- Project Runeberg - Nordic Authors /
Ivar Kreuger

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Kreuger, Ivar (1880–1932), industrialist, Sweden.

Links

Books about Ivar Kreuger (and his brother Torsten)

Aktiebolaget Kreuger & Toll, 1913
W. R. Grotson, Der Streichholtzkönig Ivar Kreuger, 1926
Georg Schwarzenberger, Die Kreuger-Anleihen. Ein Beitrag zur Auslegung der internationalen Anleihe- und Monopolverträge sowie zur Lehre vom Staatsbankerott, München, 1931
Ivar Kreuger tillägnas dessa studier och minnen på hans 50-årsdag den 2 mars 1930 av vänner, 1930
Häri ingår:
Areen Ernst Erik, Kalmarsläkten Kreuger. En genealogisk studie
Ewald Sterner, Ivar Kreuger. Kring tändstickan och tändstickskungen, 1930
Earl Sparling, Kreuger's billion dollar bubble, New York, 1932
William H. Stoneman, The life and death of Ivar Kreuger, Indianapolis : Bobbs-Merrill, 1932
Nationalhjälten. En samling vittnesbörd om Ivar Kreuger från "Sveriges andra storhetstid". Uttalanden av Gustav Cassel, Torgny Segerstedt, Leon. Ljunglund, Helmer Key m.fl., 1932.
R. Mennevée, Monsieur Ivar Kreuger et le trust suédois des allumettes, Paris, 1932
Otto Walter, Urs Belart, Theo Keller, Ivar Kreuger, die Katastrophe, Olten : Vlg O. Walter, 1932
Manfred Georg, Der Fall Ivar Kreuger. Ein Abenteuer des Geldes, Berlin, 1932
English translation by L.M. Sieveking, Ian F.D. Morrow, The case of Ivar Kreuger. An adventure in finance, London : Jonathan Cape, 1933
Mario Fralie, Le secret d'Ivar Kreuger, Paris, 1932
Ingeborg Eberth (f. Hässler), Mitt samliv med Ivar Kreuger, 1932
In Danish, 20 Aars Samliv med Ivar Kreuger, Copenhagen, 1932
Aktiebolaget Kreuger & Tolls konkursstat. 24 maj 1932, 1932
Kreuger & Toll, Förvaltningsberättelse uti AB Kreuger & Tolls konkurs sept. 1932, 1932
Alfred Marcus, Kreuger & Toll als Wirtschaftsstaat und Weltmacht, Zürich : Orell Füssli, 1932
Svensk översättning, Kreuger & Toll. Utveckling och sammanbrott, 1932
Gustaf Kärnestad, Ivar Kreuger. Seklets stora sfinx, 1932
Poul Bjerre, Kreuger, 1932
Bengt Bankman (pseud. för Gustaf Adolf Nilsson), Finanskungen. En Kreuger-biografi, utarb. på grundval av tillgängliga uppgifter i press och polisrapporter, intervjuer och biografiska arbeten, tillägnad ruinerade sparare, 1932
K. Drachenfels, The real Ivar Kreuger
Svensk översättning av Harald Jernström, Den verklige Ivar Kreuger, 1933
Bruno Cassinelli, L'anima di Kreuger, il "re di fiammiferi"
2nd ed., Roma, 1933
Erik Johan Ragnar Kreuger, Släkten Kreuger under två och halft århundrade, 1933
Adolph Nau, Ivar Kreuger und seine Zeit, Berlin : Neue Verlagsgesellschaft, 1933
Svensk översättning, En tändsticksman om Ivar Kreuger, 1934
George Soloveytchik, ...
Svensk översättning från engelskan av Erik Swenne, Finansmannen Ivar Kreuger, 1933
Högbroforsmålet mot Torsten Kreuger, 1933
Vilhelm Lundstedt (1882-1955), Torsten Kreuger oskyldigt dömd, 1934
English translation, Torsten Kreuger unjustly sentenced, 1960
Nils Liedberg, Tjugoen werser om den swenske tändstickskonungen, hans remarkabla lewerne och tragiska ändalykt, 1934
Anders Vilhelm Lundstedt, Das Unrecht an Torsten Kreuger. Gutachten. Herausg. samt Lundstedts Interpellation im schwedischen Reichstage sowie Torsten Kreugers Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens von Albert Heider, Zürich, 1936
M. Milliquet, S K F, Swedish trust. Their industrial and commercial methods. Compared with those of Kreuger, Zürich, 1936
Hilding Eek, Der Högbroforsenprozess, Zürich-Lpz, 1936
Torsten Kreuger, Förtalskampanjen mot Torsten Kreuger, 1936
Gustaf Ericsson (1900-1967), Kreuger kommer tillbaka, 1936
Ny uppl. 1937
Vilhelm Lundstedt, Saklighet eller inpiskning? Domen mot Torsten Kreuger inför riksdagen och justitieministern, 1937
2. uppl. 1937
3. uppl. 1938
Gunnar Cederschiöld, Tretton år med Ivar Kreuger, 1937
Erik Bergendal, Högbroforsmålet. Några reflexioner i anledning av målet samt ett bemötande av prof. Lundstedts skrift »Torsten Kreuger oskyldigt dömd», Torsten Kreugers resningsansökan av Ivar Strahl, 1937
Torsten Kreuger, The Högbrofors law suit [1932] against Torsten Kreuger a Swedish Dreyfus affair. : Sweden's largest bank the Swedish Handelsbank responsible party, 1938
Torsten Kreuger (1884-1973), Sanningen om Ivar Kreuger. Händelserna kring Ivar Kreugers sista år
3. uppl. 1966
4. uppl. 1966
5. uppl. 1967
8. uppl. 1971
English translation, Ivar Kreuger. The truth at last, foreword by Robert Kristensson, 1965
English translation by Barrows Mussey, The truth about Ivar Kreuger : eye-witness accounts, secret files, documents, Stuttgart-Degerloch : Seewald, 1968
Deutsche Übersetzung, Die Wahrheit über Ivar Kreuger. Augenzeugenberichte, Geheimakten, Dokumente, Stuttgart, 1966
Reinhard Höhn, Utlåtande i rättegången mot Torsten Kreuger, 1942
John André Wallenberg (1894-), Fem år med Kreuger, 1944
Torsten Kreuger, Witnesses confute slanderous campaign against Torsten Kreuger, 1946
Inlaga till Kungl. Maj:ts och Rikets Svea hovrätt i mål angående Högbrofors-obligationer Bergström/Kreuger, 1946
Med bilagor och reproduktioner ur Svensk obligationsbok
2. uppl. 1949
Ivar Agge, Utlåtande i anledning av dispensansökan i mål mellan Torsten Kreuger och Yngve Bergström angående skadestånd, 1948
Högbroforsmålet. Inlaga den 31 januari 1949 till Konungen i mål angående Högbrofors-obligationer Bergström/Kreuger och Kungl. maj:ts utslag den 14 april 1949, 1950
3:e uppl. med samtliga bilagor, 1954
English translation, Torsten Kreuger's appeal to the King of Sweden in the Högbroforsen case, 1962
Anders Byttner (1904-1978), Arvet efter Ivar Kreuger, 1951
2. uppl. 1951
3. uppl. 1952
Sven Stolpe, En svensk Dreyfus-skandal : Torsten Kreuger ännu en gång, 1951
Berco (pseud. för Berndt Carlberg), Torsten Kreuger i närbild. En utsjungning i pressfejden, 1952
Även 1955
Börje Heed (1921-1996), Sven Stolpe (1905-1996), Ivar Kreuger mördad? Nya fakta och rön, 1955
Allen Churchill, The incredible Ivar Kreuger, New York : Rinehart & Co., 1957
Deutsche Übertragung von Werner von Grünau, Der Zündholzkönig. Ivar Kreugers unglaubwürdiges Leben, 1957
Tvisten Kreuger Bonnier. Utredning verkställd genom en av Publicistklubben, Svenska tidningsutgivareföreningen och Svenska journalistförbundet utsedd undersökningskommitté, 1959
Vittnen vid Stockholms rådhusrätt vederlägger förtalskampanjen mot Torsten Kreuger, 1959
Prosecutor's power and citizens' rights. Appeal for redress by Torsten Kreuger, 1961
Anders Byttner (1904-1978), Vem tog Kreugerkoncernen?, 1961
Förord och efterskrift av Robert Kristensson (1896-)
Robert Shaplen, Kreuger. Genius and swindler, New York, 1960
with an introduction by John Kenneth Galbraith
edition 1961
New edition 1986, ISBN 0-8240-7887-X
Swedish translation by Birgitta Stenberg, Karl Otto Zamore, Kreuger - geni och svindlare, 1961
Torsten Kreuger den sjuttonde juni nittonhundrasextiofyra, 1964
Under medverkan av Torsten Kreuger
Frank Arnau, Talente auf Abwegen. Alexandre Stavisky, Ivar Kreuger, Serge Rubinstein, Harry Domela, Berlin, 1964
Henning Sjöström (1922-), Bankvälde och domstolsprestige
English translation by J.H.G. and E.G. Hogg, The Torsten Kreuger case. An individual's fight for justice, 1958, also 1965
Torsten Kreuger (1884-1973), Kreuger & Toll
förord och utredning av Robert Kristensson (1896-)
2. uppl. 1963, utökad med register
3. uppl. 1967
English translation, Kreuger & Toll, 1965
Jan Bergquist (1942-), Hans Bendrik (1926-), Ivar Kreugers svindlande affärer
Deutsche Übersetzung von Hannelore Diehl, Die tollen Geschäfte des Ivar Kreuger, Berlin, 197?
Hilding Ångström (1890-), Får Torsten Kreuger resning genom Viktor Hasselblads frikännande?, 1970
Olle Häger (1935-), Hans Villius (1923-), Högt spel i tändstickor. Ivar Kreuger och hans värld, 1970
Claes Lindskog (1901-1985), Ivar Kreuger. En storsvensk dröm, 1970
2., bearb. uppl., 1973, ISBN 91-7008-341-X
Ulf Adelsohn (1941-), Torsten Kreuger - sanningen på väg, 1972
ISBN 91-85136-00-X
Sune Vilhelmsson, Utredningskommissionen för AB Kreuger & Toll (mars - maj 1932), 1975
Stockholms universitet. Historiska institutionen
Jan Glete (1947-), Kreugerkoncernen och Boliden, 1975
Also titled The Kreuger group and Boliden, PhD dissertation, Stockholm University, with an English summary, ISBN 91-38-02526-4, part of the series Kreugerkoncernen på svensk och internationell kapitalmarknad
Recenserad av Hans Lennart Lundh (1917-) i Historielärarnas förenings årsskrift, 1977/78, s. 115-117
Ulla Wikander, Ivar Kreugers tändsticksmonopol 1925-1930, 1977
PhD dissertation, Uppsala University
Björn Gäfvert (1942-), Kreuger, riksbanken och regeringen, 1979
Also titled Kreuger, Sveriges riksbank and the Swedish government, PhD disseration, Stockholm University, with an English summary, ISBN 91-38-05116-8
Recenserad av Håkan Lindgren (1941-), "Kreugers fall" i Personhistorisk tidskrift, 1981(77), s. 154-157
Recenserad av Hans De Geer (1944-), "Finanskungens fall" i Historisk tidskrift, 1981(101), s. 505-514
Håkan Lindgren (1941-), Corporate growth. the Swedish match industry in its global setting, 1979

ISBN 91-38-04898-1, part of the series The Swedish match company, 1917-1939

Hans Modig (1941-), Swedish match interests in British India during the interwar years, 1979

ISBN 91-38-04897-3, part of the series The Swedish match company, 1917-1939

Lars Hassbring (1934-), Svenska tändsticksaktiebolagets internationella expansion 1917-1924, 1978
PhD dissertation, Uppsala University, STAB-projektet
English translation The international development of the Swedish match company, 1917-1924, 1979, ISBN 91-38-04896-5, part of the series The Swedish match company, 1917-1939
Ulla Wikander, Kreuger's match monopolies, 1925-1930, 1980
ISBN 91-38-04899-X, part of the series The Swedish match company, 1917-1939
Bengt Bengtsson (1944-), Ivar Kreuger - ett hundraårsminne, 1981
Jan Glete (1947-), Kreugerkoncernen och krisen på svensk aktiemarknad, 1981
Also titled The Kreuger group and the crisis on the Swedish stock market. Studier om svenskt och internationellt riskkapital under mellankrigstiden, with an English summary, ISBN 91-22-00414-9
Recenserad av Ingemar Nygren (1936-1989), "Kreugerkoncernen kartlagd" i Historisk tidskrift, 1983(103), s. 114-118
Birger Andersson (1923-), Äger Kreuger allting? Diktsvit, 1983
ISBN 91-7542-102-X
Karl-Gustaf Hildebrand (1911-), Expansion crisis reconstruction 1917-1939, 1985
ISBN 91-38-90744-5, translation by Michael Callow, part of the series The Swedish match company, 1917-1939
Ulf af Trolle (1919-1997), Bröderna Kreuger. Torsten och Ivar, 1989
2. tr. 1990
Ny utg., 1992, ISBN 91-7738-322-2
Recension av Lennart Bohman (1921-) i Historielärarnas förenings årsskrift, 1989/1990, s. 240
Lars-Jonas Ångström (1929-), Därför mördades Ivar Kreuger, 1990
ISBN 91-7055-019-0
Hans Hederberg (1938-) Lögnen i Sverige. Från Ivar Kreuger till Ultima Thule, 1994
ISBN 91-27-03783-5
Lars-Erik Thunholm (1914-), Ivar Kreuger, 1995
ISBN 91-7054-757-2
Recenserad av Hans-Gunnar Axberger (1952-), "Den bittra eftersmaken av en bankmans berättelser" i Moderna tider, 1997(8):april = nr 78, s. 43-48
Recenserad av Christer Franzén (1950-) i Folkets historia, 1996(24:3/4), s. 141-143
Åke Ortmark (1929-), Ja-sägarna. Medlöpare och nickedockor kring Gyllenhammar, Karl XII, Kreuger och andra furstar, 1996
Ny utg., 1997
3., omarb. uppl., 2000, ISBN 91-46-18054-0
Maria-Pia Boëthius (1947-), Sfär-fäderna. Kreuger, Wallenberg & Co., 1998
ISBN 91-7324-599-2
Torsten Kreuger (1884-1973), Hur jag ser på Kreugerkoncernen, 1999
Ur Aftonbladet, 1936, utgiven av Tändsticksmuseets vänner, Jönköping, med en sammanfattning på engelska How I look upon the Kreuger empire
Lars-Jonas Ångström (1929-), Kreuger - mordet. En utredning med nya fakta, 2000
ISBN 91-630-9780-X

Find other Nordic Authors named Kreuger, others born in 1880 or deceased in 1932.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2013-10-17 10:01 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/kreugiva.html

Valid HTML 4.0!