- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
10

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 1 (A). (575.) 4 januari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

10

SVENSK LÄRARETIDNING.

Vikariat för folkskollärare.

Under instundande vårtermin finnes plats vid
härvarande folkskola för en manlig lärare. Lön
efter 600 kronor pr år samt bostad och
vedbrand m. m.

Vidare meddelas af stadskomministern och
v. pastorn Gari Rydberg.

Söderköping den 29 december 1892.

För nästa vårtermin

blifver vid Kalmar stads folkskola en
vikarieplats ledig för en lärare eller lärarinna.
Ansökningar, ställda till skolrådet, torde senast
den 9 januari 1893 insändas till fru M.
Kollin, Norra Malmgatan 2, Kalmar.

Lärarinneplatsen

vid fasta småskolan vid Brokind sökes
under adr. skolrådet, Vårdnäs, Brokind, inom
den 15 instundande januari. Lön 300 kr. För
25 dagars undervisning i kvinnlig handaslöjd
betalas f. n. 25 kr. Resebidrag lämnas åt dem,
som, ehuru kallade till prof, ej erhålla platsen.
Ömsesidig uppsägningstid 6 månader.

En vikarierande
småskollärarinna erhåller plats för nästa vårtermin,
som tager sin början den l mars 1893, vid fasta
småskolan vid kyrkan i Skagershults församling
af Örebro län. Årlig lön 300 kr., husrum och
vedbrand; dessutom uppbär lärarinnan för
undervisning i slöjdskolan för flickor 100 kr. pr
år. Platsen kan såsom ordinarie få mottagas
den l augusti 1893, ifall den vikarierande
befinnes af skolrådet lämplig för befattningen.
Sökande torde före den l februari 1893 till
skolrådets ordförande under adress Skagershult
och Hasselfors insända sina till skolrådet ställda
ansökningshandlingar.

Inom familj på landet

erhåller examinerad folkskollärare anställning
från medio af inst. januari att undervisa några
gossar i folk- och småskolans ämnen samt örn
möjligt i första grunderna uti orgelspelning.
Betyg jämte uppgift å löneanspråk insändas
med första till. F. O. Holmer, Viskafors.

Vikariat ledigt

i fasta folkskolan vid kyrkan under nästa termin,
som börjar 8 februari 1893. Arvode = lön efter
lag vid ordinarie lärarebefattningen. (Denna,
förenad med klockare- och organistsysslorna
efter nuvarande innehafvares afgång, kungöres
ledig under terminen. Klockare- och
organistlönen : 450 kr.) Ansökningar till vikariatet
insändas, före den 20 januari till kyrkoherde J.
Åberg i Ekeby, Uppsala län, Gimo.

Lärare-vikariat

med största utsikt att under året blifva
ordinarie erhåller vid folkskola i Vissefjärda
församling C/2 mil från järnväg, nytt skolhus uppföres
1893) instundande vårtermin (l februari-l juni),
om betyg och löneanspråk genast sändas till
organisten och folkskolläraren

A. Velander, Vissefjärda.

n å tvänne stationer flyttande ordinarie
folkskolläraretjänst i Ransbergsförsamling
af Skaraborgs län är till ansökan ledig, och
bör sökande till skolrådets ordförande, adress
Fagersanna, ingifva sin till skolrådet ställda
ansökan inom 60 dagar från ledighetens första
kungörande i Post- och Inrikes tidningar. Lön
enligt lag.

Vikarierande
folkskollärarebefattningen vid Åsgarns gemensamma
folkskola och småskola sökes hos skolrådets
ordförande före den 6 januari 1893 under adress
Jularbo. Lönen är efter 600 kronor pr år
jämte fri bostad och vedbrand.
Folkärna den 13 december 1892.

D. B. Arosenius.
Ordförande i skolrådet och pastor.

Till en ledig

ordinarie folkskolläraretjänst

vid en på två stationer flyttande folkskola i
Svarteborgs församling äga kompetente
manliga sökande att anmäla sig hos därvarande
skolråd inom 60 dagar efter första
kungörandet häraf i Post- och Inrikes tidningar. Lönen
för ifrågavarande befattning utgår efter lag.
Foss, Kvistrum, den 24 december 1892.a

Skolrådet.

Förenade folkskollärare-,

organist- och klo ekarebefattningarna i

Rådmansö församling af Stockholm s län kungöras
härmed till ansökan lediga. Skollärarelönen
utgör för lärare, som oförvitligt tjänstgjort i 5
år, 700 kronor men eljest 600 kronor årligen
jämte fria husrum, vedbrand och
kofodersersättning. Klockarelönen, som är reglerad i
penningar enligt kongl, förordningen af den 2
november 1883, utgör 400 kronor om året, och
utgå sålunda inga s. k. sportler för särskilda
förrättningar. Vederbörande skall därjämte
vara skyldig att, hvad klockare- och
organistbefattningarna angår, ställa sig till efterrättelse
de för klockare och organist gällande
bestämmelserna i »Stadga för kyrkobetjäning i
Uppsala stift» af den 15 december 1886.
Tjänsterna få samtidigt tillträdas och äro enligt
församlingens beslut för all framtid oskiljaktigt
förenade, så att, om blifvande innehafvare
lämnar endera af dem, han skall vara skyldig
att på samma gång frånträda de öfriga. Hugade
och kompetenta sökande torde inom 60 dagar
från den dag, då denna annons första gången
varder i Post- och Inrikes tidningar införd,
insända sina ansökningar, åtföljda
af^vederbör-liga ansökningshandlingar, till skolrådets
ordförande under adress Rådmansö.

Vikariat.

För en förenad folk- och småskola i
nedan-skrifna församling sökes härmed vikarie för
instundande vårtermin, som tager sin början
den l februari. Vikariearvodet utgår för
vårterminen med 300 kronor jämte husrum och
vedbrand samt kofodersersättning med 37 kr.
50 öre. Ansökningar af kompetent vikarie,
man eller kvinna, ingifvas före den 15
nästkommande januari till Skolrådet i Börstil
under adress Harg, Stockholms län.

Börstil den 16 december 1892.

F. Flemming.
Kontraktsprost.

Vikariat.

Under nästkommande lästermin med början
omkring den 15 februari kan examinerad
folkskollärare få anställning såsom vikarie vid
folkskola inom Hofva församling af Skaraborgs
län. Lön efter 600 kronor pr år jämte fri
bostad i skolhuset samt vedbrand och
kofodersersättning. Vederbörliga ansökningshandlingar
insändas före den 15 januari 1893 under adress
Hofva till Ernst Leksell.

Kyrkoherde.

En
småskollärarinnebefattning inom Brunneby församling i Östergötland
är ledig att tillträdas den l mars 1893. Årliga
lönen för 8 månaders undervisning är 300
kronor jämte fri bostad och vedbrand.
Ansökningar, ställda till Brunneby skolråd,
inlämnas till dess ordförande före den 30 januari
nästa år.

På kyrkostämma den 13 sistl. oktober har
församlingen beslutat inrättandet af en
slöjdskola för flickor, där undervisning kommer att
lämnas i sömnad, strumpstickning och öfrig i
hemmen förekommande kvinnoslöjd, och i
händelse lärarinnan åtager sig denna undervisning
lämnas utom den ordinarie lönen ett arvode
af 60 kronor om året, hvadan betyg om insikt
i bemälda slöjdundervisning torde bifogas
ansökningen.

Brunneby den 17 december 1892.
Carl Joh. Petersson.
Kyrkoherde, ordförande i Brunneby skolråd.
Adr. Bero.

Vid Morskoga folkskola

i Ramsbergs församling af Örebro lån önskas
en examinerad vikarie för tre, högst fyra
månader under nästkommande vårtermin, som
börjar den l februari 1893. Nödiga handlingar
sändas till undertecknad under nedanstående
adress. Aflöningen: 50 kr. pr läsmånad samt
fri kost m. m.

L. A. Lindroth, folkskollärare.

Adress: Morskoga, Forshammar.

Förenade klockare-,
organist- och
folkskollärare-befattningen

i Traheryds församling af Kronobergs län sökes
hos pastors-ämbetet i Traheryd inom sextio
dagar från detta kungörande första gången i
Post-och Inrikes tidningar. Fast folkskola vid kyrkan
med undantag af tre månaders skola hvartannat
år å annan plats. Skollärarebefattningen
tillträdes i laga tid med lön efter lag.
Klockare-och organistbefattningen tillträdes den l maj
1894 med 300^ kronors lön.

Adress: Traheryd. (G. 25483.)

Vikariat.

Vikariat i folkskola finnes för examinerad
lärarinna under instundande vårtermin - 15
januari - 15 juli - med två veckors ledighet
i maj. Sökande torde skyndsamt insända
be-tygsafskrifter och uppgift å anspråk till
undertecknad, adress Hjuljärns skolhus, Orangen
(Örebro län). Vivre erhålles på stället.

Mathilda Zeidlitz.

Slöjdkunnig vikarie

erhåller plats vid Skoga fortsättnings-,
slöjd-och folkskola i Ekshåradsförsamling, ]\z mil från
järnväg, om ansökan före 15 januari sändes till
undertecknad. Lön 350 kr. för 4 läsmånader.
Obs.! Utsikt att bli ordinarie.

L. A. Frykberg, lärare.
Adr: Skoga, Råda.

Lärarinnebefattningen

vid fasta mindre folkskolan i Skillingsmåla
inom Tvings skoldistrikt är till ansökning
ledig för att tillträdas med näst ingående år och
sökes hos härvarande skolråd senast den 25
nästinstundande januari. Lönen för 8
månaders lästid utgör 300 kronor förutom bostad
och vedbrand.

Tving i Blekinge den 24 december 1892.
Å skolrådets vägnar:
C. C. Nordström,
Adr. Tving.

Ledighet

Lärarinnetjänsten vid en fast mindre
folkskola i Hässjö sökes hos undertecknad före
den tionde instundande januari. Lönen är
tre hundra kronor jämte husrum och vedbrand
under läseterminerna. Tillträdet sker genast.
Tre månaders ömsesidig uppsägning
förbehålles.

J. A. Hammargren.
Ordförande i HässjÖ skolråd.
(G. 25418) Adress Fjäl.

Lärarinnetjänsten

vid den ena af de två fasta småskolorna å
Hofors bruk med 400 kr. lön för 8 månaders
undervisning förutom bostad och vedbrand, att
tillträda i februari nästa år, sökes inom den
15 januari 1893 hos skolrådet i Torsåker, adr.
Torsåker, Gäfleborgs län.

Skolrådets ordförande.

En e. o. läraretjänst

vid Hybo folk- och slöjdskola i Ljusdals
församling kungöres härmed till ansökan ledig.
Lönevilkoren äro 1,145 kronor i ett för allt.
Ansökan sändes snarast möjligt till skolrådet
i Ljusdal, adr. Ljusdal. Platsen tillträdes den
l februari 1893.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 17:44:50 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0014.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free