- Project Runeberg - Nordic Authors /
Stina Hansson

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Hansson, Stina (1942–), literature historian, Sweden.

Stina Hansson är verksam vid Göteborgs universitet och har bland annat forskat om Lasse Lucidor.

Skrifter

(Listan gör ej anspråk på att vara fullständig)

Bröllopslägrets skald och bårens, 1975
En studie i Lucidors tillfällesdiktning, avhandling från Göteborgs universitet, 227 s., mit einer deutschen Zusammenfassung.
Schering Rosenhane (1609-1663), Hortus regius, 1978
Uppsala, Lärdomshistoriska samfundet, Stockholm, Almqvist & Wiksell international, 223 s., ill., En kunglig trädgård av Schering Rosenhane; original med övers. och efterskrift av Stina Hansson, mit deutscher Zusammenfassung
Afsatt på swensko, 1982
1600-talets tryckta översättningslitteratur, Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen, 326 s., diagr., ill., tab., mit deutscher Zusammenfassung
Leonard Forster (utg.), Studien zur europäischen Rezeption deutscher Barockliteratur, 1983
Vorträge gehalten anlässlich eines Arbeitsgespräches vom 20. bis 22. Mai 1981 in der Herzog August Bibliothek, Wiesbaden, Harrassowitz, 348 s., med bidrag om svensk och tysk litteratur av bl.a. Arne Losman, Bernt Olsson och Stina Hansson
Svenskans nytta, Sveriges ära, 1984
Litteratur och kulturpolitik under 1600-talet, Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen, 157 s., tab., Utility of Swedish and glory of Sweden, literature and cultural policies in the 17th century, Dem Schwedischen zum Nutzen und zu Schwedens Ehre, Literatur- und Kulturpolitik im 17. Jahrhundert, med engelsk och tysk sammanfattning
Svensk brevskrivning, teori och tillämpning, 1988
Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen, 263 s., Letter writing in Sweden, theory and application, Der schwedische Brief, Theorie und Praxis, med sammanfattning på tyska och engelska
Gerhardus Johannes Vossius, Elementa rhetorica eller retorikens grunder, 1990
Översatt och utgiven av Stina Hansson, Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen, 46 s.
Ett språk för själen, litterära former i den svenska andaktslitteraturen 1650-1720, 1991
Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen, 358 s., A language for the soul, literary form in Swedish devotional literature 1650-1720, med sammanfattning på engelska
Salongsretorik, Beata Rosenhane (1638-74), hennes övningsböcker och den klassiska retoriken, 1993
Göteborgs universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen, 248 s., Rhetoric for the salons, Beata Rosenhane (1638-74), her exercise books, and classical rhetoric, med sammanfattning på engelska
Lars Johansson (1638-1674), Samlade dikter, 1997
utgiven med inledning och kommentar av Stina Hansson, Svenska vitterhetssamfundet (SVS), 530 s., med kort sammanfattning på engelska

Find other Nordic Authors named Hansson, others born in 1942 or deceased in .
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2001-07-14 16:46 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/hansstin.html

Valid HTML 4.0!