- Project Runeberg - Nordic Authors /
Fredrika Bremer

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Bremer, Fredrika (1801–1865), writer, feminist, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:

Project Runeberg has published the following works that this author has translated:

Read more about Fredrika Bremer in:


Se även Charlotte Bremer, som 1868 utgav en biografi om sin syster.

The Making of America project at the University of Michigan has published an English translation of Hemmen i den Nya Verlden. En dagbok i bref, skrifna under tvenne års resor i Norra Amerika och på Cuba, 1853 ("The homes of the New world; impressions of America", 1853).


Levnadsbeskrivning

Född i Åbo, men familjen flyttade 1804 till Sverige. Fredrika växte upp på Årsta slott och i Stockholm och fick sin utbildning i hemmet av olika guvernanter och informatorer. Som vuxen träffade hon prästen och rektorn Per Johan Böklin, avböjde hans frieri men inledde en livlig korrespondens med honom i filosofi, som varade i över trettio år.

Fredrika Bremer blev romanens och den kvinnliga emancipationens moder i Sverige. Hennes debut kom 1828 med brevromanen "Teckningar utur vardagslivet", en realistisk skildring av hemmet och familjelivet.

Egna erfarenheter från uppväxtåren av en despotisk far och en självupptagen mor ligger till grund för Bremers familjeskildringar såsom "Presidentens döttrar" (1834), "Familjen H" (1830-31,1981), "Grannarne", (1837, 1921), "Hemmet eller Familje-sorger och fröjder", (1839, 1929).

Romanerna beskriver dagligt familjeliv inom den övre medelklassen, hennes egen miljö, där hon särskilt framhåller döttrarnas prekära situation, deras brist på utbildning för ett självständigt liv. Bremer var oerhört läst på sin tid och blev genast översatt till tyska, engelska och franska. Resan till och vistelsen i Amerika 1849-51 skildrar FB i brev till sin syster Agathe, vilka hon sjäv gav ut under titeln "Hemmen i Nya världen" (1853-54, ny utg. 1981-83).

Hemkommen från Amerika, där hon särskilt intresserat sig för kvinnans ställning, skrev hon "Hertha eller en själs historia" (1856, 1971), den svenska kvinnoemancipationens första kampskrift i romanens form. I boken hävdar FB kvinnans rätt till utbildning och verksamhet samt laglig medborgerlig rätt på samma villkor som mannen. "Hertha" är den första verkligt feministiska romanen i svensk litteratur och fick stor betydelse för debatten om "kvinnofrågan" som rasade i dåtidens press och riksdag, som slutligen 1858 i lag befäste ogift kvinnas rätt att vid 25 års ålder förklaras myndig. Några år senare inrättades ett lärarinneseminarium i Stockholm.

"Livet i gamla världen" (1860-62, i urval 1961), skildrar de länder i Europa och Mellanöstern som Bremer besökte under åren 1856-61, nämligen Schweiz, Italien, Grekland, Palestina och Turkiet.

Hennes reseskildring av besöket i Palestina har nyligen utkommit i Svenska Akademiens klassikerserie "Livet i gamla världen: Palestina."

"Fredrika Bremers brev." Samlade och utgivna av Klara Johanson och Ellen Kleman, I-IV. Stockholm 1915-1920.

Fredrika Bremer BREV I 1821-1852, BREV II 1853-1865 Tidigare ej samlade och tryckta brev utgivna av Carina Burman. Gidlunds forlag, 1996

"Fredrika Bremer-förbundet" grundades 1884, som bl.a. utdelar stipendier för kvinnors utbildning. Dess tidskrift heter Hertha.

Fredrika Bremers staty, utförd av Sigrid Fridman, står i Humlegården i Stockholm, där den avtäcktes den 2 juni 1927.

Bibliografi


Årstasällskapet

Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier grundades 1985 för att sprida kännedom om Fredrika Bremers liv och författarskap. Årstasällskapet uppmuntrar forskning om FB och söker hålla hennes arbeten tillgängliga. Aktuell är en fullständig utgåva av FBs brev. Sällskapet har förmånen att utnyttja Årsta slott som samlingspunkt för årsmötena. Slottet, som ägs av Haninge kommun, är öppet för besökare, som kan bese Fredrika Bremer-minnen, såsom hennes skrivbord och boksamling.

Sällskapet ordnar årligen ett par program om och kring FB och hennes tid. En skriftserie har startats. Ett urval av FBs bilder finns utgivna som vykortsserie.

Årsavgift: 100 kr
Årstasällskapets postgirokonto: 491 56 11-0
För ytterligare upplysningar: Ingrid Clareus tel.08-21 10 23, iclareus@oden.se

Links


Find other Nordic Authors named Bremer, others born in 1801 or deceased in 1865.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2019-01-15 20:36 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/fbremer.html

Valid HTML 4.0!