- Project Runeberg - Nordic Authors /
Peter August Gödecke

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Gödecke, Peter August (1840–1890), writer, translator, Sweden.

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:

Read more about Peter August Gödecke in:


Verk

Finn (pseud), Berättelser och utkast. I
Stockholm, H. Pettersson, 1867, 106 s.
Anteckningar om Linköpings domkyrka
Linköping, 1872, 27 s., Diss. Upsala Univ.
Sagan om Gunlög Ormtunga och Skald-Ram
På svenska tolkad af P. Aug. Gödecke, Stockholm, Norstedt, 1872, 1881, 3 uppl. 1901, 47 s.
Om denna översättning skrev Viktor Rydberg en artikel, "Fornnordiskt", i Göteborgs Handelstidning, 30 dec 1872
Om den svenska folkhögskolans ändamål, läroämnen och arbetssätt
Vestervik, hos Ekblad & K., 1876, 30 s.,
2 uppl., Stockholm, Norstedt, 1883, 8:o, 37 s.
Finn (pseud), Turistbref från en resa i Norge sommaren 1875
Stockholm, Nu, 1876, 273 s.
Edda : en isländsk samling folkliga forntidsdikter om nordens gudar och hjältar
på svenska af P. Aug. Gödecke, Stockholm, Norstedt, 1877, 2. uppl. 1881, 396 s.
En bildstrid : några minnen från Veckholm och Kungs-Husby
Stockholm, Norstedt, 1879, 45 s.
Sagan om Olof Tryggvesson
Stockholm, Norstedt, 1879, 67 s.
Sagan om Sigrid den fagra
Stockholm, Norstedt, 1879, 66 s.
Sagan om Ragnar Lodbrok och hans söner
Med teckn:r af A. Malmström, Stockholm, Norstedt, 1880, 112 s.
(I förordet beskriver Gödecke verkets tillkomst, och vilka omarbetningar han valt att göra i sin egen översättning. Till ledning har han haft den isländska urskriften och Rafns danska översättning. Gödeckes egna tillägg är inte små.)
På Gustaf Adolfs-dagen i Vexiö seminarium
Stockholm, Norstedt, 1882, 52 s.
I folkhögskolans tjenst : några småskrifter
Del 1: Skrifter om folkhögskolan, Stockholm, Norstedt, 1883, 159 s.
Del 2: Lefnadsteckningar öfver skalder, Stockholm, Norstedt, 1883, 220 s.
Palatinen : Bilder hopflätade med penndrag ur gamle Tacitus : Ur förf:s efterlämnade papper
Stockholm, Norstedt, 1901, 152 s.

Find other Nordic Authors named Gödecke, others born in 1840 or deceased in 1890.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2004-12-16 06:44 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/goedecke.html

Valid HTML 4.0!