- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
143

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 10

SVENSK LÄRARETIDNING.

143

Kredit.
Uigif ter under året:

Centralstyrelsens
årssammanträde.................. 378: -

Revisionen .................. 113: 35

Länsombuden___.......... 101: 58

Årsskriften, häftet II, huf-

vudhäftet.................. 1,531: 26

Utsändning af detta,
cir-kulär^ porton,
skrif-materiel m. m.......... 393: 73

Småskriften, häftet VI,

och dess utsändande... 429: 90

Årsskriften, häftet III,
storstädernas
skolväsende ..................... 149: 23

Insamling af bidrag till
svenska
folkundervisningens historia_____ 20: -

Arvode för
lärjungebibliotekskatalog............... 150: -

Jultomtens och
Tummelitens stipendium till 8
personer ._....._.......... 1,500: -

Julklappens stipendium

till 17 personer......... 595: -

Från 1895 reserveradt
stipendium ._........_____ 250: -

Arvode till sekreteraren 300: -
d:o till sekreterarens
biträde..................... 300: -

Kassaförvaltarens arvode 100: -

Afskrifning å inventarier 10: -

Distributionskostnad för

småskrifter............... 16: 32 6,338: 37

Behållning till år 1897:

I Stockholms Enskilda bank

å deposition pr 3V2 % 3,000: -

å kapitalräkning pr

31/, % ––-.....–....... 1,000: 06

I postsparbanken,
inberäknadt reserverade
Jul-klappsstipendier 70kr. 1,365: 90

Lager af småskrifter ... 374: 20

Inventarier........______ 45: - 5,785: 16

Kronor 12,123: 53

Härjämte anse vi oss böra meddela
följande :

Centralstyrelsen har under året haft ett
i fem dagar pågående årsmöte och
verkställande utskottet icke mindre än 31
protokollförda sammanträden.

I afseende på centralstyrelsens protokoll,
hvilka med bilagor och öfriga handlingar
fortfarande föreligga i ett skick, som
vittnar om ordning och ett samvetsgrant arbete,
vilja revisorerna uttala önskvärdheten af,
att centralstyrelsen låter upprätta ett
fullständigt register öfver detsamma ifrån
första början af föreningens verksamhet.

Kretsarnas protokoll bära i regeln vittne
om noggrannhet och god ordning. P]tt
tjogtal insända protokollsutdrag tyda dock på,
att de i årsskriften intagna anvisningarna
icke af vederbörande beaktats. Några
valprotokoll ha till och med af nämda skäl
måst kasseras.

Pestalozzis minne har under revisionsåret
högtidlighållits genom en af centralstyrelsen
utgifven skrift »Pestalozzi i Stans» samt
genom en minnesfest, anordnad af
centralstyrelsen samt styrelsen för Stockholms
pedagogiska sällskap.

En förteckning öfver for lärjungebibliotek
lämpliga böcker har genom centralstyrelsens
försorg blifvit upprättad.

Utgifvandet af de värderika illustrerade
förteckningarna öfver » Undervisningsmateriel

för folkundervisningsanstalter» har under
året fortgått utan kostnad för föreningen.

Såsom af räkenskapssarnmandraget
framgår, har föreningens kapitalbehållning under
året nedgått, en uppenbar följd af det
stora omfång, årsskriften för organfrågans
skull fått.

Revisorerna hafva riktat sin
uppmärksamhet därpå, att Julklappens stipendier
för bevistande af akademiska feriekurser
utdelats under det gångna året på ett sätt,
som revisorerna icke funnit fullt
tillfredsställande, men då centralstyrelsen vid
årsmötet innevarande år uppställt vissa
principer för utdelningen af dessa stipendier,
vilja revisorerna ined anledning af detta
förhållande låta därvid bero.

Centralstyrelsens räkenskaper äro med
reda och god ordning förda samt
vederbörligen verificerade; säkerhetshandlingarna

| hafva inför revisorerna blifvit företedda.

l Såväl med anledning häraf som ock på

i grund af centralstyrelsens omfattande arbete
i allmänhet för föreningens utveckling få
vi hemställa,

att föreningen ville bevilja full och

j tacksam ansvarsfrihet för 1896 års rä-

I kenskaper och förvaltning.

l Stockholm den 27 februari 1897.

l Nils Lundahl. Otto Bejbom. And. Lindén.

seminarierektor i Uppsala.

Efter aflidne rektor Y. Norlén har
Uppsala folkskollärareseminarium nu fått ny
rektor. I enlighet med domkapitlets förord
har nämligen k. m:t sistlidna fredag utnämt
och förordnat rektorn vid Karlstads
folkskollärareseminarium fil. kand. Johan Henrik
Bergendal att vara rektor vid
folkskollärareseminariet i Uppsala.

Johan Henrik Bergendal är född den 9
september 1845 i Färgelanda å Dalsland.
Fadern blef sedermera kyrkoherde i norra
Bohuslän. Efter aflagd studentexamen år

1865 erhöll B. genast förordnande som
vikarierande adjunkt vid Lunds
folkskollärareseminarium. Två år senare - alltså vid
endast 22 års ålder - utnämdes han till
ordinarie adjunkt vid samma seminarium.
Här verkade han till 1883, då han efter
numera kanslirådet C. Y. Kastman tillträdde
rektorsbefattningen vid Karlstads
folkskol-lärareseminarium.

Åren 1882-83 var han folkskoleinspektör
inom Lunds stift och från 1884 i ett
kontrakt i Karlstads stift.

Rektor Bergendal har dessutom hunnit
med åtskilligt annat. Under
adjunktstjänstgöringen i Lund fortsatte han sina studier
med det resultat, att han 1875 aflade fil.
kandidatexamen. Därefter var han under
några år lärare vid Lunds privata
elementarläroverk, l Karlstad har han sedan 1894
varit föreståndare ’och förste lärare vid
landstingets småskollärarinneseminarium.

I senaste folkskoleinspektörsmötet tog han
verksam del, och vid 1893 års kyrkomöte,
af hvilket han var medlem, kämpade han
som bekant energiskt på samma sida som
biskop Billing.

Folkskollärarnes föreningsverksamhet har
icke någon vän i rektor Bergendal. Han
har hittills förmått hindra framkomsten af
hvarje lärareförening i Karlstad, och då de
värmländske folkskollärarne sökte få till
stånd ett stiftsskolmöte i Karlstad, hindrade
han detta så länge som .möjligt. Då
mötet efter 13 års uppskof ändtligen kom
till stånd, reste han under mötesdagarna
från staden for att slippa vara närvarande.
Dessförinnan uppgifves han hafva påverkat
domprosten, så att både domkyrkan och
folkskolehuset voro stängda för mötet. Biskop
Rundgrens inledningspredikan måste därför
hållas i allmänna läroverkets högtidssal.

Få nu se, om det skall lyckas rektor B.
att utrota de lärareföreningar, som finnas
i Uppsala och dess omnejd!

Riksdagen.

Förmiddagsläsning.

Första kammarens tillfälliga utskott
n:r l har behandlat friherre C.
Kling-spors motion och andra kammarens
tillfälliga utskott n:r l hr L. J. Janssons i
Djursätra motion. Båda motionerna gälla
tiden för den dagliga undervisningen i
folkskolorna, och de båda utskotten hafva
kommit till alldeles samma resultat, ehuru
med något olika motivering.

Första kammarens utskott redogör för
motionen och återgifver fullständigt de
skäl, som af kommitterade för
ordnandet af folkundervisningen i rikets större
städer blifvit anförda mot
sammanhängande lästid, hvarefter utskottet yttrar:

Då utskottet nu går att för egen del
yttra sig i frågan, tvekar utskottet ej att
såsom sin mening uttala, att
folkskolestadgan bör så mycket som möjligt lämpa sig
för de olika och växlande behofven inom
de särskilda kommunerna, samt att, därest
en sådan anordning, som motionen afser,
på sina ställen finnes önskvärd och
ändamålsenlig, den må kunna genomföras utan

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0147.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free