- Project Runeberg - Nordic Authors /
Carl August Hagberg

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Hagberg, Carl August (1810–1864), linguist, writer, translator, Sweden.

Project Runeberg has published the following works that this author has translated:

Read more about Carl August Hagberg in:


Carl August Hagberg, född 1810, död 1864. Svensk författare och översättare, berömd för sin svenska översättning av Shakspeare's dramatiska arbeten, 1847--1851. Farbror till Louise Hagberg.

Ett porträtt av Hagberg, utfört 1834 av Maria Röhl, finns avbildat i Personhistorisk tidskrift, årgång 1903, sidan 159.

1840--1858 professor i estetik och moderna språk vid Lunds universitet
1851-- ledamot av Svenska Akademien, stol 7. Se även Projekt Runebergs Tema Svenska Akademien.
1859-- professor i nordiska språk vid Lunds universitet

Links

Hänvisningar / References

Anders Österling, Carl August Hagberg, 1922
En biografi
Nils Molin, Karl August Hagberg som översättare, 1929
Denna analys av översättningsarbetet ingår i samma band som en biografi av Walter Raleigh, William Shakespeare, i svensk översättning av Ruben Nöjd.

Andra översättningar

Aristophanes, Demagogerna, lustspel, 102 sidor, 1834
öfvers. af Carl August Hagberg
Jean Racine, Fedra, tragedi i fem akter, 69 sidor, 1906
öfvers. af Karl August Hagberg

Översättningar av Shakespeare

Se även Projekt Runebergs presentation av William Shakespeare.

Shakspeare's Dramatiska Arbeten, 12 vol., 1847--1851
öfwersatta af Carl August Hagberg, Lund : Gleerup
--, första utgåvan 1847--1851 är tryckt i fraktur, har stavning med "w", "fw" och "hw" samt titelvinjetter av tyskt ursprung (P.C. Geissler del. Carl Mayer's Kunst-Anstalt, Nürnberg)
--, andra utgåvan 1861 är tryckt i antikva, de 12 delarna är bundna i 6 band, har stavning med "v", "fv" och "hv" samt saknar titelvinjetter. Denna utgåva ligger till grund för Projekt Runebergs elektroniska utgåva.
--, tredje utgåvan 1879 är lik andra utgåvan
--, en utgåva 1905--1908
--, en utgåva 1918--1920
 1. En midsommarnattsdröm ; Coriolanus ; Hamlet, prins af Danmark, 456 sidor, 1847
 2. Mycket wäsen för ingenting ; Twå ungherrer från Verona ; Konung Johan, 351 sidor, 1847
 3. Konung Richard den andre ; Konung Henrik den fjerde. Förra delen ; Konung Henrik den fjerde. Sednare delen, 398 sidor, 1848
 4. Konung Henrik den femte ; Konung Henrik den sjette. Första delen ; Konung Henrik den sjette. Andra delen, 393 sidor, 1848
 5. Konung Henrik den sjette. Tredje delen ; Konung Richard den tredje ; Konung Henrik den åttonde, 441 sidor, 1848
 6. Cymbeline ; Kärt beswär förgäfwes ; Som ni behagar, 416 sidor, 1849
 7. Timon af Athen ; Så tuktas en argbigga ; Trettondagsafton, 365 sidor, 1849
 8. Titus Andronicus ; Troilus och Cressida ; En winter-saga, 407 sidor, 1849
 9. Förwillelser ; Lika för lika ; Macbeth, 332 sidor, 1850
 10. När slutet är godt, är allting godt ; Romeo och Julia ; Othello, Mohren i Venedig, 438 sidor, 1850
 11. Konung Lear ; Muntra fruarna i Windsor ; Stormen, 400 sidor, 1851
 12. Julius Cæsar ; Antonius och Cleopatra ; Köpmannen i Venedig, 408 + 2 sidor, 1851
Shakespeare William, Shakspeare's dramatiska arbeten, 6 vol., 1879--1887
efter Carl August Hagbergs öfversättning med hänsyn till den sceniska framställningen och för läsning i hemmet bearbetade af Wilh. Bolin. Med illustrationer af John Gilbert, Lund : Gleerup
5. Förvillelser ; Så tuktas en argbigga ; Slutet godt, allting godt ; En midsommarnattsdröm ; Som ni behagar, 1881
William Shakespeare, Shakespeares dramatiska arbeten, 19 vol., 1925--
övers. av Karl August Hagberg, Rev. uppl. av Nils Molin (1892-1967), Lund : Gleerup
1. Krönikespel, (Konung Johan, Rickard den andre), 202 sidor, 1925
2. Krönikespel, (Henrik den fjärde), 228 sidor, 1925
3. Krönikespel, (Henrik den femte, Henrik den sjätte del 1), 215 sidor, 1925
4. Krönikespel, (Henrik den sjätte del 2 och 3), 218 sidor, 1927
5. Krönikespel, (Rickard den tredje, Henrik den åttonde), 1927
6. Tragedier, (Romeo och Julia, Hamlet), 1925
7. Tragedier, (Othello, Konung Lear), 251 sidor, 1926
8. Tragedier, (Macbeth, Julius Caesar), 1926
9. Tragedier, (Antonius och Kleopatra, Koriolanus), 250 sidor, 1926
10. Tragedier, (Timon av Aten, Titus Andronicus), 176 sidor, 1926
11. Komedier och sagospel, (Förvillelser, Så tuktas en argbigga), 186 sidor, 1927
12. Komedier och sagospel, (Kärt besvär förgäves, En midsommarnattsdröm), 175 sidor, 1927
13. Komedier och sagospel, (Två ungherrar från Verona, Köpmannen i Venedig), 171 sidor, 1928
14. Komedier och sagospel, (Mycket väsen för ingenting, Muntra fruarna i Windsor), 201 sidor, 1928
15. Komedier och sagospel, (Som ni behagar, Trettondagsafton), 194 sidor, 1928
16. Komedier och sagospel, (Troilus och Kressida, När slutet är gott, är allting gott), 228 sidor, 1928
17. Komedier och sagospel, (Lika för lika, Cymbeline), 224 sidor, 1928
18. Komedier och sagospel, (En vintersaga, Stormen), 204 sidor, 1928
19. 1929
William Shakespeare, Shakespeares dramatiska arbeten
övers. av Karl August Hagberg, Ny uppl., Lund : Gleerup
6. Tragedier, (Romeo och Julia, Hamlet), 1945
8. Tragedier, (Macbeth, Julius Caesar), 189 sidor, 1949

Find other Nordic Authors named Hagberg, others born in 1810 or deceased in 1864.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2012-02-07 17:41 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/hagbergc.html

Valid HTML 4.0!