- Project Runeberg - Nordic Authors /
Ruben G:son Berg

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Berg, Ruben G:son (1876–1948), linguist, literature historian, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:


Gustaf Ruben G:son Berg, f. 1876, språkman och litteraturhistoriker, docent vid Stockholms högskola 1906, sedan 1918 teaterkritiker i Aftonbladet och biografcensor. Har tagit initiativet till Svenska Vitterhetssamfundet och grundat tidskriften Språk och Stil. Litterär utgivare, bl. a. av Frödings skrifter. Mycket anlitad populär föreläsare.

Beskrivningen är lånad ur Bonniers konversationslexikon, 1922.

Links


Find other Nordic Authors named Berg, others born in 1876 or deceased in 1948.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2020-01-08 11:34 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/berggrng.html

Valid HTML 4.0!