- Project Runeberg - Nordic Authors /
Knut Fredlund

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Fredlund, Knut (1873–1938), literature historian, Sweden.

Promoverades till doktor den 6 juni 1903 som en av de fyra första vid Göteborgs högskola, åren 1904-1907 docent i litteraturhistoria där, från 1906 lektor i svenska och tyska i Örebro, från 1913 lektor i filosofi och svenska vid högre allmänna läroverket å Södermalm i Stockholm. Medverkade i Nordisk familjebok (band 5, 1906, band 7, 1907) under signaturen K.F. Utgav Carl Gustaf af Leopolds Samlade skrifter.

Links

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:


Find other Nordic Authors named Fredlund, others born in 1873 or deceased in 1938.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2017-02-11 02:49 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/fredlknu.html

Valid HTML 4.0!