsentlig mån bidragit till den solida position bolaget nu intager.

År 1887 bildades Kramfors Aktiebolag, deruti hufvudsakligast
medlemmar af familjen Kjellberg äro intresserade, hvilket bolag öfvertog samtliga
sågverken med skogar och inventarier i då befintligt skick med ett
aktiekapital af 3,000,000 kronor.

År 1889 uppfördes Kramfors östra såg om 6 ramar, sedan
förutvarande 4-ramiga sågen nedbrunnit.

År 1899 anlades en elektrisk s. k. sparrsåg, der cirka 1,000 timmer
af mindre dimension dagligen kunna försågas; denna såg erhåller sin kraft
från Östra sågen, der öfverflöd på kraft finnes att tillgå.

Vid samtliga i gång varande vestra, östra och södra sågarne samt
sparrsågen försågas numera omkring 4,000 timmer per dag om 10 arbetstimmar.

Ett hyfieri om 2:ne exporthyflar med tillhörande annat maskineri är
sedan 15 år tillbaka anordnadt äfvensom en lådfabrik för tillgodogörande
af derför lämpligt virke, båda dessa anläggningar i sammanhang med
vestra sågen.

På Grushoimen, som utgör ett utmärkt skydd för den djupa och
rymliga hamnen, finnes en mindre såganläggning, hufvudsakligast anordnad
för splitvedshandteringen.

Under de senaste åren har timmerförsågningen omfattat omkring
600,000 timmer årligen, hvarjemte till en Trämassefabrik i orten, deruti
bolaget är intresseradt, försålts omkring 100,000 småtimmer per år, fallande
från toppar och oväxtliga träd.

Af sådant affall från sågarne, deraf ej staf, läkt eller lådbräder kunna
tillverkas, beredes träkol till en qvantitet af omkring 15,000 läster årligen,
en del ved säljes dock äfven till trämassefabriker äfvensom öfverblifven
sågspån, hvadan numera allt kan realiseras i penningar och intet behöfver,
såsom förut, brännas upp i saknad af afsättning.

För sina arbetare har bolaget anordnat fullständiga såväl små- som
folkskolor med derjemte kombinerad slöjdundervisning för såväl gossar som
flickor, hvilka till ett antal af närmare 200 besöka skolorna, hvarjemte
bolaget å en naturskön plats låtit för sågverkets befolkning uppföra ett kapell
rymmande c:a 500 personer.

För ogifta arbetare finnes ett ångkök anordnat, der kraftiga men
billiga soppor serveras med ända till ett hundratal liter dagligen, hvilken
åtgärd, jemte anläggandet af vattenledning kring brädgårdarne såväl som i
sågarne med dricksvatten af utmärkt beskaffenhet, torde vara anledningen
till ett märkbart bättre sanitärt förhållande bland den s. k. lösa
arbetarebefolkningen, som förut hufvudsakligast lifnärt sig med s. k. »torrskaffning».

För arbetarne finnes anordnad sjukkassa med understöd af bolaget,
på hvars bekostnad samtliga arbetare äfven äro olycksfallsförsäkrade,
hvarjemte äfven finnes för arbetarne och deras enkor en understödsfond
uppgående för närvarande till 35,000 kronor.

Sedan flera år tillbaka är ett rekreationshem inrättadt, der sjukliga
män, qvinnor och barn, som äro i behof af luftombyte, hvila och stärkande
föda, intagas under sommarmånaderna ej allenast helt och hållet gratis utan
erhålla derjemte i hemmet intagna familjefäder eller mödrar
sjukhjelpsunder-stöd från sjukkassan i oförminskad form under den tid, de vistas vid
re-kreationshemmet, för att på så sätt under sin bortovaro bättre kunna ordna
för hemmavarande familjen. Rekreationshemmet är beläget vid Nästvattnet
i en naturskön skogstrakt cirka 200 meter öfver hafvet med rikt tillfälle till
fiske och bärplockning.

I närheten af detta rekreationshem är äfven inrättadt ett barnhem,
som visserligen underhålles i väsentlig grad af Gudmundrå Barn hemsförening,
men till hvilket bolaget donerat jord och hus och der vanvårdade och fattiga
I barn från hela kommunen intagas för vistelse och fostran, intill de blifvit
så gamla, att de kunna erhålla tjenst.

Bolaget har äfven donerat jordområden till uppförande af läkarebostad
och apotek för kommunens räkning.

Post-, telegraf- och jernvägsstation finnes på platsen.

Försäljningen af bolagets tillverkningar sker vid hufvudkontoret i
j Göteborg, der bolagets Verkställande Direktör, Herr A. E. Seaton, är bosatt.

Som disponenter för sågverket hafva sedan 1848 fungerat Robert
Bagge 1848—1876, John Bagge 1876—1880, Pehr Lagerhjelm 1880—87
och från 1887 Paul Burchardt samtidigt som Carl Kjellberg varit disponent
för skogsafdelningen.

Bolagets nuvarande styrelse, som har sitt säte i Göteborg, utgöres
? af herrar A. E. Seaton, I. M. Kjellberg och A. Andréen.

*STOCKHOLM,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 12:59:50 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/rhasvindus/3/0167.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free