- Project Runeberg -  Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, fra 1814 til 1840
(1843-1868) [MARC] [MARC] Author: Thomas Hansen Erslew - Tema: Danish Literature, Reference, Biography and Genealogy
Oversigt | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Almindeligt Forfatter-Lexicon

for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, fra 1814 til 1840, eller Fortegnelse over de sammesteds fødte Forfattere og Forfatterinder, som levede ved Begyndelsen af Aaret 1814, eller siden ere fødte, med Anførelse af deres vigtigste Levnets-Omstændigheder og af deres trykte Arbejder; samt over de i Hertugdømmerne og i Udlandet fødte Forfattere, som i bemeldte Tidsrum have opholdt sig i Danmark og der udgivet Skrifter. Ved Thomas Hansen Erslew. Kjøbenhavn. Forlagsforeningens Forlag. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. 1843-1868.

Förord till den elektroniska utgåvan

Almindeligt Forfatter-Lexicon utkom i 3 delar 1843-1853 och tre supplement 1858-1868.

Del 3 (S-Ø) digitaliserades i oktober 2006 av Google vid University of Michigan. Svartvita scannade bilder därifrån kopierades i februari 2007 till Projekt Runeberg, men kompletterades aldrig med OCR-text eftersom frakturstilen (blandad med antikva) i kombination med den dåliga bildkvaliteten inte kunde ge goda OCR-resultat. I november 2008 digitaliserades samma del 3 av norska Nasjonalbiblioteket och deras fina färgbilder kopierades till Projekt Runeberg i september 2013 tillsammans med deras OCR-text. Denna OCR-text har korrekt tolkad frakturstil, men inga danska æ och ø, eftersom den har körts med inställningar för tyska alfabetet. Det gör arbetet med korrekturläsningen tyngre, men inte omöjligt.

Samtliga delar och supplement har under 2018 digitaliserats av Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn, varifrån de scannade bilderna och OCR-texten i oktober 2018 kopierades till Projekt Runeberg (utom för del 3, som vi hade tidigare). Bilderna är i färg, men har inte lika hög upplösning och några sidor saknades i varje band. Dessa har vi lyckats komplettera med sidbilder från Googles inscanning, men senare har även Det Kongelige Bibliotek kompletterat sin version. Google har digitaliserat alla delarna vid flera olika amerikanska bibliotek och gjort dem tillgängliga via Hathi Trust. Dessa är dock alla i svartvitt och Googles OCR-text är av mycket låg kvalitet. Våra egna försök med OCR-programmet Tesseract 4.0 har inte gett bättre resultat än OCR-texten från Det Kongelige Bibliotek.


Indhold / Table of Contents


Oversigt
Første Bind. A—J
Andet Bind. K—R
Tredie Bind. S—Ø
Supplement. Første Bind. A—J
Supplement. Andet Bind. K—R
Supplement. Tredie Bind. S—Ø

Korrstaplar / Proof bars for subvolumes

1
2
3
sup1
sup2
sup3


Project Runeberg, Sat Mar 30 14:00:52 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/almiforf/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free