- Project Runeberg - Nordic Authors /
Alfred Edmund Brehm

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Brehm, Alfred Edmund (1829–1884), zoologist, Germany.

Project Runeberg has published the following works by this author:


Alfred Edmund Brehm is best known in Sweden for his work Thierleben, translated to Swedish as Djurens lif and published in many editions.

Links

Works

Thierleben
Illustrirtes Thierleben. Eine allgemeine Kunde des Thierreichs, 1864-1865
Eduard Pecuël-Loesche, Brehms Tierleben, 1890-1893
Brehms Tierleben. Allgemeine Kunde des Tierreichs, 4., vollständig neubearbeitete Auflage, 13 volumes, 1911-1918, herausgegeben von Otto zur Strassen
Brehms neue Tierenzyklopädie, 12 volumes, 1974-1977, Schriftleitung Theo Jahn
Der farbige Brehm. Der unsterbliche Tierbuch-Klassiker auf CD-ROM mit hunderten von Fotos und Zeichnungen, mit Karten und vielen Videosequenzen, Aktualisierte und überarbeitete Ausgabe, 1994, 1 CD-ROM
Djurens lif
Swedish translation of Thierleben
1. upplagan, 3 band, 1874-1876, med afbildningar utförda under ledning af R. Kretschmer (E. Kretschmer ?)
2. upplagan, 4 band, 1882-1888
- 1. Däggdjurens lif, 1882
- 2. Foglarnas lif, 1884
- 3. De kallblodiga ryggradsdjurens lif, 1887
- 4. De ryggradslösa djurens lif, 1888
- Den andra svenska upplagan är enligt första delens titelsida och förord en "Autoriserad öfversättning af S. A. Smith och J. Lindahl, granskad efter originalets andra upplaga redigerad af F. A. Smitt, professor vid naturhistoriska riksmuseum." - "Det är ett sammandrag af denna nya upplaga, som, försett med de flesta af originalets afbildningar, härmed i öfversättning lemnas i den svenska allmänhetens händer." En nyhet i andra upplagan är att fler bilder är ritade efter levande djur i stället för uppstoppade museiföremål. Rimligen bör denna andra tyska upplaga ha varit den sista vid vilken Brehm själv lagt sin hand, trots att det sedermera starkt utökade verket burit hans namn i mer än hundra år efter hans död 1884.
förkortad upplaga af Carl Cederström, 1895-1896
4. upplagan, 15 band, 1920-1931, fullständigt omarbetad och tillökad, i svensk översättning och bearbetning utgiven av Alarik Behm (1871-1944)
3. upplagan, 22 band, 1929-1931
Tredje tyska upplagan, under medverkan av Wilhelm Haacke fullständigt omarbetad och tillökad av Pechuël-Loesche. Svensk översättning, redigering och bearbetning av Hialmar Rendahl, 1929-1931
5. upplagan, 7 band, 1938-1952, fullständigt omarbetad, i svensk bearbetning utgiven av Sven Ekman
Ny koncentrerad upplagan, 1954-1955
6., reviderade upplagan, 6 eller 7 band, 1955-1957, i svensk bearbetning utgiven av Sven Ekman
Ny koncentrerad upplaga, 18 band, 1958-1961

Find other Nordic Authors named Brehm, others born in 1829 or deceased in 1884.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2007-06-13 00:04 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/brehmaed.html

Valid HTML 4.0!