- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
9. Banér, Johan

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

9. Banér, Johan,

holsteinskt geheimeråd. Född på Lidboholm i Småland d. 14 juni 1659. (Sonson af Per Banér.) Föräldrar: riksjägmästaren Clas Banér och Ebba Sparre.

Vid sjutton års ålder anställd som fänrik vid ett garnisonsregemente, åtföljde han fältmarskalken Krister Horn till Riga, där han genom sin beslutsamhet vid en af mordbrännare anlagd eldsvåda räddade krutförrådet i fästningen och därigenom äfven staden. Han ingick därefter i främmande krigstjänst och tjänte under flera år i Österrikes, Hollands och Sachsens härar, utmärkande sig öfverallt för mod och skicklighet. När Carl XII vid nordiska krigets utbrott hemkallade alla i utrikes tjänst varande officerare och B. af omständigheterna förhindrades att genast efterkomma befallningen, anklagades han och dömdes från lif, ära och gods, såsom den där icke åtlydt konungens påbud. Ehuru han vid återkomsten lade sin oskuld i dagen och frikändes, betraktades han af Carl med misstroende. B. öfvergick då till Holstein, där han utnämndes till geheimeråd och alltid med fosterländskt sinnelag bevakade Sveriges intresse mot Danmarks stämplingar. Med tiden förändrades konungens stämning mot honom och B. utnämndes 1717 till svensk generallöjtnant för »betygadt nit och trogne tjenster». Två år därefter förordnades han till öfverhofmarskalk hos hertigen af Holstein, men öfverflyttade 1723 till fäderneslandet, och var under frihetstidens första skede mycket verksam vid riksdagarne för det Holsteinska partiets intressen. Död d. 15 dec. 1736. B., från hvilken ätten B:s nu lefvande medlemmar härstamma, gjorde 1731 Djursholm till fideikommiss för sina efterkommande.

Gift 1: 1706 med friherrinnan Margareta Charlotta Banér och 2: 1707 med grefvinnan Ulrika Kristina Vellingk, dotter af riksrådet Mauritz Vellingk.


The above contents can be inspected in scanned images: I:62

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Sun May 25 04:32:10 1997 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/banerjo2.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free