- Project Runeberg - Nordic Authors /
Edvard Cohrs

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Cohrs, Edvard (1858–1934), cartographer, Sweden.

Herman Edvard Cohrs, kartograf, född 1858 i Stockholm av invandrade föräldrar, utgav flera på sin tid mycket använda kartverk, bl a Cohrs' atlas öfver Sverige (1891, 12 uppl 1928), Cohrs' jordglob (1897) och en mindre kartbok för folkskolan (1899).

Tillsammans med N Torpson utgav han Geografisk handatlas öfver jorden (1895, 2 uppl 1905). Det var det första på boktryckpress tryckta större kartverket i Sverige.

Källor: Nordisk familjebok 1906, Svensk uppslagsbok 1955

Links

Project Runeberg has published the following works by this author:


Find other Nordic Authors named Cohrs, others born in 1858 or deceased in 1934.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2009-11-11 17:58 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/cohrs.html

Valid HTML 4.0!