- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
234

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 17 (800). 28 april 1897 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

234

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 17

Till följd af många hindrande
omständigheter bland andra den, att rum ej kan
erhållas i Leksand för

Västerås stifts 3:e skolmöte

på den för mötet bestämda tiden i slutet af
juli, ser sig den för mötets anordnande
tillsatta bestyreisen nödsakad att till följande år
uppskjuta åtgärderna för mötets
sammankallande.
Bestyreisen för Västerås stifts 3:e skolmöte.

TJÄNSTSÖKANDS.

Ordinarie folkskollärare,

som aflagt organistexamen och är kompetent
att undervisa i slöjd, önskar under
sommarferierna, omfattande tiden från medio af maj
till medio af augusti, erhålla vikariat helst å
plats med förenade tjänster eller enbart vid
skola, för så vidt tillfälle till fortsatt öfning
i orgelspeliiing finnes. Goda examens- och
tjänstgöringsbetyg kunna företes.
Reflekterande härå hänvände sig till K. V. Holmer,
adr. Nittkvarn.

Vikariat

önskas snarast möjligt af en ung,
nyexaminerad organist och kyrkosångare.
Pretentioner måttliga. Reflekterande hänvände sig till
undertecknad.

Orup pr Hör i april 1897.

M. Lindberg.
Folkskollärare.

Å Fredrika-Bremer-förbun
dets byrå, Stockholm,

finnas anmälda kvinnliga arbetssökande,
såsom: svenska och utländska lärarinnor för
hem och skolor, kontors-, affärs- och
skrifbiträden, husföreståndarinnor, sällskap och
biträden i hem, bonner, föreläserskor,
gymnaster, sjuksköterskor m. fl.

LEDIGA TJÄNSTER.

Till en vid Eeymyre glasbruk i Skedcvi
skoldistrikt af Östergötlands län nyinrättad

folkskollärarebefattning

ingifvas ansökningar till skolrådet (adr.
Haga-ryd) före den 20 nästkommande juni. Lön
enligt lag. I stället för kofoder betalas 75
kr. årligen.

Lärarinneplats

vid fast småskola i Gillberga församling af
Södermanlands län är ledig att tillträdas l
nästkommande augusti med en årlig lön af
300 kr. förutom husrum och vedbrand och
sökes före 15 nästk. juni hos skolrådet i
Gillberga under adress Eskilstuna.

Vikariat.

Pä grund af sjukdomsfall finnas vid Visby
stads folkskola tvänne vikariat för
examinerade manliga lärare under den återstående
delen af innevarande termin, t. o. m. l nästa
juni, att efter skedd underrättelse om
sökandes antagande genast tillträdas. Lönen utgår
efter 96 kronor 88 öre pr läsmånad.
Ansökningshandlingar, ställda till skolrådet i Visby,
insändas ofördröj ligen och senast innan deri
4 nästinstundande maj.

Visby den 22 april 1897.

Skolrådet.

Vid Örebro och Värmlands
läns döfstumskola

komma två extra lärarinnebefattningar att
tillsättas. Den hvardera befattningen
åtföljande lönen är 900 kr. jämte 200 kr. i
hyresersättning för läsår. Ansökning, ställd till
styrelsen och åtföljd af erforderliga betyg,
insändes före den 10 juni till rektor J.
Blomkvist, döf stumskolan, Örebro.

Nu ledigt vikariat.

För tjänstens uppehållande vid Fäggeby
fasta folkskola i Stora Skedvi socken af Falu
län under återstoden af vårterminen, kanske
äfven för längre tid, önskas en kompetent
folkskollärare eller lärarinna.
Undervisningsskyldighet och löneförmåner efter lag.
Sökande insände med första
ansökningshandlingar till skolrådets i Stora Skedvi
ordförande, adress Kvista.

Vid skolan för andesvaga.

(idiotanstalten) å Stretered kungöras härmed
två lärarinneplatser lediga att tillträda 15
nästk. augusti. Tjänsterna, som tillsättas på

3 månaders ömsesidig uppsägning, sökas hos
undertecknad inom 80 dagar från dato.
Kompetensvillkor: småskollärarinneexamen med
goda vitsord. Lön 300 kr., bostad med bränsle,
kost, tvätt och ljus.

Närmare upplysningar på begäran.
Stretered, Mölndal, den 24 april 1897.

Hak. Jönsson.
Föreståndare.

En ordinarie lärarebefattning

vid Hellefors bruks fasta folkskola kungöres
härmed till ansökan ledig hos skolrådet
under adress Hellefors inom sextio dagar från
l april.

Ersättning för kofoder 80 kronor.

Öfriga löneförmåner efter lag.

Vikariat

vid Valleberga folkskola är på grund af
sjukdom ledigt nu genast till den 15 juni för
examinerad skollärare. Lön enligt lag.
Ansökningar jämte betyg torde ofördröjligen
insändas till undertecknad, ordförande.

Ekeby, Malmöhus län, den 23 april 1897.
_____’’ ______A. Mathiasson.

Till lediga läraretjänsten vid

Tofta och Glosheds am-

bulatoriska folkskola

i Torsby församling i Göteborgs och Bohus
län kunna kompetenta sökande - lärare eller
lärarinnor - anmäla sig hos skolrådets
ordförande i Torsby, adress Harestad, inom
sextio dagar efter det denna annons första gången
blifvit införd i Post- och Inrikes tidningar.
Lön efter lag.

Torsby och Harestad den 9 april 1897.
__________Skolrådets ordföran d e.

Plats

att tillträda den l nästa juli finnes för
examinerad småskollärarinna vid folkskolan i Hjo
stad och sökes hos skolrådet senast den 20
nästa maj.

Lärarinnan erhåller årligen 300 kr. i lön,
50 kr. till vedbrand och fri bostad (l rum och
kök). Undervisningsprof fordras.

Hjo den 23 april 1897.

Olof Hedén.
Skolrådets ordförande.

Läraretjänsten

vid Köpings församlings i Kalmar län fasta
folkskola, hvarmed församlingen beslutat från
den l januari 1900 förena klockare- och
organisttjänsterna, kungöres härigenom till
ansökan ledig inom 60 dagar från ledighetens
första kungörande i Post- och Inrikes tidningar.
Skollärarelön enligt lag. Klockare- och
organistlönerna 210 kronor. Alldeles invid gamla
folkskolehuset prydligt, nytt boställshus med

4 rum, kök, visthuskammare, källare, stor vind
m. m. Skolan belägen i naturskön trakt
något öfver 1/4 mil från Borgholms stad och
badort. Sökande bör jämte till kyrko-skolrådet
ställd ansökan bifoga i lag föreskrifna betyg
m. m. för alla tre tjänsterna, hvilka skola en
gång samtidigt afträdas. Som slöjdskola för
gossar är beslutad, erfordras intyg om
undervisningsskicklighet i slöjd. Prof för tjänsterna
fordras.

Skolrådet.

En ledig lärarinne-

befattning i småskolan vid härvarande
Elementarläroverk för flickor med en årlig lön af
500 kronor samt med skyldighet ätt, om så.
påfordras, bestrida sångundervisningen i
småskolan, sökes hos skolans styrelse före
utgången af instundande maj månad.
Landskrona den 15 april 1897.

Styrelsen.

Ny ansökningstid.

Ordinarie foMollåraretjånsten

vid Ryda-Drabo flyttande folkskola inom Öp
peby skoldistrikt förklaras härmed ledig att
sökas inom 60 dagar från den dag, då denna
annons första gången varit införd i Post- och
Inrikes tidningar (den 22 april 1897). Lön:
den i lag bestämda kontanta minimilön jämte
2 rum och kök i Ryda skolhus och l rum
och kök i Drabo skolhus, då undervisning där
pågår, »nödigt bränsle», planteringsland vid
Ryda skolhus samt kofoders er sättning med
8,25 hl. råg in natura. Ansökningar ställas
till Skolrådet i Oppeby, adress Hägerstad.

Ordinarie lärarebefattningen

vid Båtstorps fasta folk- och småskola inom
Hällestads skoldistrikt af Östergötlands län
sökes inom 60 dagar, räknadt från första
kungörandet i Post- och Inrikes tidningar, hos
skolrådet under adress Hällestad. Lön enligt
lag samt för fortsättningsskola 100 kr.
Skolhuset {/, mil från järnvägsstation.

Skolrådet.

Stockholms folkskolor.

Ansökningar till extra ordinarie manliga och
kvinnliga lärarebefattningar under nästa läsår
kunna inlämnas till Folkskoleöfverstyrelsen
(Stockholm, Fredsgatan 19) före den l juni
kl. 12.

Lärare eller lärarinna, som förut till
styrelsen insändt betyg öfver aflagd seminarieexamen,
kan hänvisa till dessa. ..

Öfverstyrelsen.

Lärarinnebefattningen

vid Karlsholms fasta småskola i Or tomta
socken af Östergötlands län sökes hos skolrådet
inom utgången af maj månad detta år.
Tillträdet sker nästkommande l juli. Lön 300
kronor jämte ett rum och kök samt vedbrand
Örtomta den 22 april 1897.

Skolrådet.
Adress Ringstorp.

Läraretjänsten

vid Ramstorps fasta folkskola inom Risinge
skoldistrikt kungöres härmed till ansökan
ledig. Lön efter lag. För närvarande är med
befattningen förenad undervisning i
fortsätt-ningsskola, för hvilken arvodet utgör 150 kr.,
och undervisning i manlig slöjd, för hvilken
arvodet utgör 100 kr. Kofodersersättning 100
kr. Särskild småskola finnes. Bostad
bestående af 2 rum och kök. Ansökningstiden
utgår 60 dagar efter första kungörandet häraf
i Post och Inrikes tidningar. Ansökningar
adresseras till

Skolrådet i Risinge.
Adr. Finspång.

Ordinarie lärarebefattningen

vid flyttande folkskolan Njölhult-Åbyboda
inom Horns församling i Östergötland är
ledig till ansökan inom 60 dagar efter
annonsens första införande i Post- och Inrikes
tidningar. Löneförmåner enligt lag.
Ansökningar kunna insändas till

Skolrådets ordförande.
Adress Horn.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0238.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free