- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 18:e årg. 1899 /
299

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 18. (905.) 3 maj 1899 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 18

SVENSK LÄliABETIDNING.

299

Tvänne lärarinnetjänster

äro lediga i Norrbo-Bjuråkers skoldistrikter,
den ena i Frisbo-Skärås flyttande mindre folk
skola i Bjuråker, den andra i
Norrbobyii-Fönebo flyttande mindre folkskola i Norrbo.
Lönen är 350 kronor samt 70 kronor för
undervisning i flickslöjd, hvartill kompetens
erfordras. Tillträde höstterminens början detta
år. Ansökning, åtföljd af vederbörliga
kom-petenshandlingar, insändes före den 15
instundande juni till

Ordföranden

i Norrbo-Bjuråkers skolråd.

Adress Bjuråker.

Folkskollärarebefattningen

vid Laxne fasta folkskola inom
Gåsinge-Dillnäs skoldistrikt, förenad med organist- och
klockaretjänsterna i Dillnäs församling, är till
ansökning ledig. De senare tjänsterna
tillträdas den l maj 1900. Löneförmånerna för
lärarebefattningen utgå pr år med 600 kr.
kontant, lösen för kofoder 70 kr. och
naturaförmåner enligt lag, för organisttjänsten
med 175 kr. och för klockaretjänsten med 100
kr. samt det s. k. klockarebostället, hvaraf
kan beräknas i inkomst omkring 25 kr. pr
år. Ansökningstiden är 60 dagar från den
dag, då ledigheten första gången finnes
kungjord i Post- och Inrikes tidningar.
Ansökningar med därtill hörande handlingar skall
före fatalietidens utgång ingifvas eller
insändas till skolrådets ordförande under adress
Gåsinge pr Gnesta.

DIVERSE.

féamrater!

Härmed får jag tillkännagifva, att jag t. v.
själf distribuerar den af mig utgifna
skolboken

»Praktiska öfningar

i

affärsskrifning och bokhålleri

för skolans öfre afdelningar»
jämte därtill hörande supplementhäfte för
läraren, hvadan alla rekvisitioner från boklådor
och enskilda på ifrågavarande arbete torde
sändas direkt till mig under adress Vadstena
(icke till Sahlströmska bokhandeln), och skall
det blifva mig angeläget att snabbt expediera
inkomna beställningar.

Böckernas försäljningspris är resp. 30 och
20 öre, hvarå till lärare och skolråd lämnas
20 proc. rabatt. Profex. mot beloppet i
fri-eller sparmärken.

Vördsammast
9 J. N. Bergström.

Allmänna
folkskollärare-mötet i Norrköping! 898.

Sedan mötesberättelsen numera blifvit
utsänd till alla mötesdeltagare, återstår ett
fåtal ex., som tillhandahållas rekvirenter
portofritt mot insändande af 2 kr. eller
postförskott af kr. 2,15 pr ex.

Norrköping den 22 april 1899.

J. Cederberg.

Småskollärarinnor,

som önska bevista någon del af Tärna
kvinnliga folkhögskolas 19:e lärokurs (17 april-15
juli), mottagas mot 10 kronors inträdesafgift.
Prospekt mot ett 10-öresfrimärke. Statsbidrag
kan fås, om bestämd ansökan före den 8
maj insändes till direktör Teodor
Holmberg, Tärna (Sala-Tillberga-banan),

Häftet n:r 5 a/ Till Föräldrar har nu utkommit och tillställes gratis alla hem,
som prenumererat å Folkskolans
Barntidning-Tidskriften har titt syfte att i de breda lagren af vårt folk väcka intresse för och gifva
insikt i uppfostrans viktiga konst och därmed också bana väg för ett rätt förstående och
uppskattande af skolans verksamhet.

Folkskolans Barntidnings redaktion, som af intresse för uppfostrans stora sak påtagit sig
den dryga kostnaden af en till omkring 24,000 ex. uppgående gratisupplaga, anhåller vördsamt, att
alla, som besjälas af samma intresse, måtte hvar på sin ort sprida några ex. af tidskriften.
Hvad som erkännes vara qodt och till nytta för ett hem blir ju mångdubbelt fruktbärande, om
det kommer många till del.

Om minst 20 ex. tagas, nedsattes priset till & öre pr ex. Hvart 6:e ex. lämnas fritt
Rekvisitioner böra göras med allra första. Rekvireras från

FOLKSKOLANS BARNTIDNING, Stockholm.

folkskolans Barntidnings pedagogiska stipendium

utgår innevarande år med 960 kronor och utdelas i poster om högst 60 ooh lägst 30 kronor
bland vid rikets folk- och småskolor anställda lärare och lärarinnor, som ämna bevista årets
akademiska feriekurser i Uppsala. De, som önska erhålla sådant understöd., inbjudas härmed att
insända ansökan därom till undertecknad inom den 25 nästkommande maj. Den sökande bör
bifoga sådana handlingar, som han själf anser bäst kunna styrka behofvet af stipendiet i fråga.
Intyg om att sökanden tjänstgör vid folk- eller småskola bör ock bifogas.

Kommittén för utdelningen af stipendiet utgöres af f or utom undertecknad f oljande personer:
förste läraren vid Sundsvalls folkskolor hr Hjalmar Boström, läraren vid Maria folkskola och
ordf. i Stockholms folkskollärareförening hr Carl Lidman samt lärarinnorna vid Adolf Fredriks och
Kungsholmens folkskolor fru Wilh. Almin och fröken Hanna Andersson. Beviljadt belopp
utbetalas vid kursens slut af undertecknad eller därtill befullmäktigadt ombud.

Stockholm, Engelbrektsgatan 4, den 25 april 1899. ’ Stina, Griirtf

Utg. af Folkskolans Barntidning.

öCTl7éX9T)eW^?é*raréX9T3GWWr«X^^

Tal och föredrag

. af

OTTO SALOMON

Pris kr. 2: 25.

Hugo Brusewitz förlag

Göteborg.

Finnes i alla boklådor. Kan ock erhållas
portofritt från förläggarne, om beloppet
insändes i postanvisning.

P. O. ÅKERLUND

_STRÖMSBRO

säljer till och genom lärare
och lärarinnor skol- och
kammarorglar från 3 af landets
förnämsta fabriker, dels pr
kontant med högsta rabatt,
dels på s. k. afbetalning,
hvarvid endast 20 %
betalas inom 30 dagar och
återstoden med 10 % i kvartalet
under 2 års tid.
Priskurant fås mot insändande af porto.

S

\x\xww\x\xwww\x\x*

Massproduktion

af

kri/~ och ritböcker.

Billiga priser!

Order exp. genom hrr bok- och
pappershandlare samt från fabriken
J. O. ÖBERG & SON.

Eskilstuna.

.f f\ f\ f\ f\ f\
l \JVJ9\J\J\J

ex. af den berömda bo
ken Hälsan framför
allt komma att
utsändas gratis för att få den känd. I denna bok
läses och läres hvad man förut icke läst eller
lärt. Boken sändes till en hvar gratis och
fraktfritt om Ni afsänder ett bref märkt:
Exp. af Hälsan, Filipstad. På alla platser
antagas agenter för många nya och lättsålda
artiklar mot ovanligt goda villkor.

Svenska slöjd verktyg
för slöjdskolor.

Priskuranter tillhandahållas efter begäran.

Eskilstuna järniannfattiir-attieöolag,

Adress Eskilstuna.

Utgifna af Otto Salomon:
Emil ell. Örn uppfostran af JSowsseaw.Inb.kr.5:-

Lilla Myrboken af Salzmann ............... > 1:?5

Stora undervisningslåran af Comenius ... > 3:-

3:e genomsedda upplagan

af

E, Mapnssons

för nybörjare och mera försigkomna i
folkskolor, seminarieskolor, allmänna läroverk,
flickskolor och hemmen häftena l och 2 har
/ dag utkommit å 25 öre häftet.

öflT- Dessa häften äro förordade af rektor t
Viktor Adler, inspektör för
teckningsundervisningen i riket, och ha haft en glänsande

framgång, i det att två ej obetydliga upplagor

slutsålts under blott ett enda ar.

Den ar från och med i år upptagen
i Kgl. Ecklesiastikdepartementets lista å
lämplig skolmateriel.
Rabatt vid partiköp.

C. E. Fritzes k. hofbokhandels förlag.

Jrädgårds-]¥nmgeii

utkommer hvarje vecka och innehåller
instruktiva och intressanta uppsatser inom alla
trädgårdsodlingens områden. Bör icke saknas
i någon lärares bibliotek.
Prenumerationspris på posten för helt år
endast l krona och 70 öre.

äro Europas starkaste
maskiner.

Billigast i Sverige hos undertecknad.
Solida återförsäljare antagas. Priskurant
mot porto.

Edv. Kristensson.

Strömsnäs bruk.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Sep 6 19:12:26 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1899/0303.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free