- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
278

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 20 (803). 19 maj 1897 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

278

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 20

Autografier och porträtt af framstående
personer, utgifna af P. Lindell. Sthm, C. E. Fritzes
k. hofbokhandel (i distr.). Haft. 14. 3 kr.

Illustrerad familjebibel. Jubileumsupplaga.
Sthm, Fröléen & k:i. Haft. 1-3 å 35 öre,

Vergleichende Uebersicht der vier Evangelien
in unyerktirztem Wortlaut von S. E. Veras.
Leipzig, Verlag von P. van Dyk.

Fram öfver Polarhafvet af Fridtjof Nansen.
l Sthm, Albert Bonnier. 8:e-12:e haft. å 65 öre.

Uppfinningarnas bok. Ny fullständigt
omarbetad upplaga, utgifven af A. Berglund. Sthm,
Aktiebolaget Hiertas bokförlag. Haft. 4-6 ä
60 öre.

Populär astronomi af Camille Flammarion.
Sthm, Albert Bonnier. Haft. 21-23 ä 50
öre.

Illustrerad handbibel, innehållande Gamla
och Nya testamentet med öfver 1,000
illustrationer. Sthm, C. & E. Gernandt. Haft, 14
-18 å 35 öre.

Illustrerad kyrkohistoria af Ragnar Thomsens.
Sthm, Fröléen & k:i. Haft. 13-15 å 30 Ore.

Läsning för hemmet. Valda skrifter utgifna
af Elisabet Kjellberg och Natanael Beskow.
2:a haft.

Kristi lifsgärning. Ett exegetiskt-dogmatiskt
försök af P. Wollin. Lund, Gleerupska
universitetsbokhandeln (i distr.). 2:a haft. 50
öre.

Om tillverkningskostnad och försäljningspris,
kapital och dess afkastning m. m. af C. G. V.
Eääf. Sthm, I. Hseggströms förlagsexp. (i distr.).
2 kr.

Den heliga skrifts länder och orter af d:r Fr.
A. Strauss och O. Strauss. Sthm, F. och G.
Beijer. Haft. 25-32 å 25 öre.

Flavianus af A. Guiraud. Sthm, John E.
Nilsson. Haft. 17-24 å 25 öre.

Handbok för köpmän af Carl Fliesberg.
j Sthm, Fahlcrantz & k:i. 2:a o. 3:e haft. ä
50 öre.

Viktor Rydbergs skrifter. Sthm, Albert
Bonnier. Haft. 19-22 å 50 öre.

Beckers världshistoria. Sthm, Albert Bonnier.
Haft. 40. 50 öre.

Om Kong Kristian VIII:s planer med
Ilen-syn til Sorö Akademi af H. Rosendal.
Köbenhavn, Karl Schönbergs förlag. "

Franska revolutionen år 1789-1799 af
Bering Liisberg. Sthm, Albert Bonnier. 3:e
haft. 60 öre.

Bibeln i vetenskapens ljus af teol. d:r
Cun-hinghain Geikie. Sthm, Joh. Nilsson. Haft.
l o. 2 ä 20 öre.

Katarina II af Ryssland. En kejsarinnas
roman af prof. K. Waliszewski. Sthm, Albert
Bonnier. 2:a o. 3:e haft. å 50 öre.

Jorden rundt. Världen sådan den är i dag
af T. de Witt Talmage. Sthm, Bohlin och
k:i. 5:e haft. 40 öre.

Vid hemmets härd. Läsning vid
fridsstun-der i familjekretsen af C. A. Swensson. Sthm,,
Bohlin & k:i. 7:e o. 8:e haft å 35 öre.

Läsning för folket, utgifven af Sällskapet för
nyttiga kunskapers spridande. Haft. l 30 öre.

Vid aftonlampan» Berättelser af Gustaf
Se-gerstéen. Sthm, Bohlin & k:i. 50 öre.

Kriget. Bilder från krigsskådeplatsen 1897.
Sthm, Albert Bonnier. Första häftet. 50 öre.

Nordisk Tidskrift. 3:e haft. - Verdandi. 2:a
haft. - Vor Ungdom. 2:a haft. - Dagny.
3:e haft. - Nystavaren. 4:e haft. -
Slöjdundervisningsblad från Nääs. N:r 4. -
Hälsovännen. N:r 10. - Trädgårdstidningen. N:r 15.
- Djurvännernas Tidning. N:r 5.

FRIA ORD.

Tacksägelse.

Till hr prosten Grundell och alla, som
medverkat för småskolepersonalens
löneförbättring, frambäres härför med högaktning vår
djupt kända tacksamhet.

Många lärarinnor i Skåne.

Sommarkurserna i
Uppsala 1897.

Likasom under somrarna 1893 och 1895
anordnas äfven instundande sommar i
Uppsala för en större allmänhet afsedda
vetenskapliga föreläsningar i olika ämnen, med
experiment, förevisningar, exkursioner och
diskussioner.

Till deltagande i dessa 1897 års
SOHl-markUPSeP i Uppsala inbjuda vi härmed
vänligen lärare och lärarinnor vid allmänna
läroverk, flickskolor, folkhögskolor och
folkskolor och för öfrigt en hvar, som vill och
tror sig kunna af vår undervisning draga
fördel.

Kurserna hållas å universitetets lärosalar
och institutioner.

De taga sin början lördagen den 14

augusti kl. l 6. m., och afslutningen

äger rum lördagen den 28 augusti
kl. 12 m.

Undervisningen anordnas i form af dels

a) tvänne parallella serier, mellan hvil-

.ka. deltagarne anmodas att vid anmälan välja,

dels b) fristående kurser, som hållas å

andra timmar än de föregående och, i mån
af tid och utrymme, äro tillgängliga för
deltagarne i parallellserierna.

A. Parallellserier:

I. Historisk grupp (Medeltiden).

Doc. K. Ahlenius: Land och folk på
1400-och 1500-talen.

Lektor J. Bergman: Ett urval ur
medeltidens poesiskatter i svensk tolkning.

Doc. J. A. Eklund: Medeltida uppfattningar
af religionens förhållande till andra
lifsom-råden.

Prof. K. R. Geijer: Medeltidens
undervisnings- och uppfostringsväsende.

Riksantikvarien H. Hildebrand: Den
kyrkliga konsten under medeltiden (eventuellt).

Lic. K. Hildebrand: Stockholms historia
under medeltiden.

Prof. H. Hjärne: De skandinaviska
unionerna under medeltiden.

Doc. V. Lundström: Humanismen.

Doc. E. Meyer: Kort öfversikt öfver
medeltidens svenska litteratur.

Doc. J. F. Nyström: Handel och näringar
under medeltiden.

Prof. V. Sjögren: Några drag ur den
svenska medeltidens rättslif.

Lic. R. Steffen: Sveriges medeltida
folklitteratur.

II. Naturvetenskaplig grupp.

Stud. J. G. Andersson:. Om hafvets geologi
(med exkursion).

Prof. O. Hammarsten: Fysologisk kemi.

Prof. H. H. Hildebrandsson: Om Sveriges
klimat.

Doc. Ludv. Johansson: Om hörsel och
jämn-viktsorgan.

Doc. O. Josephson: Om mekaniskt arbete
och energi.

Prof. F. R. Kjellman: Of versikt af hufvud
-riktningarne i blomväxternas utveckling.

Doc. A. Langlet: Om förbränning.

Doc. C. Viman: Om bergens uppkomst,

Prof. K. J. ’Ångström: Om ljud och ljus
(ined experiment).

Laborator Hj. Öhrvall: Om hörselsinnet.
B. Fristående kurser;

Lic. R. Arpi: Om Islands äldre historia och
litteratur.

Lektor J. Bergman: Bilder från det
moderna Hellas (med skioptikonbilder).

Prof. J. A. H. Hammar: Ögats gröfre
anatomi (dissektionskurs). !

Prof. H. Hjärne: Polens undergång.

Prof. F. A. Johansson: De
gammaltestamentliga skrifterna (eventuellt).

Prof. K. F. Johansson: Några drag ur
Indiens kulturhistoria.

Prof. A. Noreen: Inledning till
modersmålets prosodi.

Kand. E. Svensén: Sverige och dess grannar.

l syfte att för åhörarne lätta
uppfattningen af föredraget och stödja minnet
komma åtminstone för en del af ämnena
tryckta grundlinjer att vid kursernas början
utdelas.

Universitetets arkeologiska, zoologiska och
geologiska samlingar m. m., botaniska
trädgård och bibliotek komina att på bestämda
tider förevisas af vederbörande lärare och
tjänstemän.

Ytterligare upplysningar lämnas i
program, som längre fram kommer att
tillsändas anmälda deltagare.

För tillträde till sommarkurserna fordras
inga som helst examina eller betyg. För
kostnadernas betäckande erlägger hvarje
deltagare vid anmälan eller vid
tillträdeskortets mottagande en afgift af 10 kr. Man
och hustru tillsammans betala hvardera half
afgift. Tillträdeskortet gäller för den
parallellserie, till hvilken deltagare anmäla sig,
samt i mån af lärosalarnes utrymme äfven
för annan parallellserie ocli för de
fristående kurserna.

Nedsatta reseafgifter å statens järnvägar
kunna påräknas.

Anmälningar, med uppgift om hvilken
parallellserie deltagare väljer och i hvilka
fristående kurser han önskar deltaga, torde
insändas så snart som möjligt och
adresseras till Sommarkursernas byrå,
Uppsala, som meddelar alla nödiga upplysningar
för resan i sammanhang med
tillträdeskortets utdelning. Byrån anskaffar på
deltagares vid anmälan framställda önskan rum
och samfälld spisning till möjligast billiga
pris. Om afgiften ej vid anmälan bifogas,
sändes tillträdeskortet mot postförskott.

I samband med årets sommarkurser
kommer äfven att anordnas en fransk
Språk-kurs, afsedd för dem, som förut äro
mäktiga franska språket. Till denna språkkurs,
som tager sin början redan den 9 augusti
och fortgår till och med den 28 i samma
månad, är en särskild inbjudan utfärdad;

Vi drista utbedja oss, att tidningspressen
benäget ville, i den goda sakens intresse,
åt denna vår inbjudan gifva den största
möjliga spridning.

Uppsala i maj 1897.

Organisationskornmitterade:
Adolf Noreen. J. A. Lundell. H. Y. Tottie.

A. Wirén. Hj. Öhrvall.n
Föreståndare för byrån: August Åkerlindh.

Pensionsbref,

utfärdade den 17 april 1897.

Folkskollärarnes pensionsinrättning.

1,896.- Sofia. E. M. von Ehrenheim, Säf snäs,
Kpbg. 675 kr., fr. l jan. 1398.

1,897. G. A. Wollter, Ölme, Vrml.
525 kr., fr. l juli 1897.

Folkskollärarnes änke och pupillkassa.

704. N.- 0.,Emmelins änka o. l barn, Ö.
Broby, Krist.
210 kr., fr. l april 1897.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0282.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free