- Project Runeberg - Nordic Authors /
Nils Ignell

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Ignell, Nils (1806–1864), philosopher, theologian, writer, Sweden.

Read more about Nils Ignell in:


"Så har prestmannen Nils Ignell, hvilken dog 1864 såsom komminister i Katharina församling i Stockholm, utgifvit åtskilliga arbeten, i hvilka han, anslutande sig till Schleiermacher och Hegel, öppet förkastat de flesta af kristendomens hufvuddogmer."

"... den framträngande liberala riktningen, representerad av Nils Ignell, Viktor Rydberg och de båda filosoferna Axel Nyblæus och Chr. Jac. Boström."

Links


Find other Nordic Authors named Ignell, others born in 1806 or deceased in 1864.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2018-02-23 13:00 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/ignelnil.html

Valid HTML 4.0!