- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
681

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 47

SVENSK LÄRARETIDNING.

681

En på två stationer flyttande

folkskolläraretjänst

i Slätthögs församling sökes hos skolrådet
före den l januari 1898. Lönen efter lag.

Vikarie

vid fast folkskola under minst tre månader
(möjligen längre, beroende af ordinariens
hälsotillstånd) från den 8 nästkommande januari
sökes. Man hänvände sig snarast möjligt till
Carl Axel Möller.

Kyrkoherde.
Norra Vram den 17 november 1897.

Till tvänne vid Visby stads folkskola lediga

ordinarie lärarebefattningrar

kunna kompetenta, i sång väl vitsordade
lärare ingifva sina till skolrådet i Visby ställda
ansökningar inom sextio dagar efter den 30
sistl. oktober.

Löneförmånerna, som för närvarande
utgö-/ ra 1,000 kronor i ett för allt med två
ålderstillägg å 100 kronor efter resp. 5 och 10 års
oförvitlig tjänstgöring inom distriktet, äro
enligt kyrkostämmans den 25 i förra månaden
fattade beslut bestämda att f. o. m. början
af nästa kalenderår utgå ined 800 kronor i
egentlig lön jämte två ålderstillägg å 200
kronor efter här ofvan angifna grunder, hvartill
kommer 300 kronors ersättning för i lag
föreskrifna naturaförmåner.

Visby den 17 november 1897.

Skolrådet.

Folkskollärarbefattningen

i fast folkskola med 8 kalendermånaders
undervisningsskyldighet för år i förening med
organist- och klockarebefattningen i Bergunda
församling i Kronobergs län sökes inom 60 dagar,
räknadt från den dag, då detta
tillkännagifvande är första gången synligt i Post- och
Inrikes tidningar. Löneförmånerna åtnjutas och
uppbäras i öfverensstämmelse med gällande
k. författningar. För undervisning i
fortsättningsskolan uppbäras i ersättning 100 kronor.
Ansökningarna ställas till kyrko- och
skolrådets ordförande under adress:

Gustaf Viljen,
Bergunda, Häppe.

En e. o. folkskollärare-

tjänst,

ambulerande tillsvidare mellan Geresta och
Marieberg och med underlag af småskola,
ambulerande mellan samma stationer, sökes
hos Bjärtrå skolråd under adress Nyland den
18 instundande december af vid
folkskoleseminarium examinerad lärare eller lärarinna.
Lön 600 kronor kontant jämte 100 kronor i
kofodersersättning, husrum tillsvidare
bestående af 2 rum och kök på hvartdera stället,
samt vedbrand.

Bjärtrå pr Nyland den 15 november 1897.
Skolrådets ordförande.

En ordinarie lärare-

och

en ordinarie
lärarinnebefattning

vid Gäfle stads folkskolor med lön i ett för
allt för den förra af 1,500 kronor jämte två
lönetillägg, hvartdera å 250 kronor, efter
resp. 5 och 10 års väl vitsordad tjänstgöring
och för den senare af 1,000 kronor jämte två
lönetillägg, hvartdera å 100 kronor, efter
samma tiders lika vitsordad tjänstgöring samt
med de villkor och förbindelser i öfrigt, som
gällande förordningar, reglemente och
särskilda beslut af församlingen innehålla, sökas
inom 60 dagar efter första kungörandet häraf
i Post- och Inrikes tidningar hos

Skolrådet i Gäfle.

Vikarietjänst

vid en å tvänne stationer flyttande folkskola
i nedanskrifna församling kan från den l
januari 1898 tills vidare erhållas, om ansökan
jämte präst- och examensbetyg m. fl. ingifves
till skolrådet före den 20 december 1897. För
ifrågavarande tjänst, som blir ordinarie nästa
år, är lönen enligt lag.

Torhamn (Blekinge) deri 17 november 1897.

Skolrådet.

Vikariat

vid en folkskola i Ny församling af
Värmlands län från och ined nästa års början är
ledigt att söka hos skolrådet därstädes under
adress Ottébol föie den 20 nästkommande
december. Upplysningsvis omnämnes, att
platsen, förenad med klockarebefattningeii och
skyldighet att sköta orgelspelningen i kyrkan,
kominer att kungöras ledig såsom ordinarie
under loppet af nästa år.

Ny församling & Ottébol den 12 november
1897. Skolrådet.

Förenade folkskollärare-,
organist- och klockaretjänsterna
inom Håbo Tible

församling, Uppsala län, kungöras härmed
lediga till ansökning hos församlingens
skol-och kyrkoråd (adress Håtuna prästgård, Häg~
geby) inom 60 dagar från första kungörandet
i Post- och Inrikes tidningar. Löneförmåner
pr år: a) vid folkskolläraretjänsten: kontant
kr. 700, tjänlig bostad, nödigt bränsle,
kofoderlösen, enligt lag; b) vid organisttjänsten:
kontant kr. 150; c) vid klockaretjänsten:
af församlingen garanteraclt af kastnings värde,
kr. 150, af klockarebostället, som af
klockaren disponeras mot en årlig lösen till kyrkan
af 2 tunnor spanmål efter de 10 senaste årens
medelmarkegångspris, enligt k.
kammarkolle-gii utslag, dessutom för vaccination af hvarje
person, som kan vaccineras, 50 öre och af
församlingen 2 kollekter. Skyldigheterna
bestämmas i gällande skollag och
skolreglemente, kyrkolag och instruktion för
ärkestiftets kyrkobetjänte samt, vaccinationsstadgar.
Klockaren ombesörjer på egen bekostnad laga
klämtning och förstagångsringning till
gudstjänsterna. Folkskolan har underlag af
särskild småskola. Prof fordras. Kesebiclrag
högst 15 kr. till de två föreslagne, som icke
få tjänsterna. Afgång från en af dessa
tjänster medför skyldighet att samtidigt frånträda
de öfriga.

Håbo Tible den 18 november 1897.

Skol- och kyrkorådet.

Lärarinnetjänsten

yicl Mackmyra småskola af Valbo församling
må sökas före den 15 december. Lärotiden
är 8 månader af året, 30 timmar i veckan.
Påkallar barnantalet läsning ined olika
klasser på skilda timmar af dagen, blir
undervisningstiden 9 månader af året med 34 timmar
i veckan. I förra fallet är lönen utom bostad
och bränsle 360 kr., i senare fallet 400 kr.
Skolan är förlagd i hyrd lokal men skall
under ett kommande år flyttas till ett skolhus,
som nu uppföres i närheten af Valbo
järnvägsstation. Önskligt är att blifvande
lärarinna ville åtaga sig undervisning i kvinnlig
slöjd. Arvodet därför blir minst 50 kr. pr
år. Ansökningar ställas till Valbo skolråd
under adress Valbo prostgård, Gäfle.

Vikariat.

Som folkskollärare-, organist- och
klockare-tjänsterna i Tutaryds församling komma att
bestridas af gemensam vikarie från den l
januari 1898 till dess blifvande ordinarie
innehafvare desamma tillträdt, äga därtill
kompetenta sökande att ofördröjligen och senast
före den 10 nästkommande december sina
ansökningshandlingar insända under adr.
’Ryssby, till
Ordföranden i kyrko- och skolrådet.

Lärarinnetjänsten

vid en på två stationer flyttande småskola
inom Torups församling, Hallands län, sökes
hos skolrådet före den 31 december detta år.
Lön 300 kronor jämte fri bostad och
vedbrand.
Torup den 15 november 1897.

Joh. Gadd.
Skolrådets ordförande.

Ledig småskollärarinnetjänst

finnes att tillträda i Fuxerna församling den
15 nästa januari. Skolan är under 5
månader af läsåret förlagd till Lilla Edet, den
återstående tiden flyttar den mellan tvänne
därinvid belägna platser. Lästid 34Y2 veckor ined
28 timmar i veckan.

Lön 300 kronor jämte 114 kronor i
ersättning för bostad och vedbrand. Kyrkligt
sinnade sökande anmäle sig före den 20
december hos skolrådets ordförande under adress
Romeled pr Upphärad.

Vikariat.

Examinerad vikarie, lärare eller lärarinna,

sökes för fasta folkskolan vid kyrkan i Tegneby

församling å Oroust under nästa vårtermin,

som börjar den l februari. Lön efter lag.

Iléberg & Tegneby den 15 november 1897.

Dän. Vannberg.
Ordförande i skolrådet.

Lärarinnetjänsten

vid fasta mindre folkskolan i Glöshult af
Drängsereds församling med årlig lön af
trehundra kronor jämte husrum och vedbrand,
årlig undervisningstid af åtta månader och
sex månaders ömsesidig uppsägningstid sökes
hos skolrådet före den 20 nästa december.
Tjänsten tillträdes nästa nyår.

Drängsered, Hallands län, den 15
november 1897.

Skolrådets ordförande.

Vikariat,

Från och med den l januari till den l juli
1898 önskas en vikarierande folkskollärare,
organist och klockare i Norrby ås församling,
Örebro län. Skollärarelönen enligt lag,
organist- och klockarelönen 200 kr. efter år
räknadt. Sökande anmäle sig hos kyrko- och
skolrådets ordförande i Norrbyås, adr. Stora
Mellösa, fore den 15 inst. december.
Beställningarna, som äro förenade, anslås lediga i
början af nästk. år.

Förenade folkskollärare-,
organist- och
klockarebefattningarna

inom Boda församling, Kopparbergs län,
kungöras härmed lediga till ansökning inom 60
dagar från första kungörandet häraf i
Post-och Inrikes tidningar. Skollärarelönen enligt
lag; kofodret ersattes med 85 kr. om året.
Slöjdskola är med platsen förenad; lönen
härför utgår med 75 kr. om året. Organistlönen
150 kr.; klockarelönen 50 kr. Biträdande
lärare linnes. Prof komma möjligen att fordras.
Ansökningar insändas under adress skolrådets
ordförande, Böda, Of vanmyra.

Vikariat

vid nyinrättade fasta folkskolan i Västerbo
inom Ockelbo skoldistrikt, Gäfleborgs län,
hvilket vikariat begynner den 15 januari 1898,
är till ansökan ledigt. Ordinarie tjänsten
tillsättes snarast möjligt under vårterminen. Lön
enligt lag. Skolan är belägen J/2 m^ från
Amots kapell i naturskön trakt. Skolhuset,
uppfördt för några år sedan, erbjuder god
bostad. Barnantalet 45. Underlag af
småskola finnes ej. Ansökan af kompetent
lärarinna eller lärare ingifves till undertecknad
före den 15 nästk. december.
Ockelbo den 11 november 1897.

E. G. Ljungqvist.
Skolrådets ordförande.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0685.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free