- Project Runeberg -  Tema; Thematic Entries to Project Runeberg /
Tema Biography and Genealogy

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Tema Biography and Genealogy

Under denna avdelning behandlar vi biografier och släktöversikter, främst biografiska uppslagsverk, men också biografier om enskilda personer. Se även Tema Who is who. Allmänna uppslagsverk är också goda källor till biografiska upplysningar, men tas inte upp här, utan under Projekt Runebergs Tema Reference.

Danmark

Det främsta danska verket inom biografisk referens är Dansk biografisk leksikon (DBL), som finns i flera utgåvor, varav andra utgåvan är den mest omfattande. Det finns även ett mindre verk, Dansk biografisk handlexikon (DBH) i tre band från 1920.

Dansk biografisk leksikon, 1st ed., 16 vol., 1887-1905
Grundlagt 1887 af C. F. Bricka. Ca. 9.000 Biografier.
Dansk biografisk haandleksikon (DBH), 3 vol., 1920
ved Svend Dahl og P. Engelstoft. "6.000 Biografier af kendte danske Mænd og Kvinder fra den historiske Tids Begyndelse til Nutiden. 5.000 Portrætter." ("Fortegnelse over medarbejderne" sidst i 3. bind indeholder 63 navn.)
Dansk biografisk leksikon, 2nd ed., 27 vol., 1933-1944
videreført af Povl Engelstoft under medvirken af Svend Dahl. (Använder normerade namnformer, vilket första utgåvan inte gör.)
Grønholt, Pedersen, Dansk skønlitterært forfatterleksikon 1900-1950, 3 vol., 1959-64
Oplysninger om dels mindre kendte forfattere, og dels henvisninger i aviser og tidsskrifter for de kendte forfattere. En meget troværdig liste over de behandlede forfatteres udgivelser.
Dansk biografisk leksikon, 3rd ed., 19 vol., 1979-1984
hovedredaktør Sv. Cedergreen Bech
Dansk Kvindebiografisk Leksikon (DKL), 3 vol., 1997-1999
Et nationalbiografisk projekt, der skal publiceres som et 3-binds værk på Munksgaard forlag. Projektet er finansieret af Kulturministeriet, Carlsbergfondet og Statens Forskningsråd. Det redaktionelle arbejde begyndte i 1997 og afsluttes med udgangen af 1999. Besök redaktionens egen hemsida!

Se också Niels Jensens litteraturhenvisninger.

Finland / Suomi

För Finland finns Tor Carpelan (utg.), Finsk biografisk handbok (FBH), 2 band, 1895-1905.

Norge

Norsk Biografisk Leksikon (NBL), 19 vol., 1923-1983
Redaktion: Edv. Bull, Anders Krogvig, Gerhard Gran. Dessa var redaktion för första bandet. Redaktörskapet växlar sedan. Förordet i första bandet anger att verket planeras omfatta 10 band, det blev alltså nästan det dubbla innan verket efter 60 år hade nått Øy, och det ska innehålla biografier över "alle nordmænd som paa en eller anden maate har gjort sig mere almindelig kjendt i landet -- altsaa ikke bare i et enkelt distrikt -- uten hensyn til om virksomheten har været fortjenstful eller ei".

Sverige

Det främsta svenska verket inom biografisk referens är Svenskt biografiskt lexikon (SBL), som utges sedan 1918 och 1997 har kommit fram till bokstaven R. SBL finns att köpa i bokform (29 band) och på CDROM. Ett äldre och betydligt mindre verk är Svenskt biografiskt handlexikon (SBH) som finns i elektronisk form hos Projekt Runeberg. Förutom dessa två, finns flera andra verk med likalydande titlar. Här följer en kort översikt.

Georg Gezelius, Försök til et biographiskt lexicon öfver namnkunnige och lärde svenske män (Gezelius)
4 band, 1778-1787
Försök til et biographiskt lexicon öfver lärde och namnkunnige utländske män (Swederus)
3 band, 1782-1786
tydligen utarbetat under ledning av Magnus Swederus (1748-1836)
Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män (Palmblad)
23 band, 1835-1857
Wilhelm Fredrik Palmblad (1788-1852) bidrog med en "betydande andel vid författandet" av detta verk.
Abraham Cronholm, Suppl. : Strödda biografier : Magn. Gabr. de la Gardie och Adler Salvius, 1836
Peter Wieselgren, Supplement: Essen: Ett tillägg till Palmblads Biographiska lexicon, 1855
Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män, 1874-1876
"Ny, reviderad upplaga", 8 band
Svenskt biografiskt lexikon, 1857-1907
"Ny följd", 10 band
Herman Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon (SBH)
"Alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och kvinnor från reformationen till nuvarande tid."
Första upplagan, 1873-1876, 2 band, utarbetades av Herman Hofberg.
Det är emellertid andra upplagan, 1906, som Projekt Runeberg gjort tillgänglig på Internet. Den omfattar 2 band om 630 + 815 sidor och är "grundligt genomsedd, omarbetad och till våra dagar framförd" av Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist och Olof Rubenson. Omfattar 4.419 artiklar om släkter och personer varav över 3.000 försetts med miniatyrporträtt.
Vem är det? Svensk biografisk handbok
Varje årgång omfattar cirka 10.000 levande personer, och förtecknar dessutom vilka personer ur de senaste årgångarna som har avlidit.
Har utkommit 1912, 1914, 1917, 1923, 1935 1939, 1943, 1945, 1955, 1965, 1967, 1969, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, och 1997.
Vem är vem
Finns i två upplagor om vardera 5 band: 1945-1950 och 1962-1968
Svenska män och kvinnor (SMOK), 1942-1954
8 band
Svenskt biografiskt lexikon (SBL)
Redaktionen, som förr var en egen myndighet, ingår numera i Riksarkivets organisation och texterna är fritt tillgängliga på webben. I maj 2019 utkom band 34, som når fram till Swensson.
Band 1-15 (Abelin-Feuk) utgavs 1918-1956 av Samfundets för Svenskt biografiskt lexikons utgivande. Därefter inträdde ett uppehåll och en statlig utredning tillsattes 1958. Först 1962 återupptogs utgivningen, nu av en statlig myndighet, som 1998 hunnit till band 29 (-Rettig). Varje band omfattar cirka 800 sidor. SBL beräknades då totalt omfatta 38 band och vara slutfört 2015.
Band 1-29 (Abelin-Rettig) utgavs även i PDF-format på CD-ROM, som såldes av Sveriges Släktforskarförbund.
Herdaminnen (biografier över biskopar och präster)
Man finner en komplett (?) samling av herdaminnen i Litteraturbanken, som faksimilbilder med grov innehållsförteckning.
Uppsala ärkestift (3 delar+supplement, 1842-1845; del 4, 1893)
Linköpings stift (3 delar, 1846-1847; 3 delar, 1915-1919)
Skara stift (förra delen, 1871; senare delen, 1874; ny följd, 1904)
Strängnäs stift (4 delar, 1897-1901)
Västerås stift (3 delar, 1843-1846; 2 delar, 1880-1881)
Växjö stift (8 delar, 1923-1934)
Kalmar stift (1909)
Lunds stift (5 delar, 1854-1858)
Göteborgs stift (2 delar, 1835; 1872; 1885)
Karlstads stift (3 delar, 1845-1848)
Härnösands stift (3 delar, 1876-1879; 4 delar, 1923-1926)
Luleå stift
Visby stift
Stockholms stift (1951)

Se även Per-Olov Bergmans översikt över Genealogisk litteratur (länk via Internet Archive).

E-texts from Project Runeberg

Nordic Authors from Project RunebergProject Runeberg, Wed Jun 5 22:26:44 2024 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/tema/biograph.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free