- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 13:e årg. 1894 /
361

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 29. (655.) 18 juli 1894 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 29

SVENSK LÄKARETIDNING.

361

nuvarande sysselsättning, hemvist, frejd
och lefnadsvilkor.

Närmare upplysningar lämnas i bihang
till Svensk Författningssamling n:r 54 d. å.

Lön enligt lagr i stället för boställe.

Lekvattnets församling i Värmland afslog å
kyrkostämma den 28 oktober 1893 en af
skolläraren P. J. Kjellander gjord anhållan
att från och med år 1894: få upphöra
med brukningen af det honom upplåtna
skollärarebostället Povila och i stället
er-håHa de honom tillkommande
naturaförmånerna kofoder, husrum och vedbrand
enligt gällande lag.

I detta kyrkostämmans beslut sökte K.
ändring hos länsstyrelsen, som profvade
rättvist att upphäfva öfverklagade
kyrkostämmobeslutet och förplikta Lekvattnets
församling att ofördröjligen tillhandahålla
K. tjänlig bostad, nödigt bränsle samt
sommarbete och vinterfoder för en ko eller,
därest hinder därför mötte, värdet af minst
8 hl. 25 1. spannmål.

Församlingen klagade hos
kammarkollegium, som emellertid den 22 sistl. juni
fastställt länsstyrelsens utslag.

Om idiotundervisningen hafva af
k. m:t tillsatte. kommitterade, kanslirådet
Gari Kastman, ryttmästaren Gasper
Ehrenborg, med. d:r Ad. Grape, direktor O.
Kyhlberg och kanslisekreteraren G. von
Schulzenheim, afgifvit ett förslag, som väntas
föranleda en k. proposition till nästa
riksdag. Dess hufvudinnehåll är:

att undervisningen enligt kommitterades åsikt
bör vara obligatorisk, såsom fallet är för
döfstumma och blinda;

att undervisningens ändamål bör vara
två-faldigt, nämligen dels att i möjligaste mån
utveckla de andesvagas själsförmögenheter, dels
ock att bibringa dem sådan arbetsskicklighet,
att de må kunna förvärfva sitt uppehälle eller
åtminstone i någon mån själfva bidraga
därtill;

att skolåldern bör räknas från och med det
år, under hvilket barnet fyller 7 år, och
lärotiden i allmänhet omfatta 8 år;

att undervisningen bör meddelas i särskildt
anordnade skolor; föräldrar eller målsmän
likväl obetaget att under kontroll af vederbörande
skolstyrelse enskildt sörja för de andesvaga
barns undervisning, hvilka stå under deras
målsmanskap;

att kostnaden för undervisningen bör
bestridas af skoldistrikten, hvilka böra omfatta minst
ett landstingsområde eller stad, som ej i
landsting deltager, med bidrag af statsmedel och
rätt till viss årlig afgift af föräldrar eller
målsmän eller, om dessa icke äga tillgång till
af-giftens gäldande, af vederbörande
fattigvårdssamhälle ;

att staten bör draga försorg därom att
erforderlig tillgång på särskildt utbildade lärare för
andesvaga beredes, och jämväl bestrida de
därför nödiga kostnaderna, samt

att staten bör anordna kontroll öfver
ande-svagskolornas verksamhet, för hvilken
kontrollkostnaderna böra bestridas af statsmedel.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till en folksko]läraretjänst i
Järnskog^ Vrml.: 1) And. Larsson i Gräsmark, 2)
vik. på stället Selma Robarth, 3) F. G. Norén
i Fenneslunda.

- Till två folkskollärarebefattningar i
Arvika, Vrml.: 1) G. A. Brandell, 2) Alma Flod,
3) Jenny Ljungcrantz; - 1) E. G. Eurén, 2)
K. P. Skeppstedt, 3) Helena Eriksson.

Valde. Till folkskollärare, kantor och
organist i Smedby, Kalm.: Otto M. Mellberg i
Bäckebo (enhälligt).

- Till folkskollärare i Strömstad: J. H.
Lindstedt.

- Till folkskollärare i Avesta, Kpbg: O. Alin
(ensam sökande).

- Till lärare vid Mårdshyttans folkskola,
Linde bergsförs:g, Öreb.: vik. därstädes K. V.
Örbom (enhälligt).

- Till folkskollärarinna i Mörbylånga, Kalm.:
Ida Hallgren från Gotland (i år utexaminerad
från Kalmar seminarium; 5 sökande).

- Till folkskollärarinna i Avesta, Kpbg:
Ada Brag.

- Till lärarinna vid Karstorps folkskola, S:t
Johannes, Östg.: Hilma O. Jacobsson i Borg
med 2,942 röster. (Emma M. Lundin i
Ockelbo erhöll 1,160 röster.)

- Till vik. folkskollärare och organist i
Holtsljunga, Älfsb.: G. A. Edén i Redslared.

- Till e. o. folkskollärare i Hvetlanda, Jönk.:
O. Thorén (i år utexaminerad från Växjö
seminarium).

- Till e. o. lärare vid Sandvikens bruks
folkskola, Högbo, Gflb.: E, G. Karlinder i
Jönköping. (13 sökande.)

- Till e. o. folkskollärare i Arvika, Vrml.: G.
A. Brandell och K. P. Skeppstedt.

- Till vik. folkskollärare i Sköfde: E. Sahlin
i Naum.

- Till vik. folkskollärare i Nössemark, Älfsb.:
F. G. Norén i Fenneslunda.

- Till e. o. folkskollärarinna i Kung Karl,
Vstm.: Maria Vimmermark (ensam sökande).

- Till vik. lärarinna vid Ljusne folkskola,
Söderala, Gflb.: Anna M. Pettersson i
Torsåker.

- Till .vik. lärarinna vid Sörby folkskola,
Edsberg, Öreb.: Maria Ohlson i Salstad,. Skbg.

- Till småskollärarinna i Torpa, Älfsb.:
Elin Bergström i Slöta.

- Till småskollärarinna i Tegelsmora, Upps. :
Terese Bäckström i Enköping. (37 sökande.)

- Till småskollärarinna i Ringkarleby, Öreb.:
Beda Kruse i Almby.

Till andre lärare vid folkhögskolan i
Grims-löf har antagits fil. kand. G. Paulin.

- En orgel har genom sammanskott
anskaffats till Holmsjö skola i Skabersjö.

- Till prisdomare å orgelharmonier vid
utställningen i Mellerud på Dal den 6 d:s var
utsedd folkskolläraren O. Löfgren.

- Organist- och kyrkosångareexamen aflades i
Skara den 9 d:s af folkskolläraren David
Lundell från Sunnerby.

- Rektorsämbetet vid
folkskollärarinnesemina-riet i Kalmar, som genom rektor af Geijersstams
död blifvit ledigt, förvaltas tills vidare af
adjunkten vid samma seminarium A. Hellner.

- Ett extra nådar vid klockarebefattningen
i Ö. Broby och Emitslöfs församlingar har k.
m:t beviljat aflidne klockaren H. H. A.
Scharf-fenbergs änka.

- Folkskollårarevalet i Enånger, hvarigenom
till skollärare, klockare och organist i
församlingen utsågs hr J. A. Östman i Ramsjö, är
hos Uppsala domkapitel öfverklagadt.

- Föreningen »Svenska folkskolans vänner» har
anordnat ett möte i Linköping den 8-10
instundande augusti. Inbjudning återfinnes här
längre fram i dagens nummer.

- På sin lärares graf har Sjötofta
försam-line, Älfsb., låtit uppresa en vacker grafvård
och sålunda på ett varaktigt sätt hedrat
minnet af under förra året aflidne skolläraren J.
V. Svensson.

- Pedagogiska biblioteket i Stockholm har
efter därom gjord ansökan af k. m:t tilldelats
ett anslag af 1,500 kr., förnämligast tilll inköp
af pedagogisk litteratur och inbindning af
böcker.

- Västgötakretsen af Nordiska lärarnes
helnykterhetsförening sammanträder vid Skara stifts
läraremöte i Trollhättan den 25 och 26 juli
på tid och plats, som under stiftsmötet
meddelas. Se vidare annonsen!

- På födelsedagen den 28 juni uppvaktades
kontraktsprosten I. Strandh i Habo med sång
af en kör, bestående af lärare och lärarinnor
från kontraktets skolor. Prosten S. ville i
hyllningen se sympatier icke blott för sin
person utan ock för det ämbete han förvaltade
samt ett bevis för enighet mellan kyrkan och
lärarekåren.

- Svenska flaggan är anskaffad till Holmsjö
skola i Skabersjö, Mim., Hackva skola, Öreb.,
S. Fågelås, Skbg, Rone båda skolor på
Gotland, Fors folkskola i V. Färnebo, Vstm.,
När-tuna skola, Upps., samt Granveds skola i Floda j
och Tegnebo skola i Björkvik, Södm.

- På sin bröllopsdag den 11 d:s erhöll
lärarinnan Botilda Svensson i Tarstad af Tirups
församling en dyrbar bordservis. En
tacksamhetsadress medföljde gåfvan, hvars
betydelse därjämte tolkades af skolrådets
ordförande och vice ordförande, hvilka framhöllo
brudens 18-åriga trogna verksamhet inom
församlingen.

- Vid slöjdlärareseminariet å Nääs afslöts den
10 d:s den 66:e kursen. I densamma hafva
deltagit 103 personer, hvaraf 20 utländingar.
Representanter för olika nationer framförde,
hvar på sitt tungomål, tacksägelser till
seminariets stiftare hr A. Abrahamson samt dess
föreståndare direktör O. Salomon. Mellan talen
sjöngos flera olika länders folksånger.

- En pedagogisk studieresa skall docenten J.
L. Bager-Sjögren i Lund företaga innevarande
sommar, i det han vid Tysklands universitet
skall studera den vetenskapliga pedagogiken
och taga kännedom om dess tillgodogörande
vid den högre lärarebildningen. Docenten S.
har för sådant ändamål tilldelats ett
statsanslag af 750 kr.

- En högtidlig akt firades nyligen i Lenhofda
kyrka, då kyrkoherden Hagström till afgående
organisten och skolläraren Joel Carlsson
öfverlämnade en subskriberad minnesgåfva,
bestående af ett guldur med kedja samt ett dussin
matskedar af silfver. Gåfvan utgör ett bevis
på församlingens erkänsla till hr G., som nu
efter 55 års troget och träget arbete i kyrkans
och skolans tjänst söker en välbehöflig hvila.

- Hemgång har f or öfv äts i Gäddviks skolhus
i Delsbo, i det att någon eller några
illasinnade personer praktiserat sig in genom ett
fönster och anställt en grundlig husvisitation.
Efter att hafva genomstökat skolsalen och
kastat omkring eller förstört där befintlig
materiel, hafva de undersökt de öfriga rummen j
och kullkastat allt löst. Gärningsmännen äro
ännu okända.

- En minnesgåfva öfverlämnades vid nyligen
hållen examen i Helmershus småskola i
Värnamo landsförsamling till lärarinnan Johanna
Jönsson, som nu efter 31 års arbete af går
från sin befattning. Gåfvan, en prydlig
kaffeservis, öfverlämnades af pastor Andersson, som
därvid i hjärtliga ordalag framhöll
mottagarin-nans förtjänster som en duglig och trogen
lärarinna.

- Om uppsatsskrifningen i folkskolan
diskuterades vid Ystadstraktens skolförenings möte
den 7 d:s. Ämnet föranledde en liflig debatt.
De flestas åsikt tycktes vara den,, att barnen
i skolans öfre afdelning ej borde preparera sina
uppgifter på tafla utan endast på papper, och
att den s. k. kladden borde rättas först, innan
öfningen infördes i den egentliga uppsatsboken.
Diskussionen fick utgöra svar på frågan.

- En förskola för blinda torde komma att
upprättas vid Tomteboda. K. m:t har
nämligen anmodat direktionen öfver blindinstitutet
att inkomma med yttrande och förslag
angående anordnandet af en dylik skola i enlighet
med de af kommittén för ordnande af
undervisningen af sinnesslöa barn m, m. föreslagna
grunder samt att låta uppgöra ritningar och
kostnadsförslag till de byggnader, som för en
sådan skola kunna anses erforderliga.

- Kinda-kretsen behandlade vid sitt årsmöte
den 16 d:s följande fråga: »Huru bör läraren
bäst undgå att i förtid uttömma sina krafter.»
Föreningen ansåg, att läraren hade att akta
sig för öfveransträngning både under semina-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 17:44:57 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1894/0367.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free