- Project Runeberg - Nordic Authors /
Bror Emil Hildebrand

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Hildebrand, Bror Emil (1806–1884), archaeologist, numismatician, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Bror Emil Hildebrand in:


Bror Emil Hildebrand, svensk ämbetsman, historisk forskare, född 22 febr 1806, död 30 aug 1884. Far till Hans, Bror Albin och Emil.

1820 student i Lund
1826 Fil Dr vid Lunds universitet
1830 docent i numismatik vid Lunds universitet
1832 vid Kungl. myntkabinettet i Stockholm
1832 medlem av Fysiografiska sällskapet i Lund
1833 amanuens vid KVHAA, e. o. kanslist i Riksarkivet
1837 medlem av KVHAA
1837--1844 biträde i Riksarkivet
1837--1879 riksantikvarie och ständig sekreterare i KVHAA
1837--1884 vårdare av Riksbankens mynt- och medaljsamling
1838--1879 redaktör för KVHAA:s Handlingar
1841--1848 sekreterare i Samfundet för utgifvandet af handskrifter rörande Skandinaviens historia
1845--1847 tf. riksarkivarie
1845--1884 av Riksdagen kommitterad till tryckfrihetens vård
1847 medlem av Vetenskapsakademien
1856 medlem av Vet. soc. i Uppsala
1858 av Svenska Akademiens tilldelad Karl XIV Johans pris för litterära förtjänster
1864--1880 grundläggare till och redaktör för Antiqvarisk tidskrift
1866 invald i Svenska Akademien, stol 11 (se Projekt Runebergs Tema Svenska Akademien)
1878 hedersledamot av Vetenskaps och vitterhetssamhället i Göteborg
1881-1883 tf. ständig sekreterare i Svenska Akademien

Skrifter

Numismata anglo-saxonica musei regiæ Academiæ lundensis ordinata et descripta, 1829
Upplysningar till Sveriges mynthistoria, 1831--1832
Handlingar rörande Skandinaviens historia, vol. 19--24, 1834--1840
Kronologiskt register, till vol. 1--20, 1835
Svenskt diplomatarium, vol. III--V, 1842--1865
Påbörjat av J. G. Liljegren
Anglosachsiska mynt i svenska kongl. myntkabinettet, funna i Sveriges jord, 1846
ny, tillökt uppl. 1881
Skådepenningar öfver de förnämsta händelser som tillhöra konung Gustaf III:s historia, 1858
Minnespenningar öfver enskilda svenska män och qvinnor, 1860
Svenska sigiller från medeltiden, 1862--1867
Teckningar ur svenska statens historiska museum, 1873--1878
Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, praktmynt och belöningsmedaljer, 1874--75

Links


Find other Nordic Authors named Hildebrand, others born in 1806 or deceased in 1884.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2012-11-19 06:08 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/hildebbe.html

Valid HTML 4.0!