- Project Runeberg - Nordic Authors /
Nina Krymova

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Krymova, Nina (1902–1983), translator, journalist, Russia.

Var verksam vid sovjetiska legationen i Oslo 1929-1930, medarbetare i Radio Moskvas norska sändningar, bosatt i Danmark 1947-1981. Översatte norsk litteratur till ryska och utgav dansk-ryska ordböcker. Biograferad av Carl Scharnberg i Nina Krymova - træk af en russisk kvindes historie (1981).

Links

Project Runeberg has published the following works by this author:


Find other Nordic Authors named Krymova, others born in 1902 or deceased in 1983.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2016-07-06 15:30 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/krymonin.html

Valid HTML 4.0!