- Project Runeberg - Nordic Authors /
Israel Holmström

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Holmström, Israel (1660–1708), poet, public officer, Sweden.

Israel Holmström (1660-1708) skrev bland annat följande små dikter:

Verser om en sandskrift

En Skrift förutan Bläck, en Bok förutan Papper,
En Penna utan fjär, en Tiggar utan lappar
Ä fyra rara ting; dock finnas alla här,
Ty detta skref med käpp en fattig Secretair.

Över konung Karl XII:s hund

Pompe, Kungens trogne dräng,
Sof hwar natt i Herrens säng;
Sist af år och resor trötter
Led han af wid Kungens fötter.
Mången stolt och fager Mö
Önskar sig som Pompe lefwa.
Tusend Hjeltar efterstrefwa,
At få så som Pompe dö.

Links

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Israel Holmström in:


Find other Nordic Authors named Holmström, others born in 1660 or deceased in 1708.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2011-05-22 10:27 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/holmstri.html

Valid HTML 4.0!