- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
1. Bildt, Didrik Anders Gillis

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

1. Bildt, Didrik Anders Gillis,

diplomat, statsminister. Född d. 16 okt. 1820 i Göteborg. Föräldrar: öfverstelöjtnanten Daniel Fredrik Bildt och Christina Elisabeth Fröding. Efter att ha genomgått krigsakademien vid Karlberg blef B. 1837 underlöjtnant och 1846 löjtnant vid Göta artilleriregemente, 1848 artilleristabsofficer, 1851 adjutant hos Oscar I, 1854 chef för artilleristaben och major i artilleriet och 1856 öfverstelöjtnant i artilleriet. Dessa snabba befordringar må ej blott anses såsom talande bevis på högsta vederbörandes välbehag utan äfven på befordringslagarnas tänjbarhet och blefvo ock på sin tid mycket kommenterade. Hans avancement påskyndades än mera, sedan prins Carl (sedermera Carl XV) vid faderns sjukdom öfvertagit regeringen. B. blef nu 1857 major på stat vid Svea artilleriregemente, 1808 öfverste i artilleriet samt landshöfding och militärbefälhafvare å Gotland, 1859 generalmajor och konungens förste adjutant samt slutligen 1862 öfverståthållare i Stockholm, hvarjämte han 1864 upphöjdes i friherrligt stånd.

Till B:s ovanliga framgång i lifvet torde nog hans inflytelserika ställning som riksdagsman i sin mån bidragit. Han började sin bana å riddarhuset vid 1847-48 års riksdag och rönte den för en nykomling ovanliga äran att blifva insatt i statsutskottet, hvilken plats han beklädde vid alla efterföljande riksdagar ända till sin utnämning till öfverståthållare. Han utöfvade ett betydande inflytande ej blott å utskottets arbeten, hvilka i det första järnvägsbyggandets tider voro mer än vanligt maktpåliggande, utan å det politiska lifvet i allmänhet, såsom tillhörande »den konservativt-reformerande eller junkerfraktionen», som sökte medla mellan ytterligheterna. Efter representationereformen, som af B. rönte ett bestämdt understöd, var B. en af Stockholms stads representanter i Första kammaren 1867-74, hvarvid han bl. a. uppträdde för tryggande af gift kvinnas äganderätt, och han var äfven medlem af 1865 års unionskommitté.

Han utsågs 1874 till svenskt-norskt sändebud i Berlin hvilken post han beklädde till 1886, då han efter utnämningen till riksmarskalk återvände till fäderneslandet. Från jan. 1887 till sin död intog han ånyo en plats å Första kammarens stockholmsbänk och tillhörde den protektionistiska gruppen, utan att taga någon mera framträdande roll i kammarens debatter. Hans representativa egenskaper föranledde dock, att, sedan protektionisterna genom Stockholmsvalets omkastande 1887 ernått majoritet i riksdagen, bildandet af den nya ministären uppdrogs åt honom. Från febr. 1888 till okt. 1889 beklädde B. statsministersposten i en ministär af i tullfrågan divergerande åsikter. Från denna tid härrör bl. a. det af riksdagen 1889 i hufvudsak afslagna förslaget om inskränkningar i tryckfribeten (»munkorgslagen»). B. afled i Stockholm den 22 okt. 1894.

Gift 1848 med Rose Lucie Dufva.


The above contents can be inspected in scanned images: I:94, II:797

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Sat Oct 25 18:05:45 1997 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/bildtdag.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free