- Project Runeberg - Nordic Authors /
Hans Krondahl

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Krondahl, Hans (1929–), textile artist, Sweden.

Krondahl, Hans (1929 - ) textile artist / textilkonstnär.Sweden.

(på svenska)

Graduated from the National College of Art,Craft and Design , Stockholm, 1959.

From this year Hans Krondahl has been active in the field of Textile Art and Design in a variety of techniques and expressions.In his studio , opened in 1962,he has created a number of large tapestries for public environments, but also collections of designs for industrially printed fabrics.He also cooperated with well known studios like Handarbetets Vänner and NK:s Textilkammare in Stockholm.

Hans Krondahl has been teaching Textile Art on various levels in schools in Sweden and abroad since 1960.He was Professor of Textile Art at Göteborgs universitet 1989-1995. During 1979 - 1980 Hans Krondahl held a position as Textile Design Expert for UNIDO in Indonesia.

Utexaminerad från Textilavdelningen, Konstfackskolan i Stockholm 1959.

Från detta år har Hans Krondahl varit verksam inom området textilkonst och textil formgivning i en rad olika tekniker och uttryck. I den ateljé han startade 1962 har han skapat en rad stora vävnader för offentliga miljöer, men också många kollektioner av mönster för industriproducerade textiltryck. Han har också samarbetat med andra välkända ateljéer, t.ex. Handarbetets Vänner och NK:s Textilkammare i Stockholm.

Hans Krondahl har undervisat i textilkonst och textilformgivning på olika nivåer,såväl i Sverige som utomlands,sedan 1960. Han innehade en professur i Textil Konst vid Göteborgs universitet åren 1989 - 1995. Under 1979 - 1980 arbetade han som Textil designexpert för UNIDO i Indonesien.

Hänvisningar / References

Opublicerat material / Unpublished material:
Brev, dokument, bilder, skisser och designprojekt (även pressklipp) Letters, documents,pictures,sketches and design projects (also Press clippings)
i / in

NK:s Textilkammare och Astrid Sampe-arkivet, Nationalmuseum, Stockholm.
Arkiv för Svensk formgivning. Kalmar Konstmuseum, Kalmar
Arkiv i Skissernas Museum , Lund.
Dokumenteringsarkiv för Modern konst, Inst. för Konstvetenskap, Lunds Universitet, Lund.

For biographical information regarding Hans Krondahl, see the following titles:

För biografiska upplysningar rörande Hans Krondahl, hänvisas till följande verk:

Nationalencyklopedin
Vem är det 1999
Natur och Kultur Konstlexikon, ISBN 91-27-21947-X
International Who´s Who of Intellectuals, IBC Cambridge 1983
Marquis Who`s Who in the World, ISBN 0-8379-1106-0
The Lunning Prize. Exhibition Catalogue NR 489, Nationalmuseum Stockholm 1986, ISBN 91-7100-297-9

See also

Tidnings- och tidskriftsartiklar.--- Articles in newspapers and magazines.

Inger Dahlin Ros: En färgsprakande resa. Borås Tidning. 10 juni 2000
Sune Johannesson: Färg och form från en stor mönstervärld. Kristianstadsbladet /Helg och nöje/, 28 maj 1999.
Carol K. Russell: Sweden´s Hans Krondahl. Fiberarts magazine. Vol.23, # 1, 1996. Page 10.
Marianne Erikson, Hans Krondahl - textilprofessor, Hemslöjden, år 1990, häfte 4, sidorna 28-30
Anders Carlsson: En upphöjelse för konsten. Göteborgs Affärer. Nr. 3, 1989. Sid 34 -37.
Märta Holkers: Strama vävar från förtrollad mark. Svenska Dagbladet/ FredagsSvenskan/. 6 oktober 1989.
Mailis Stensman: Vår förste professor i textil konst... Vävmagasinet. Nr. 1, 1989
Christina Richardson: En seger för konsthantverket. Sydsvenska Dagbladet. 18 okt. 1988.
Pia Eldin: Professor i textil. Form. 1988 (84 - 8) sid. 4 - 5.
Agneta Petterson: Textilkonstens första professor. Fackläraren. Nr. 22, 1988 , Sid. 24 - 26.
Mailis Stensman: Exotic Swedish bast. Swedish design annual/ Form. 1988- (84-4) sid 28-29.
Hans Krondahl: From Hand to Hand. Swedish Weaving Today. Handwoven, May / June 1987. Page 34 - 35.
Charles S. Talley: Hans Krondahl's Homage to Garbo. Fiberarts magazine. July - August 1984. Page 9.
Åke Livstedt, Fjärilens flykt, Hemslöjden, år 1983, häfte 1, sidorna 2-3, 6-7
Hans Krondahl: Swedish Design. Handwoven. March - April 1983. Page 29 - 33.
Hedvig Hedqvist: Hans Krondahl - Vävare och formgivare. Vävmagasinet. Nr. 4 , 1982, sid. 6 - 9.
Margareta Romdahl: Östens tekstiler - folkets kulturarv. F 15 Kontakt. August 1981, sid. 5 - 6.
Anny Skåning: Skånsk bondson visar textil från Indonesien. Arbetet. 21 september 1981.
Majolin Pierre: Så är Hans Krondahl - konstnär...., Arbetet, 30 juli 1972. (forts.)
Carin Nilsson: En duva är en duva är en duva. Sydsvenska Dagbladet. 24 maj 1970.
Ingeborg Cock-Clausen: Hans Krondahl på Form i Malmö. Dansk Brugskunst, 1 - 2, 1968 - 69, sid. 66.
Hans Lassen: Udstilling i Galleri 14 i Århus. Dansk Brugskunst, 1 - 2 , 1968 - 69, sid.19.
Erving Oscarsson: Hans Krondahl - textilkonstnär. Korrespondens. 1966, nr. 7.
Åke Stavenow: Hans Krondahl : 1965 års Lunningpristagare. Dansk Kunsthaandvaerk, 138 : 94 f.f., (1965 - 66)
Siw Widerberg: Klänningar från en vävstol. Vi, nummer 39, 1965, sid. 8 - 9.
Siw Widerberg: Detta bländverk med stofferna. Vi, nummer 39, 1965. sid 10.
Gerd Reimers: Svensk i Japan. Modern Textil / Manufakturisten. Nr. 9 1964 , sid 72 - 73.
Gerd Reimers: Begåvad mångfrestare. Modern Textil / Manufakturisten. Nr. 5 / 1964, sid. 38.
Gerd Reimers: Hans Krondahl. Svenska Hem och Trädgårdstidningen. Nr. 5 ,1963 , sid. 94 - 96.
Eugen Wretholm: Ung man blir textilare. Form Nr. 8 - 9 / 1959, sid. 507 - 509.

Recensioner (källa Artikelsök):

Jan Widströmer, Hallandsposten, 1990-07-30
Brita Orstadius, Borås Tidning, 1990-07-15
Åke Livstedt, Svenska Dagbladet, 1989-10-10
Carin Sjölander, Dagens Nyheter, 1989-09-30
Åke Livstedt, Svenska Dagbladet, 1984-02-11
Gunilla Petri, Barometern, 1982-11-08
Åke Livstedt, Svenska Dagbladet, 1982-08-21
Margareta Romdahl, Dagens Nyheter, 1982-08-06
Lisbet Ahnoff, Göteborgs-Tidningen, 1982-07-18
Crispin Ahlström, Göteborgs-Posten, 1982-07-17
Cederstam Britte, Skånska Dagbladet, 1981-09-12

References: professional activities. Selected bibliography
Hänvisningar: professionell verksamhet: Bibliografi i urval.

Boman, Monica (red.), Den svenska formen, Stockholm 1985
Brunius, Jan, m.fl., Svenska Textilier 1890 - 1990, Lund 1994.
Dahlbäck - Lutteman, Helena, Uggla, Marianne (red.), The Lunning Prize, Nationalmuseum, Stockholm 1986
Decorative Design, Publ. Gakken. Tokyo 1987.
Frick, Gunilla, Konstnär i Industrin, Stockholm 1986.
Garmer, Kristina, Experimentell textil, Utställningskatalog, Konstmuseet Lund.1997
Hiesinger, Kathryn, Marcus, George H. (ed.), Design since 1945, Philadelphia 1983
Hård af Segerstad, Ulf, Modern svensk textilkonst, Stockholm 1963
Ireland, Marion, Textile Art in the Church.Nashville, 1971
Kawakami, Shinji (ed.), Worldwide Interiors, Publ. Rikuyo-sha, Tokyo 1987
Krondahl, Hans, m.fl., Rapporter från Öster, Utställningskatalog. Kulturhuset. Stockholm 1981.
Krondahl , Hans, m.fl., Hans Krondahl. Formgivare -- vävare, Utställningskatalog. Museet Kulturhuset.Borås 1982.
Krondahl, Hans, m.fl., Hans Krondahl. Textila utsmyckningar, Utställningskatalog. Konstmuseet.Lund 1989
Krondahl, Hans, m.fl., Resor i mönstervärlden. Hans Krondahl, Utställningskatalog. Arkiv för svensk formgivning. Kalmar 1999.
Mayer-Thurman, Christa, Raiment for the Lord´s Service, Chicago 1975
Martin, Edna, Sydhoff, Beate, Svensk textilkonst / Swedish Textile Art, Stockholm 1979
Möller. Svend Erik, 34 skandinaviske designere - 34 Scandinavian designers, Copenhagen 1967
Rainey, Sarita R., Wall hangings:designing with fabric and thread, Worcester, Mass. 1971
Reimers, Gerd, Tio textilkonstnärer, Stockholm 1965
Röhsska konstslöjdmuseets årsbok 1983 - 85, Göteborg 1987
Stensman, Mailis (red.), "Konsten är på väg att bliva allas" Statens Konstråd 1937 - 1987, Stockholm 1987.
Svensson, Inez, Tryckta tyger, Stockholm 1984
Swärd, Gunnel, Swärd, Kjell, Konstnärer i Skåne / Blekinge, Helsingborg 1982
Talley, Charles Stephen, Contemporary Textile Art. Scandinavia, Stockholm 1982
Thomson, Francis P., Tapestry - Mirror of History, London 1980
Wretholm, Eugen, Moderna svenska konstnärer, Stockholm 1969

Find other Nordic Authors named Krondahl, others born in 1929 or deceased in .
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2010-01-11 09:29 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/krondhan.html

Valid HTML 4.0!