- Project Runeberg - Nordic Authors /
Lars Frykholm

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Frykholm, Lars (1909–1998), bibliographer, Sweden.

Lars Birger Frykholm, född 29 maj 1909, död 1998. Bibliograf. Fil. Dr. 1942 på en avhandling om Weimarförfattningens artikel 48. Under 1940-talet verksam vid Lantbruksakademien i Ulltuna.

Links

Verk

Översikt över riksdagshandlingar samt författnings- och rättsfallssamlingar med särskild hänsyn till bestånden vid Sveriges offentliga bibliotek, Malmö, 1939
Studier över artikel 48 i Weimarförfattningen, Uppsala, 1942
Diss. Stockholm
Översikt över viktigare bilitteratur, bibliografiska hjälpmedel och forskningsinstitutioner, Kristianstad, 1946.
Översikt över lantbruksforskningens och dess hjälpvetenskapers viktigare bibliografiska hjälpmedel, Stockholm, 1949
Den högre lantbruksundervisningen vid Ultuna under hundra år, 1949
Förteckning över bitidskrifter, Ultuna, 1950
Särtryck ur: Bitidningen. 1950
Förteckning över löpande svenska seriepublikationer inom lantbrukets, veterinärmedicinens, skogshushållningens, jaktens och fiskets ämnesområden, Stockholm, 1950
Särtryck ur: Kungl. Lantbruksakademiens tidskrift 1950
Förteckning över löpande utländska seriepublikationer vid svenska bibliotek inom lantbrukets, veterinärmedicinens, skogshushållningens, jaktens och fiskets ämnesområden, Uppsala, 1950
Förteckning över löpande svenska seriepublikationer inom lantbrukets, veterinärmedicinens, skogshushållningens, jaktens och fiskets ämnesområden. Supplement, 1951
Förteckning över löpande utländska seriepublikationer vid svenska bibliotek inom lantbrukets, veterinärmedicinens, skogshushållningens, jaktens och fiskets ämnesområden. Supplement, Uppsala, 1951
Översikt över lantbruksforskningens och dess hjälpvetenskapers viktigare bibliografiska hjälpmedel. Supplement, Uppsala, 1951
Förteckning över bokföringstidskrifter, Stockholm, 1952
Förteckning över bitidskrifter, Uppsala, 1954
Översikt över samhällsvetenskapliga bibliografiska hjälpmedel, Stockholm, 1955
Översikt över lantbruksforskningens och dess hjälpvetenskapers viktigaste bibliografiska hjälpmedel, Stockholm, 1956
Lantbruksforskningens och dess hjälpvetenskapers bibliografiska hjälpmedel i urval, Uppsala, 1957
Förteckning över löpande svenska lantbruksserier med uteslutning av frökataloger, skolredogörelser och div. lokala organisationers årsberättelser, Uppsala, 1957
Förteckning över löpande utländska rättsvetenskapliga seriepublikationer i svenska bibliotek, Stockholm, 1957
(red.), Regeringsformen 1809-1959. Utgiven på uppdrag av Kommittén för firandet av regeringsformens 150-årsjubileum genom Riksdagsbiblioteket, Stockholm, 1959
Översikt över samhällsvetenskapliga bibliografiska hjälpmedel, Stockholm, 1960
1959 års biblioteksutredning, Stockholm, 1960
tillsammans med Carl Olof Sommar
Swedish legal publications in English, French and German 1935-60, Stockholm, 1961
"Band 18. Register", i Nils Edén (red.), Karl Hildebrand (red.), Sveriges riksdag. Historisk och statsvetenskaplig framställning. Utgiven enligt beslut av 1926 års riksdag, Stockholm, 1965
"Del 5. Register. Bibliografi över skrifter rörande riksdagen 1866-1965", i Arthur Thomson (red.), Samhälle och riksdag. Historisk och statsvetenskaplig framställning. Utgiven i anledning av tvåkammarriksdagens 100-åriga tillvaro. Kommittén för firande av representationsreformens 100-årsjubileum, Stockholm, 1967
Förteckning över statliga utredningar 1946-1965, Stockholm, 1971
Index över Statens offentliga utredningar 1969, Stockholm, 1972
Swedish legal publications in English, French and German 1961-71, Stockholm, 1974
Översikt över samhällsvetenskapliga bibliografiska hjälpmedel, Stockholm, 1975
Register över Kyrkomötets protokoll jämte bihang 1957-1970, Stockholm, 1975
Protokoll vid riksdagens hemliga sammanträden 1942-1945, Stockholm, 1976
List jur. 1976 : pr. 1 sept. 1976. Förteckning över löpande icke-nordiska juridiska tidskrifter i nordiska bibliotek. List of current non-Nordic legal periodicals in Nordic libraries, Köpenhamn, 1977
Sammanställd av Lars Frykholm under medverkan av Jens Søndergaard
Svenskt tidnings- och tidskriftsindex. 1786/1812, Stockholm, 1977
Svenskt tidnings- och tidskriftsindex. 1813/1829, Stockholm, 1981

Find other Nordic Authors named Frykholm, others born in 1909 or deceased in 1998.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2013-09-24 21:15 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/frykhlar.html

Valid HTML 4.0!