- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 21:a årg. 1902 /
734

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 39. (1,082.) 24 september 1902 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

734

SYENSK LÄRARETIDOTNG.

N:r 39

och Tunaläns-Sevede-kretsen till midten
af juli.

Mötets förläggande till slutet af juli
önska Åtvidabergs-, Ousby- och
Skyttskretsarna.

" Seminghundra-, Baiikekinds-Skärkinds-,
As-, Falköpings-, Västerås- och S.
Inlands-kretsarna önska mötets hållande
i början af augusti månad.

Dechargefrågan.

Hedesunda-kretsen har uttalat sitt
gillande af centralstyrelsens åtgöranden i
katekesfrågan och önskvärdheten af att
bemödandena härutinnan krönas med
framgång.

Halmstads-kretsen har enhälligt utta] ät
sitt gillande af centralstyrelsens åtgärd
samt ett beklagande, om frågans lösning,
på sätt man tänkt sig, icke skulle leda
till resultat.

Bergsjö:kretsen har uttryckt den
önskan, att centralstyrelsen måtte fortsätta
i sina sträfvanden i fråga om
åstadkommandet af ett förslag till ny katekes.

Landstingen och
skolväsendet.

.Vid sammanträden förra veckan
beviljade nedanstående landsting till
undervisningsändamål följande anslag:

Stockholms läns landsting: till
idiotanstalten för 1903 samma belopp som förut
eller 5,500 kronor; till inköp och
tillhandahållande för billigt pris af fruktträd och
bärbuskar åt folkskolor inom länet m. fl.
250 kr. för hvartdera af åren 1903-07; till
länets folkhögskola 2,625 kr.; till kolonien
Hall 1,000 kronor.

Uppsala läns landsting: till länets
idiotanstalt 4,000 och till arbetshemmet 2,400
kronor; till kommitterade för utredning’ af
frågan ’ om ett skyddshem för vanartade barn
500 kronor. Till länets folkhögskola höjdes
anslaget med 500 kronor, och skall
föreståndarens lön ökas från 2,500 till 3,000,
andre läraren från 1,500 till 1,800 och tredje
lärarens från 1,200 till 1,400 kronor.

Södermanlands läns landsting: till
uppfostran åt vanartade barn 500 kronor och
till kolonien Hall för hvart där intaget barn
från länet 100 kronor; till undersökning" af
folkmålen i Södermanland 300 kronor; till
slöjdens befrämjande 5,500 kronor årligen
i tre år; till idiotanstalten i Strängnäs 2,000
kronor årligen likaledes under tre år.

Östergötlands läns landsting: till
idiotanstalten i Söderköping 6,050 kronor; till två
flyttande skolkök 1,000 kronor; till
Eug-e-niahemmet 500 kr.; till Linköpings tekniska
aftonskola 1,000 kronor; till
blindundervis-ning-en 1,500 kronor; till
småskolläraresemi-nariet som understöd och premier åt elever
100 kronor; för anordnande af en kurs
slöjd för slöjdlärarinnor inom
landstingsområdet 12,000 kronor; till understöd åt
folkskollärare, som vilja genomgå kurs vid Nääs
eller annat väl ordnadt
slöjdläraresemina-rium 900 kronor att utgå med 75 kronor till
hvarje lärare; till ordinarie lärare och
lärarinnor vid folkskolan för besök vid
sommarkurser 500 kronor att utg-å med 25 eller 50
kronor, beroende på om kursen är en vecka
eller däröfver; till Folåsa räddningshem 1,500
kronor.

Jönköpings läns landsting: till
nykterhetens befrämjande 500 kr. för åren 1903 och
1904; till blindundervisningen 1,200 kronor;

till Smålands idiothem ,3,578 kr.; till
deltagare uti abnormskolemötet nästa år 250
kronor; till Höreda skyddshem 2,400 kr. årligen
1903-05; till kolonien Hall 100 kr. för hvarje
där intaget barn från landstingsområdet; till
småskollärarinneseminariet i Eksjö 2,054
kronor ; till anstalten för öfveråriga döfstumma
i Bollnäs 300 kronor åren 1903-05.

Kronobergs läns landsting: till hemmet
för obildbara idioter 1,000 kr.; åt länets
folkhögskola 2,500 till manliga kursen och 500
åt den kvinnliga samt 550 kronor till en
gymnastikfond; till landstingets
småskoleseminarium 2,025 kronor; till
blindundervisningen 1,200 kronor; till uppfostran åt sedligt
försummade och vanartade barn 500 kronor;
till en landtmannaafdelning vid
folkhögskolan 600 kr.; till idiothemmet i Nannylund
3,200 kr.

Hallands läns landsting: till resebidrag
åt deltagare i abnormskolemötet nästa år
300 kronor; till privata
småskollärarinnese-mmariet i Halmstad 400 kronor åren 1903
och 1904; till sinnesslöa barns vård 1,500
kronor; till räddningshemmet Mäshult 6,000
kronor; till anordnande af slöjdskolor 1,000
kronor årligen i 5 år; till
idiotundervisning-ens ordnande 500 kronor.

Göteborgs ocb Bohus läns landsting: till
skolköket vid Grebbesta folkhögskola 200
kr. årligen 1903-05; till kolonien Hall 100
kronor för hvarje å anstalten intaget barn
från landstingsområdet; till
blindundervisningen 1,000 kronor,

Älfsborgs läns landsting: till
nykterhetsverksamhetens främjande 1,000 kronor; till
slöjdskicklighetens främjande 8,000 kronor;
till deltagare i nästa års abnormskolemöte
12 kronor åt hvar och en lärare eller
lärarinna vid länets döf stum skola; till
idiotun-dervisning-en 1,000 kronor; till kolonien Hall
100 kr. för hvarje där intaget barn från
länet; till en minnesvård å föreståndarinnan
för Johannesbergs idiotanstalt Emanuella
Carlbecks graf 600 kronor.

Skaraborgs läns landsting: till
undersökning af Västergötlands folkmål 300 kr.
årligen i fern år; till minnesvärd å
föreståndarinnan för Johannesbergs idiotanstalt
Emanuella Carlbecks graf 600 kronor; till
vanartade barns uppfostran 1,000 kronor.
Anslaget för döfstumma och blinda barns
samt idioters uppfostran nedsattes från 3,000
till 800.kronor.

Värmlands läns landsting: till deltagare i
abnormskolemötet nästa år 150 kronor; till
idiotanstalten 4,500 kr. jämte 400 kr. till
löneförhöjning’ åt lärarepersonalen; till
småskollä-’rarinnesemmariet i Karlstad för kursen 1903
-04 6,000 kronor; till Eugeniahemmet 1,000
kronor; i pension till döfstum! är ar en
Kaij-ser 2,000 kronor och till lärarinnan Änne
Sofie .Hedin i Örebro 300 kronor årligen fr.
o. m. af skedstag-andet; till kolonien Hall 100
kr. för hvarje från länet där intagen gosse
och till kommittén för inrättande af
skyddshem 1,000 kronor; till nykterhetsverksamhe
ten 400 kr."; till länets uppfostringsanstalt för
sinnesslöa barn 6,150 kr., däraf 400 kr. till
löneförhöjning- åt föreståndaren och
lärarinnorna; till länets folkhögskola 2,000 kr.
år–lig-en åt den manlig-a kursen läsåren 1902-
93 och 1903-04 samt 600 kr. åt hvardera af
de kvinnliga kurserna 1903 och 1904.
Döf-stumspersonalen fick 10 procent
löneförhöjning1 dock ej Öfver 200 kronor.

Örebro läns landsting: till länets
folkhög-skola 3,300 kr. årlig-en i fem år; till
små-skollärarinneseminariet 3,700 kronor årlig-en
i fem år; till kolonien Hall 100 kronor för
hvarje där intag-et barn från länet; till
stipendier om 50 kfonor ät deltagare i femte
nordiska abnormskolemötet 300 kronor; till
årligt understöd åt sjukliga lärarinnan vid
länets undervisningsanstalt f or andesvag-a barn
Karolina Johansson..200 kr.; till pension åt
föreståndaren för Örebro och Värmlands
läns döf stumskola Kaljser, hvilken af går,
enär skolan ej längre skall vara i gång i

Karlstad, 2,000 kronor" årligen; till
slöjdlä-rarinnan Anne Sofie Hedin, som i 26 år
tjänstgjort, en pension af 200 kr. årligen;
till elevbostad vid länets folkhög-skola 2,500
kr. hvartdera af åren 1903 och 1904; till
undersökning af landsmålet i Södermanland
och Nerke 300 kr. årligen i tre år.

Gäfleborgs läns landsting: till
nykterhetsarbetets främjande 250 kronor årlig-en 1903
-05; till blindundervisning-en 600 kr. för
1902; till trädgårdsanläggning-ar vid
folkskolorna 300 kronor; till hushållningssällskapet
350 kr. för att nästa år användas till att
låta folkskollärare inom landstingets
område genomgå slöjdkurs å Nääs; till
del-tagare^ i femte nordiska abnormskolemötet
som résebidrag 150 kronor; till
kommitterade för folkundervisningens främjande 3,000
kr. som oidrag- till kostnaderna för
inspektionen af folkskolorna åren 1904-08; till
manliga folkhög-skolekursen i Bollnäs 3,500
kr, åren 1904-08 och kvinnliga 400, kronor
för 1903; till vandringsbiblioteket vid
Bollnäs folkhög-skola, 500 kronor; till
skolslöj-dens främjande för 1903 som lönebidrag åt
lärare 5,000 kr. och åt lärarinnor 3,600 kr.
samt 300 kr. till skolor med elevantal
mellan 10 och 5; till deltagare i sommarkurser
nästa år 500 kronor; till hemmet för
vanartade barn å Gullgrufva 4,600 kronor.

Västernorrlands läns landsting: till
kostnadsbidrag’ för vanartade barns intagande
på kolonien Hall’1,000 kr. årlig-en i fem
år-till resebidrag för deltag-are i femte
nordiska abnormskolemötet 500 kronor; till blinda
barns undervisning- 2,100 kr.; till deltagare
i nästa års sommarkurser i Uppsala 500
kronor; till länets folkhögskola i Fränsta 2,000
kr. årligen i ’fem år.

Jämtlands läns landsting: till länets
små-skollärarinneseminarmm 3,770 kronor; till
>De blindas veckoblad» 10 kr. för hvarje
exemplar, som under 1903 rekvirerades för
läskunnig, medellös blind inom länet; till
vanartade barns vård 1,000 kronor.

Västerbottens läns landsting: till
döfstummas vård vid statsinstitutet i Bollnäs för
öf-verårig-a döfstumma och skolhemmet för
blinda döfstumma i Vänersborg 1,400 kr. för
1903-07; till deltagare i sommarkurserna
nästa år 400 kronor att utg-å med 50
kronor åt folkskollärare eller folkskollärarinna
inom länet. Till bekostnad af
undervisning-genom läkare åt eleverna uti
afg-ångsklas-f sen vid länets seminarier angående de
vanliga smittosamma sjukdomarnes
igenkännande samt en effektiv smittrening- af
skollokalen och bostadsläg-enheter anslog ting-et
100 kr. årlig-en under 1903-05.
Löneförhöjning beviljades lärarinnan vid seminariet
i Skellefteå Jenny Brännström, som får 400
i stället för 350 kronor fr. o. m. 1903.

Norrbottens läns landsting: till
vandrings-biblioteks anordnande i Norrbotten 200
kronor; till Bodens folkhögskola 1,500 kr.; till
Tornedalens folkhögskola 1,500 för läsåren
1903 och 1904; till slöjdskicklighetens
befrämjande 2,800 kr, ären 1903-07; till
förbrukningsmateriel vid seminariet i Öjebyn
662 kronor; till kolonien Hall 100 kr. för
hvarje där från länet intagen gosse åren
1903-07; till understöd åt deltagare i nästa
års sommarkurser 1,000 kronor att utgå med
100 kronor åt lärare eller lärarinna vid
folkskola i länet, om kurserna ej hållas i Lund,
då de utgå med högst 150 kronor åt hvarje.
Landstinget beslöt upprätta ett nytt
smä-skollärarinneseminarium i Tore (platsen
bestämdes genom lottning, enär 19 röster
tillföllo Tore och lika många Kånbyn).
Seminariet träder i verksamhet på hösten 1903,
och anslogs till detsamma ett
reservationsanslag af 600 kr. för åren 1903-07 för
hy-ressummans erläggande samt till skolmöbler
och undervisningsmateriel 1,500 kr. för åren
1903 och 1904, till föreståndarinnans aflöning
750 for höstterminen 1903 och till stipendier
åren 1903 och 1904 ett belopp af 1,500
kronor.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 17:45:32 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1902/0740.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free