- Project Runeberg - Nordic Authors /
Sigrid Leijonhufvud

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Leijonhufvud, Sigrid (1862–1937), librarian, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:


Sigrid Amalia Leijonhufvud, svensk historiker och författare, med särskilt intresse för kvinnohistoria, född 5 juli 1862, död 1937.

1888 fil. kand. i Uppsala
1892--1909 lärarinna vid Åhlinska skolan
1901-- vårdarinna av KVHAA bibliotek

Links

Skrifter / Works

Kvinnan inom svenska litteraturen intill år 1893, 1893
tillsammans med Sigrid Brithelli, skrevs till världsutställningen i Chicago, faksimilutgåva 1978
Fredrika Bremer, 2 vol., 1896
Denna biografi påbörjades av Sofia Adlersparre, pseud. Esselde, som var Sigrid Leijonhufvuds faster
Ur svenska gårdsarkiv, 1902
Agneta Horns lefverne efter Ellen Fries' efterlämnade manuskript, 1908
2. uppl. 1910
Ernst Ahlgren och Esselde. En brefväxling, 1910
Brevväxling mellan fastern Sofia Adlersparre (pseud. Esselde) och författarinnan Victoria Benedictsson (pseud. Ernst Ahlgren), utgiven av Sigrid Leijonhufvud
Carl Gustaf Tessins dagbok 1748--1752, 1915
utg. av Sigrid Leijonhufvud
Omkring Carl Gustaf Tessin, 2 vol., 1917--1918
Carl Gustaf Tessin och hans Åkerökrets, 2 vol., 1931--1933

Find other Nordic Authors named Leijonhufvud, others born in 1862 or deceased in 1937.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2013-03-18 22:20 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/leijosig.html

Valid HTML 4.0!